Přejít na hlavní obsah

Praha a Středočeský kraj připravují společné čerpání evropských fondů

Více míst ve školkách, rozvoj železničních tratí a metra, více parkovišť P+R nebo komplexní protipovodňová opatření. Takové projekty mohou být v příštích letech realizovány díky vznikající společné strategii dvou sousedících krajů. Do Metropolitního regionu by tak mohlo z Bruselu přitéct až 19 miliard korun.

Ilustrační obrázek aktuality

„Praha a Středočeský kraj spolu dosud v podstatě nespolupracovaly, takže je to teď v jistém smyslu průkopnická činnost.  V současné době mimo jiné průběžně zjišťujeme problémy jednotlivých měst v oblastech dopravy, životního prostředí a školství. Ty se pak promítnou v připravované strategii,“ říká Tomáš Ctibor, pověření řízením Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který strategii zajišťuje.

Praha a Středočeský kraj připravují společnou strategii, která umožní koordinovat čerpání peněz z evropských fondů v rámci tzv. Integrovaných územních investic. Čerpání financí v období 2014 – 2020 bude díky společné strategii účelnější a sníží se také administrativní zátěž. Pokud bude strategie připravena kvalitně a bude zaměřená na řešení opravdu závažných problémů, umožní oběma krajům realizovat projekty v hodnotě až 19 miliard Kč. Strategie bude hotova na konci léta tohoto roku.

Spolupráce je jedinečná v tom, že zatímco Praha patří mezi nejbohatší regiony EU, Středočeský kraj patří v evropském kontextu mezi méně rozvinuté regiony. „V nadsázce lze říci, že parametry spolupráce v tomto ohledu připomínají spíše přeshraniční spolupráci dvou států. Nikde jinde v Evropě taková situace nenastala,“ dodává Ctibor.

Tomu odpovídá i požadavek na spolufinancování unijních projektů - Hlavní město přispívá do unijních projektů 50 procenty celkové částky, Středočeský kraj přispívá pouze 15 procenty. Z toho důvodu bude většina společných projektů soustředěna do území Středočeského kraje, zároveň však musí mít prokazatelný a kladný vliv na Prahu.

Na konci března Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy podepsal smlouvu s Urbánní a regionální laboratoří fungující pod Přírodovědeckou fakultou UK, která vymezí území pražské metropolitní oblasti. Poté budou vyzvány příslušné obce ke spolupráci na tvorbě Strategie k ITI.

Bližší kontakt navázaly oba sousedící kraje v červnu 2013, kdy podepsal primátor Tomáš Hudeček a hejtman Josef Řihák Memorandum o vzájemné spolupráci hl. m. Prahy a Středočeského kraje na přípravě této Strategie.

 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články