Přejít na hlavní obsah
Aby pražské stavební předpisy i nadále byly moderním a progresivním dokumentem, je třeba je průběžně novelizovat.

Zde jsou k dispozici podrobnější podklady k projednání novelizace přílohy č. 3 Pražských stavebních předpisů (usnesení RHMP č. 2747 ze 17. 10. 2022).

Navrhovaná nová podoba mapy zón (příloha č. 3 PSP, příloha č. 1 usnesení RHMP):

Návrh mapy (příloha č. 3 PSP), větší soubor (jemnější kresba bez názvů ulic) – PDF (16 MB)

Návrh mapy (příloha č. 3 PSP), menší soubor (hrubší kresba s názvy ulic) – PDF (10 MB) 

 

Pracovní podklad – rozdílová mapa se zvýrazněnými hlavními změnami (aktuálně měněnými zonacemi):

Rozdílová mapa – pracovní podklad, větší soubor – PDF (30 MB)

Rozdílová mapa – pracovní podklad, menší soubor – PDF (7 MB)

 

Usnesení Rady HMP č. 2747 ze 17. 10. 2022 s přílohami:

Usnesení RHMP č. 2747

Příloha č. 1 k usnesení (návrh nařízení)

Příloha č. 2 k usnesení (návrh odůvodnění) – není předmětem projednání

Příloha č. 2 k důvodové zprávě (platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění + rozdílová mapa) – pro lepší orientaci