Přejít na hlavní obsah

Praha v regionu (2.díl seriálu o ÚAP)

V devadesátých letech uplynulého století se Praha potýkala s předchozí několik desetiletí trvající geopolitickou izolací. Přesto již nyní patří mezi klíčové metropole středoevropského regionu. Je součástí takzvané severojižní osy Berlín – Drážďany – Praha – Vídeň – Bratislava – Budapešť a je i významnou křižovatkou evropské dopravní sítě. Podle statistického úřadu Evropské unie Praha patří mezi nejbohatší a nejvýkonnější regiony celé sedmadvacítky.

Ilustrační obrázek aktuality

Právě vstup České republiky do EU v roce 2004 metropoli přinesl řadu výhod, ale také zvýšení konkurence. Proto je nezbytné postavení země, respektive města samotného na evropském poli dále posilovat. Významnou pomocí jsou například operační programy Praha – Konkurenceschopnost a Praha – Adaptabilita o celkovém objemu dotace z unijních fondů téměř 10 miliard korun. Město dále využívá dotace z tzv. Fondu soudržnosti, na vodohospodářské a energetické projekty, na zvýšení bezpečnosti silničního provozu a očekává také podporu rozvoje sítě metra.

Kromě strategické polohy a úspěšného kontinuálního rozvoje se Praha pyšní také bohatou památkovou rezervací, která je součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Efektivnějšímu rozvoji města ovšem brání neúplná dopravní infrastruktura, zejména její napojení na mezinárodní pozemní dopravní sítě, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, nepříznivá pověst některých pražských služeb a nestabilní kvalita veřejné správy.

K významnému posunu města samotného by měla vést také užší a efektivnější spolupráce se Středočeským krajem. Například při přípravě a naplňování územně plánovacích a rozvojových dokumentů je koordinace obou krajů stále nedostatečná. Problematická je tak živelná suburbanizace, jakožto důsledek překotné a funkčně neúplné výstavby v příměstských lokalitách. Tento proces významně komplikuje dopravu a město připravuje o přírodní a rekreační zázemí. Náprava by nicméně měla vzejít z aktuálních Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, které budou částečně zohledněny i v obdobném dokumentu pro hlavní město. V budoucnu by situaci měl řešit i připravovaný nový územní plán.

Více informací o regionálním postavení a roli Prahy naleznete v kompletní kapitole Praha - Vnější vztahy (0,8 MB).

 

 

Ve třetím dílu seriálu o ÚAP se budeme soustředit na hospodářské podmínky Prahy a produkční odvětví.

Dne 25. října 2012 byla Zastupitelstvem hlavního města Prahy projednána aktualizace Územně analytických podkladů, které slouží jako zdroj při plánování rozvoje území (včetně přípravy územního plánu města a dalších důležitých dokumentací) a charakterizují významné hodnoty a problémy města, i limity a potenciál jeho dalšího rozvoje. Kromě prostorových vztahů jsou v nich zohledněny také ekonomické, sociálně demografické a kulturní aspekty nebo například úroveň životního prostředí.

Z pohledu občana Prahy jde o velmi cenné informace, avšak je pochopitelné, že ne každý má chuť a čas pročítat takto obsáhlé dílo. Proto jsme pro vás připravili nový seriál o Územně analytických podkladech hl. m. Prahy. Postupně se chystáme představit celý dokument formou upoutávek tak, aby bylo jasné, co je jeho obsahem.

Kompletní aktualizované Územně analytické podklady hl. m. Prahy naleznete na zde.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze opět narůstá počet Airbnb. Novela živnostenského zákona hlavnímu městu umožní jeho regulaci

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze se staví! Hlavní město letos čeká zahájení výstavby veřejných projektů za desítky miliard

Ilustrační obrázek aktuality

3 roky Nakladatelství IPR Praha! Co má za sebou a co plánuje?

Všechny články