Přejít na hlavní obsah
Chystá se rekonstrukce vaší ulice a vy máte nápad na její zlepšení?

Zapojování občanů do plánovacích procesů je pro nás samozřejmostí. Pomáhá totiž sladit názory hlavních účastníků, budovat konsensus a předcházet konfliktům mezi stranami zastupujícími různé zájmy. V některých případech je však tato kooperace nevhodná nebo ji jednoduše nepovoluje zákon. Aby bylo jasné, kdy je možné se zapojit, vytvořili jsme Manuál participace, kde podrobně vysvětlujeme modelové situace a principy. V Praze jsme navíc zavedli síť koordinátorů participace tak, aby měli lidé kontaktní osobu na dosah přímo ve své městské části.

Co je to participativní plánování?

Koordinátoři participativního plánování

Participativní plánování města je disciplína, které se město učí teprve posledních pár let. Přestože některé pražské instituce a některé městské části participativní plánování provozují již běžně, jsou bohužel stále spíše výjimkou. Spustili jsme proto program, který by měl participaci v Praze zakotvit jako standardní přístup a narovnat podmínky pro zapojení do plánování napříč městskými částmi. Participativní plánování zapojuje do procesu všechny, kterých se proces týká (i veřejnost), čímž umožňuje vést diskuzi nad projektem od samého začátku. U projektu, který se participuje, se zvyšuje šance, že bude realizovaný rychleji.

Více o programu

Jsme tu pro vás

Nabízíme Vám podporu při nastavení procesu zapojení občanů do vašich projektů, ať už se týkají územního, strategického plánování nebo tvorby veřejných prostranství. Dokážeme poskytnout podporu v těchto oblastech:

  • posouzení přínosu začlenění veřejnosti do projektu
  • definování účelu participace
  • vyhodnocení kontextu
  • výběr vhodné participační metody
  • příprava participace
  • metoda zpracování výstupů a jejich další použití

Manuál participace

Manuál participace představuje obecné principy, ale i praktický návod, jak krok po kroku připravit participační proces na míru. Na 6 případových scénářích ukazuje, kdy je vhodné využít jednotlivé metody participace a jak je kombinovat. Oproti jiným příručkám o participaci tak tento manuál kromě představení metod klade důraz na sestavení celého participačního procesu v souladu s platnou legislativou a obvyklými postupy při stavebně projekční a urbanistické činnosti.

Manuál participace - PDF (12,7 MB)