Přejít na hlavní obsah

Přírodní rezervace Šance se rozšíří

Radní hlavního města Prahy schválili návrh na rozšíření přírodní památky Šance o území evropsky významné lokality Břežanské údolí. Ta byla zařazena Evropskou komisí v listopadu 2007 do seznamu biogeograficky významných lokalit. Pro Českou republiku tak vznikla povinnost do šesti let po tomto rozhodnutí zajistit ochranu tohoto území.

Ilustrační obrázek aktuality

„Nově vymezená přírodní rezervace Šance bude sloužit zejména k ochraně přirozených porostů a také k ochraně biotopu nočního motýla – přástevníka kostivalového, který je evropsky významným druhem,“ uvedl radní Lukáš Manhart.

Břežanské údolí původní přírodní rezervaci Šance překrývá, ale je větší zhruba o 82 hektarů. Novým nařízením se proto rozsah lokality rozšiřuje a zařazuje do soustavy NATURA 2000.

Příloha: Mapka s vyznačením nové rezervace

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Fanoušci architektury si připomněli 100 let od narození Karla Pragera závodem Archirun

Ilustrační obrázek aktuality

Praha získala povolení na pilotní oblouk pod Negrelliho viaduktem a v srpnu zahajuje stavbu

Ilustrační obrázek aktuality

Štvanická lávka už slouží Pražanům. Zástupci města a IPR Praha otevřeli lávku spojující Karlín, Štvanici a Holešovice

Všechny články