Přejít na hlavní obsah

Pražské břehy čeká proměna 05. 2. 2014

Rada hlavního města Prahy schválila dne 4. 2. 2014 dokument, jehož prostřednictvím město deklaruje svůj cíl vytvořit z pražských břehů celoměstsky významný veřejný prostor, který bude sloužit obyvatelům zejména jako pobytové a relaxační místo. Skončí tak stav, kdy jdou dílčí investice města, ale i jednotlivých soukromníků často proti sobě. Koncepci pražských břehů zpracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).

Ilustrační obrázek aktuality

Vltavské břehy a jejich nejbližší okolí jsou jednou z nejcennějších oblastí ve městě. Přestože většinu těchto prostranství Praha vlastní, neměla doposud strategii, jak je využívat, upravovat a rozvíjet. Důsledkem bylo, že na jedné straně ležela řada míst ladem, na straně druhé bylo mnoho cenných míst různými způsoby privatizováno či neadekvátně využíváno.

„Město si konečně uvědomilo hodnotu prostoru řeky a také svoji zodpovědnost, jako majitele a správce, za jeho využití, uchování a rozvíjení,“ uvedla architekta Pavla Melková, vedoucí Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha, kde tento strategický a iniciační dokument na žádost města vznikl. Zásadní impuls pro zpracování tohoto materiálu dala městu před časem Metropolitní ozvučná deska, odborný poradní orgán magistrátu v otázkách rozvoje Prahy.

Koncepce otevírá diskuzi o hodnotě Vltavy pro Prahu. Zároveň ale zaostřuje na jednotlivé části řeky a definuje ideální cílový stav včetně nástrojů, kterými k němu lze postupně dospět.

Koncepce nabízí městským částem, podnikatelům i neziskovým organizacím náměty, které je třeba rozpracovat do konkrétních architektonických návrhů. „Koncepce je výzvou ke spolupráci různých aktérů, kterou bude město moderovat,“ shrnul primátor Hudeček.

„Chceme, aby obyvatelé Prahy i turisti měli možnost kvalitně trávit volný čas po celé délce řeky. Zároveň je důležité, aby břehy nabízely různorodé možnosti využití od klidových a rekreačních zón až po živé oblasti s bohatým kulturním programem,“ říká primátor Tomáš Hudeček. Koncepce mimo jiné navrhuje zřízení Městského správce nábřeží, který by koordinoval dodržování a realizaci Koncepce pražských břehů.

Aktuálním trendem vyspělých měst je vytvářet prostředí, které jejich obyvatelům poskytuje maximum příležitostí k pobytu a relaxaci. Z tohoto pohledu patří říční břehy mezi nejatraktivnější prostory ve městě. V řadě evropských měst dochází zejména v poslední době k rozsáhlým revitalizacím a úpravám břehů řeky na pobytový veřejný prostor, které obyvatelé těchto měst hodnotí velmi pozitivně.

Kancelář veřejného prostoru IPR Praha zpracovává, vedle Koncepce pražských břehů, také například Manuál tvorby veřejných prostranství, který nabídne soubor pravidel a principů tvorby kvalitního městského prostředí.

Vznik Kanceláře (listopad 2012) je součástí nové vize rozvoje Prahy s důrazem na aktivní, realistické a koncepční plánování města a komunikaci s veřejností. Příkladem může být právě tento dokument, na jehož vzniku spolupracovali v rámci pracovních skupin klíčoví aktéři života kolem řeky – od orgánů státní správy po soukromé podnikatele a zástupce občanských sdružení.

Koncepci pražských břehů v plnéím znění a další informace naleznete na www.uppraha.cz/prazskebrehy

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Všechny články