Přejít na hlavní obsah

Tomáš Hudeček prosadil záchranu pražských Bubnů

První náměstek primátora a radní pro územní rozvoj Tomáš Hudeček (TOP 09) na včerejším jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy prosadil schválení návrhu zadání celoměstsky významné změny v územním plánu, která by v horizontu několika let měla přinést obnovu a znovuoživení dlouho zanedbávané lokality Bubny – Zátory. Jejich budoucí podobu nastiňuje podkladová studie, kterou pro Útvar rozvoje města (ÚRM) zpracovala pracovní skupina složená z předních českých architektů a urbanistů.

Ilustrační obrázek aktuality

Radní Hudeček konfrontoval zastupitele s návrhem zadání celoměstsky významné změny již poněkolikáté. Naposledy záměr zazněl na posledním jednání zastupitelstva na sklonku loňského roku. Tehdy návrh neprošel o jediný hlas. „Měl jsem obavy, že i tentokrát zvítězí lobby a klientelismus a Bubny zůstanou rukojmím politických prospěchářů. Teď už se snad podaří s touto jizvou na tváři Holešovic něco udělat. A právě pro to je nezbytná změna územního plánu, kterou bychom mohli přijmout snad v horizontu dvou let,“ řekl Hudeček. Zastupitelstvem nakonec jeho návrh prošel po krátké rozpravě poměrně hladce. Pro hlasovalo 37 zastupitelů, proti nehlasoval nikdo.

Následující rok a půl až dva roky se nyní bude plánovaná změna územního plánu projednávat na městské části Praha 7, s tamními obyvateli a na půdě magistrátu. Poté by rozpracovanou studii rozvoje daného území měli znovu projednat zastupitelé. V letech 2016 až 2017 by se pak v Bubnech mělo začít pracovat na zklidnění dopravy a renovaci železnice. „Zatím máme za sebou první krok – záměr na zadání změny. Teď nás čekají měsíce a měsíce jednání a vyřizování připomínek. Zdaleka není vyhráno, ale snad už teď není důvod házet revitalizaci zanedbaných Bubnů klacky pod nohy. Čím a kým by mohla být další zdržení motivována? A proč vůbec?“ dodal Hudeček.

Podkladová studie Bubny – Zátory

Studie nastiňuje, jak by mohla postupovat kompletní revitalizace této největší rozvojové oblasti v Praze. Dává návod, jak v této lokalitě vyřešit svízelnou dopravní situaci, nekoncepční hromadnou dopravu a nedostatek veřejných prostor a mohla by tak být spouštěcím momentem pro potřebnou změnu územního plánu. Pod studií je podepsán autorský tým v čele s architektem Vítem Máslem a dopravním inženýrem Václavem Malinou.

Území Bubny – Zátory leží mezi dolními Holešovicemi a Letnou. Místo toho, aby území bývalých železničních dílen obě lokality přirozeně propojovalo a stalo se přirozeným centrem celých Holešovic, jsou Bubny nepropustnou bariérou. K větší celistvosti a zároveň prostupnosti území mají podle studie přispět tři kroky: propojení urbanistické struktury, propojení zelených ploch a ucelený městský dopravní koncept.

Oproti předchozím studiím například nepočítá s budováním tunelu v „Nové Bubenské“. Podle architektů je totiž možné tunelový komplex Blanka a magistrálu propojit povrchově. „Navrhujeme vznik dvou bulvárů, Argentinské a „Brazilské“ ulice, které budou nejen schopny zvládnout automobilovou dopravu, ale zároveň budou dostatečně prostupné pro pěší a cyklisty. Pro Bubenskou ulici i její okolí to bude citelná úleva,“ vysvětluje Máslo.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Fanoušci architektury si připomněli 100 let od narození Karla Pragera závodem Archirun

Ilustrační obrázek aktuality

Praha získala povolení na pilotní oblouk pod Negrelliho viaduktem a v srpnu zahajuje stavbu

Ilustrační obrázek aktuality

Štvanická lávka už slouží Pražanům. Zástupci města a IPR Praha otevřeli lávku spojující Karlín, Štvanici a Holešovice

Všechny články