Přejít na hlavní obsah

Zastupitelstvo HMP schválilo záměry na ukončení konceptu a pořízení metropolitního plánu

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 26.4.2012 záměr na ukončení pořizování Územního plánu hl. m. Prahy a následným usnesením schválilo záměr na pořízení tzv. Metropolitního plánu.

Ilustrační obrázek aktuality

Hlavním důvodem pro ukončení pořizování projednaného konceptu "nového" územního plánu Prahy (Konceptu09) je jeho problematické pojetí. Koncept09 rozvíjí a modifikuje stávající setrvačný ochranářský a  direktivní přístup k území a jeho rozvoji. Fragmentární, zbytečně podrobné pojetí Konceptu09, navazující svým pojetím na platný územní plán, ve svém důsledku vyvolává potřebu neustálého proudu změn územního plánu a způsobuje tak pokračující rozmělňování celkové koncepce města. Koncept09 je pojat jako jediný územní plán pro hl. m. Prahu, a to i přesto, že rozloha a komplikovanost systémů města a specifický urbánní charakter hl. m. Prahy, jakožto obce a  současně kraje, prakticky vylučuje možnost naplnit cíle a úkoly územního plánování v jednom plánu, což je také zohledněno v § 43 stavebního zákona.
Důsledkem pokračujících prací na Konceptu09 by bylo také neúměrné zvyšování nákladů nejen na pořízení územního plánu, ale především nákladů (města i ostatních vlastníků a uživatelů) na jeho následnou implementaci.

Diskuze o potřebě změny v pojetí nového územního plánu hl. m. Prahy výrazně zesílily v roce 2009, po zpracování Konceptu09 Útvarem rozvoje hl. m. Prahy a po jeho zveřejnění. O potřebě změny v pojetí územního plánu hl. m. Prahy a následně i o způsobu této změny se vedly (a vedou) diskuse mezi odbornou veřejností i na úrovni samosprávy hl. m. Prahy. O novém pojetí územního plánování města (a kraje) a o pořízení nového (Metropolitního) územního plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hl. m. Prahy jednalo 26. dubna a bude jednat i příště, tj. 24. května.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Nová tvář Florence. Tři finální návrhy na proměnu pražské čtvrti odhalí výstava v CAMPu

Ilustrační obrázek aktuality

Praha připraví krajinářskou studii Trojmezí. V území mezi Hostivaří a Záběhlicemi se uvažuje o biotopu i komunitní zahradě

Ilustrační obrázek aktuality

Lepší správa zeleně v Praze. Všechna data nově na jednom místě

Všechny články