Přejít na hlavní obsah

Jaká data a mapy IPR poskytuje?

IPR Praha je správcem informačního systému o území hl. m. Prahy. Jeho důležitým výstupem jsou mapy a mapové aplikace pro odborníky i širokou veřejnost.

Data

Data jsou spravována v rámci řady provázaných projektů. Mezi nejdůležitější patří:

1) Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy, která sdružuje projekty základního mapového díla na území Prahy.

Její součástí jsou:

 1. Digitální technická mapa Prahy (proklik na aplikaci)
 2. Účelová katastrální mapa
 3. Ortofotomapy
 4. 3D model Prahy
 5. Základní mapa Prahy 1 : 25 000

2) Územně analytické podklady hl. m. Prahy, sdružující rozsáhlou kolekci tematických dat o území zejména pro účely územního plánování a rozvoje území. Data jsou využívána také pro činnosti odborů MHMP, MČ a městské organizace.

Mezi jinými tato kolekce zahrnuje témata: urbanistická data (sídelní struktura, využití území, morfologie zástavby atd.), krajina, doprava, technická infrastruktura, ochrana přírody, kvalita životního prostředí, demografie, památky a kulturní dědictví, ekonomie a mnoho dalších.

3) Další tematická data pro využití v agendách a informačních systémech hl. m. Prahy, městských částí a dalších organizací. Zajímavými tématy jsou:

 • Evidence územních rozhodnutí (Proces disponování územím)
 • Klasifikace majetkoprávních vztahů
 • Volební okrsky a volební místnosti
 • Vybraná data pro potřeby městské policie
 • Data pro potřeby ROPID

Mapové aplikace

Mapové aplikace slouží k prohlížení a práci s digitálními mapami nejčastěji formou on-line www systémů. Mezi nejdůležitější projekty a aplikace patří:

 • Geoportál hl. m. Prahy, hlavní informační rozcestník a zdroj informací o mapách, geografických datech a webových službách hl. m. Prahy
 • Mapa on-line, jednoduchá on-line prohlížečka nejčastěji využívaných map hl. m. Prahy
 • Mapový portál pro městské části, jednoduchá on-line prohlížečka vybraných map hl. m. Prahy upravená dle přání městské části

 • Cenová mapa, on-line prohlížečka Cenové mapy stavebních pozemků hl. m. Prahy
 • Územní plán, sloužící k přístupu k aktuálním výkresům a regulativům grafické části platného územního plánu hl. m. Prahy
 • Atlas životního prostředí, sdružující sadu on-line map o kvalitě životního prostředí v Praze (ovzduší, hluk, voda, atd.)
 • Digitální mapa Prahy, sloužící k prohlížení digitální technické mapy Prahy

Mapy

IPR Praha zpracovává také kartografické výstupy pro nejrůznější účely a zaměření, např.:

Mapa pražské památkové rezervace

 

Cyklistická mapa

 

Bezpečnostní mapa Prahy 1


Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Fanoušci architektury si připomněli 100 let od narození Karla Pragera závodem Archirun

Ilustrační obrázek aktuality

Praha získala povolení na pilotní oblouk pod Negrelliho viaduktem a v srpnu zahajuje stavbu

Ilustrační obrázek aktuality

Štvanická lávka už slouží Pražanům. Zástupci města a IPR Praha otevřeli lávku spojující Karlín, Štvanici a Holešovice

Všechny články