Přejít na hlavní obsah
Pražský region je populačně nejrychleji rostoucí region v republice. Zároveň je to i nejvýkonnější motor našeho hospodářství. Je však třeba řešit otázky, které přesahují katastry jeho jednotlivých obcí. Územní plány obcí v sousedství hlavního města jsou různorodé a různě aktuální. Jak koordinovat vazby v metropolitním regionu? 

Zadání studie je k nahlédnutí v plném znění přímo na příslušných stránkách MMR.

Jsme velice rádi, že Ministerstvo pro místní rozvoj zadalo územní studii Pražského metropolitního regionu 1, která řeší území metropolitní oblasti bez ohledu na administrativní hranice a zkoumá široce problémy v oblasti dopravní a technické infrastruktury, ale i krajiny a struktury osídlení“, říkají náměstek pražského primátora Petr Hlaváček a náměstek středočeské hejtmanky Jiří Snížek. „Děkujeme ministerstvu, že umožnilo zveřejnit výstupy z analýzy fungování aglomerace a sdílet je tedy s nejširší veřejností.“ 

Detaily projektu

Cílem tohoto rozsáhlého projektu je vytvořit sjednocený podklad pro koordinaci územního rozvoje hlavního města Prahy a navazujícího území Středočeského kraje v oblasti vybrané veřejné infrastruktury. Studie podrobně dokumentuje stav regionu, definuje problémy určené k řešení a navrhuje úkoly pro územní plánování z hlediska koordinace využití území obou krajů včetně konkrétních podnětů pro úpravy infrastruktury. 

Řešeným územím této studie je rozvojová oblast OB1, definovaná Politikou územního rozvoje ČR jako Metropolitní rozvojová oblast Praha OB1, nachází se v ní 270 obcí. Z nich 75 je považováno za hraniční obce v těsné vazbě na Prahu.

Na studii pod vedením IPR Praha spolupracují specialisté z Atelieru T-plan, s.r.o. a společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. a rovněž tým krajinářských specialistek docentky Kláry Salzmann. Objednatelem studie je Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor územního plánování.

Materiály ke stažení - krycí list

Aktuální stav a možnost komentování

V současné době je zpracovaná analytická část studie, kterou na základě svolení MMR zveřejňujeme ke stažení a prostudování. Veřejná prezentace analýz proběhla dne 25. 1. 2024 v Centru architektury a městského plánování na IPR Praha a její záznam můžete shlédnout zde: ČEKÁME Prezentaci shrnující nezajímavější zjištění je k dispozici pod tímto odkazem.

Budeme rádi za vaše případné podněty a postřehy zejména do další návrhové části. Veškerou zpětnou vazbu můžete zaslat na email Marka Zděradičky, zástupce ředitele IPR Praha pro odbornou činnost.