Přejít na hlavní obsah

Zastupitelstvo HMP schválilo záměry na ukončení konceptu a pořízení metropolitního plánu

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 26.4.2012 záměr na ukončení pořizování Územního plánu hl. m. Prahy a následným usnesením schválilo záměr na pořízení tzv. Metropolitního plánu.

Ilustrační obrázek aktuality

Hlavním důvodem pro ukončení pořizování projednaného konceptu "nového" územního plánu Prahy (Konceptu09) je jeho problematické pojetí. Koncept09 rozvíjí a modifikuje stávající setrvačný ochranářský a  direktivní přístup k území a jeho rozvoji. Fragmentární, zbytečně podrobné pojetí Konceptu09, navazující svým pojetím na platný územní plán, ve svém důsledku vyvolává potřebu neustálého proudu změn územního plánu a způsobuje tak pokračující rozmělňování celkové koncepce města. Koncept09 je pojat jako jediný územní plán pro hl. m. Prahu, a to i přesto, že rozloha a komplikovanost systémů města a specifický urbánní charakter hl. m. Prahy, jakožto obce a  současně kraje, prakticky vylučuje možnost naplnit cíle a úkoly územního plánování v jednom plánu, což je také zohledněno v § 43 stavebního zákona.
Důsledkem pokračujících prací na Konceptu09 by bylo také neúměrné zvyšování nákladů nejen na pořízení územního plánu, ale především nákladů (města i ostatních vlastníků a uživatelů) na jeho následnou implementaci.

Diskuze o potřebě změny v pojetí nového územního plánu hl. m. Prahy výrazně zesílily v roce 2009, po zpracování Konceptu09 Útvarem rozvoje hl. m. Prahy a po jeho zveřejnění. O potřebě změny v pojetí územního plánu hl. m. Prahy a následně i o způsobu této změny se vedly (a vedou) diskuse mezi odbornou veřejností i na úrovni samosprávy hl. m. Prahy. O novém pojetí územního plánování města (a kraje) a o pořízení nového (Metropolitního) územního plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hl. m. Prahy jednalo 26. dubna a bude jednat i příště, tj. 24. května.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Ikonické stavby tak, jak je neznáte. CAMP vyhlašuje druhý ročník architektonického závodu Archirun 2024

Ilustrační obrázek aktuality

Jak si Praha stojí ve srovnání s jinými evropskými velkoměsty? Skvělá MHD, nárůst aut a dostupná práce

Ilustrační obrázek aktuality

Mariánské náměstí ožívá – výzva k pořádání kulturních aktivit

Všechny články