Přejít na hlavní obsah

Pražské břehy čeká proměna 04. 2. 2014

Rada hlavního města Prahy schválila dne 4. 2. 2014 dokument, jehož prostřednictvím město deklaruje svůj cíl vytvořit z pražských břehů celoměstsky významný veřejný prostor, který bude sloužit obyvatelům zejména jako pobytové a relaxační místo. Skončí tak stav, kdy jdou dílčí investice města, ale i jednotlivých soukromníků často proti sobě. Koncepci pražských břehů zpracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).

Ilustrační obrázek aktuality

Vltavské břehy a jejich nejbližší okolí jsou jednou z nejcennějších oblastí ve městě. Přestože většinu těchto prostranství Praha vlastní, neměla doposud strategii, jak je využívat, upravovat a rozvíjet. Důsledkem bylo, že na jedné straně ležela řada míst ladem, na straně druhé bylo mnoho cenných míst různými způsoby privatizováno či neadekvátně využíváno.

„Město si konečně uvědomilo hodnotu prostoru řeky a také svoji zodpovědnost, jako majitele a správce, za jeho využití, uchování a rozvíjení,“ uvedla architekta Pavla Melková, vedoucí Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha, kde tento strategický a iniciační dokument na žádost města vznikl. Zásadní impuls pro zpracování tohoto materiálu dala městu před časem Metropolitní ozvučná deska, odborný poradní orgán magistrátu v otázkách rozvoje Prahy.

Koncepce otevírá diskuzi o hodnotě Vltavy pro Prahu. Zároveň ale zaostřuje na jednotlivé části řeky a definuje ideální cílový stav včetně nástrojů, kterými k němu lze postupně dospět.

Koncepce nabízí městským částem, podnikatelům i neziskovým organizacím náměty, které je třeba rozpracovat do konkrétních architektonických návrhů. „Koncepce je výzvou ke spolupráci různých aktérů, kterou bude město moderovat,“ shrnul primátor Hudeček.

„Chceme, aby obyvatelé Prahy i turisti měli možnost kvalitně trávit volný čas po celé délce řeky. Zároveň je důležité, aby břehy nabízely různorodé možnosti využití od klidových a rekreačních zón až po živé oblasti s bohatým kulturním programem,“ říká primátor Tomáš Hudeček. Koncepce mimo jiné navrhuje zřízení Městského správce nábřeží, který by koordinoval dodržování a realizaci Koncepce pražských břehů.

Aktuálním trendem vyspělých měst je vytvářet prostředí, které jejich obyvatelům poskytuje maximum příležitostí k pobytu a relaxaci. Z tohoto pohledu patří říční břehy mezi nejatraktivnější prostory ve městě. V řadě evropských měst dochází zejména v poslední době k rozsáhlým revitalizacím a úpravám břehů řeky na pobytový veřejný prostor, které obyvatelé těchto měst hodnotí velmi pozitivně.

Kancelář veřejného prostoru IPR Praha zpracovává, vedle Koncepce pražských břehů, také například Manuál tvorby veřejných prostranství, který nabídne soubor pravidel a principů tvorby kvalitního městského prostředí.

Vznik Kanceláře (listopad 2012) je součástí nové vize rozvoje Prahy s důrazem na aktivní, realistické a koncepční plánování města a komunikaci s veřejností. Příkladem může být právě tento dokument, na jehož vzniku spolupracovali v rámci pracovních skupin klíčoví aktéři života kolem řeky – od orgánů státní správy po soukromé podnikatele a zástupce občanských sdružení.

 

 • Koncepce pražských břehů (PDF | 290 MB)
 •  

  Chci vědět více

   

  Rada hl. m. Prahy schválila Koncepci pražských břehů dne 4. 2. 2014. Dokument vznikl na základě Usnesení Rady hlavního města Prahy, č. 297 ze dne 5. 3. 2013, kdy zadala Rada hl. m. Prahy IPR Praha (tehdy ÚRM) zpracování studie Koncepce pražských břehů. Po odevzdání studie vzala Rada hl. m. Prahy dne 28. 5. 2013 na vědomí postup do další fáze - rozpracování vlastní Koncepce pražských břehů.

  Mohlo by Vás také zajímat

  Ilustrační obrázek aktuality

  Fanoušci architektury si připomněli 100 let od narození Karla Pragera závodem Archirun

  Ilustrační obrázek aktuality

  Praha získala povolení na pilotní oblouk pod Negrelliho viaduktem a v srpnu zahajuje stavbu

  Ilustrační obrázek aktuality

  Štvanická lávka už slouží Pražanům. Zástupci města a IPR Praha otevřeli lávku spojující Karlín, Štvanici a Holešovice

  Všechny články