Přejít na hlavní obsah
Podchody ve správě TSK –⁠ analýza a plán rozvoje je koncepčním dokumentem pojednávajícím o 123 podchodech v majetku hl. m. Prahy, který doporučuje jejich zlepšení, zachování nebo zrušení.

Dokument Podchody ve správě TSK – analýza a plán rozvoje vznikl v rámci naplňování opatření číslo 118 Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí a je prvním celostním přístupem k této problematice založeným na objektivním sběru dat, a to jak z místního šetření provedeného IPR Praha, tak z dat, kterými disponuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Formuluje snahu o zlepšení pěší prostupnosti a zefektivnění vynakládaných prostředků na správu a údržbu majetku hlavního města. Dokument Podchody ve správě TSK – analýza a plán rozvoje schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2523 z 19. 9. 2022.

Podchody ve správě TSK – analýza a plán rozvoje

Komu je dokument určen?

Dokument je určen primárně TSK jako správci podchodů a odboru dopravy MHMP, který jednotlivé úpravy TSK zadává. Slouží také dalším městským organizacím jako je Dopravní podnik, a. s., a jejich projektantům.

CO SE MÁ STÁT A PROČ? CO SE ZMĚNÍ?

Co se má stát?

Mělo by dojít ke zrušení třiceti podchodů v různém časovém horizontu. Část se dá zrušit v nejbližších letech, část je závislá na větších investicích do související dopravní infrastruktury. Dále by mělo být bezbariérově zpřístupněno a co se týče přístupu zlepšeno velké množství dalších podchodů. Dojde také k rekonstrukci těch, které vyhovují dnešním požadavkům, ale z ohledem na jejich technický stav vyžadují péči města. 

CO SE MÁ STÁT A PROČ? CO SE ZMĚNÍ?

Co už se podařilo změnit?

  • Došlo k odstranění podchodu v ulici Novodvorská (u křižovatky s ulicí Durychova), který byl již dříve nahrazen bezbariérovým přechodem. 
  • U podchodu pod ulicí V Holešovičkách byly odstraněny bariérové rampy a doplněn přechod. 
  • Dále došlo k doplnění přechodu v ulici Modřanská, čím byla zabezpečena bezbariérová trasa od ulice Branická k nábřeží.

Kde všude jsou v Praze podchody?

Zmíněných podchodů ve správě TSK je 123, v Praze jsou však i další správci pečující o jiné podchody jako Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Ředitelství silnic a dálnic nebo Správa železnic, státní organizace. Celkový počet podchodů je přibližně 200. 

Mapu podchodů si můžete prohlédnout zde