Přejít na hlavní obsah

Přírodní rezervace Šance se rozšíří

Radní hlavního města Prahy schválili návrh na rozšíření přírodní památky Šance o území evropsky významné lokality Břežanské údolí. Ta byla zařazena Evropskou komisí v listopadu 2007 do seznamu biogeograficky významných lokalit. Pro Českou republiku tak vznikla povinnost do šesti let po tomto rozhodnutí zajistit ochranu tohoto území.

Ilustrační obrázek aktuality

„Nově vymezená přírodní rezervace Šance bude sloužit zejména k ochraně přirozených porostů a také k ochraně biotopu nočního motýla – přástevníka kostivalového, který je evropsky významným druhem,“ uvedl radní Lukáš Manhart.

Břežanské údolí původní přírodní rezervaci Šance překrývá, ale je větší zhruba o 82 hektarů. Novým nařízením se proto rozsah lokality rozšiřuje a zařazuje do soustavy NATURA 2000.

Příloha: Mapka s vyznačením nové rezervace

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Novou podobu Florence navrhnou architekti z UNIT, A69 a MARKO&PLACEMAKERS. Vítězný návrh na proměnu pražské čtvrti vzešel z mezinárodní soutěže

Ilustrační obrázek aktuality

Nová tvář Florence. Tři finální návrhy na proměnu pražské čtvrti odhalí výstava v CAMPu

Ilustrační obrázek aktuality

Praha připraví krajinářskou studii Trojmezí. V území mezi Hostivaří a Záběhlicemi se uvažuje o biotopu i komunitní zahradě

Všechny články