Přejít na hlavní obsah

Praha a Středočeský kraj připravují společné čerpání evropských fondů

Více míst ve školkách, rozvoj železničních tratí a metra, více parkovišť P+R nebo komplexní protipovodňová opatření. Takové projekty mohou být v příštích letech realizovány díky vznikající společné strategii dvou sousedících krajů. Do Metropolitního regionu by tak mohlo z Bruselu přitéct až 19 miliard korun.

Ilustrační obrázek aktuality

„Praha a Středočeský kraj spolu dosud v podstatě nespolupracovaly, takže je to teď v jistém smyslu průkopnická činnost.  V současné době mimo jiné průběžně zjišťujeme problémy jednotlivých měst v oblastech dopravy, životního prostředí a školství. Ty se pak promítnou v připravované strategii,“ říká Tomáš Ctibor, pověření řízením Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který strategii zajišťuje.

Praha a Středočeský kraj připravují společnou strategii, která umožní koordinovat čerpání peněz z evropských fondů v rámci tzv. Integrovaných územních investic. Čerpání financí v období 2014 – 2020 bude díky společné strategii účelnější a sníží se také administrativní zátěž. Pokud bude strategie připravena kvalitně a bude zaměřená na řešení opravdu závažných problémů, umožní oběma krajům realizovat projekty v hodnotě až 19 miliard Kč. Strategie bude hotova na konci léta tohoto roku.

Spolupráce je jedinečná v tom, že zatímco Praha patří mezi nejbohatší regiony EU, Středočeský kraj patří v evropském kontextu mezi méně rozvinuté regiony. „V nadsázce lze říci, že parametry spolupráce v tomto ohledu připomínají spíše přeshraniční spolupráci dvou států. Nikde jinde v Evropě taková situace nenastala,“ dodává Ctibor.

Tomu odpovídá i požadavek na spolufinancování unijních projektů - Hlavní město přispívá do unijních projektů 50 procenty celkové částky, Středočeský kraj přispívá pouze 15 procenty. Z toho důvodu bude většina společných projektů soustředěna do území Středočeského kraje, zároveň však musí mít prokazatelný a kladný vliv na Prahu.

Na konci března Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy podepsal smlouvu s Urbánní a regionální laboratoří fungující pod Přírodovědeckou fakultou UK, která vymezí území pražské metropolitní oblasti. Poté budou vyzvány příslušné obce ke spolupráci na tvorbě Strategie k ITI.

Bližší kontakt navázaly oba sousedící kraje v červnu 2013, kdy podepsal primátor Tomáš Hudeček a hejtman Josef Řihák Memorandum o vzájemné spolupráci hl. m. Prahy a Středočeského kraje na přípravě této Strategie.

 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Reakce na aktuální zápis Nové odbavovací haly (NOH) hlavního nádraží v Praze jako kulturní památky do katalogu NPÚ

Ilustrační obrázek aktuality

Dánští architekti promění pražské hlavní nádraží na Šťastný Hlavák

Ilustrační obrázek aktuality

Výtoňský most musí být tříkolejný, studie spolku Nebourat obsahuje závažné chyby

Všechny články