Přejít na hlavní obsah

Jaká data a mapy IPR poskytuje?

IPR Praha je správcem informačního systému o území hl. m. Prahy. Jeho důležitým výstupem jsou mapy a mapové aplikace pro odborníky i širokou veřejnost.

Data

Data jsou spravována v rámci řady provázaných projektů. Mezi nejdůležitější patří:

1) Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy, která sdružuje projekty základního mapového díla na území Prahy.

Její součástí jsou:

 1. Digitální technická mapa Prahy (proklik na aplikaci)
 2. Účelová katastrální mapa
 3. Ortofotomapy
 4. 3D model Prahy
 5. Základní mapa Prahy 1 : 25 000

2) Územně analytické podklady hl. m. Prahy, sdružující rozsáhlou kolekci tematických dat o území zejména pro účely územního plánování a rozvoje území. Data jsou využívána také pro činnosti odborů MHMP, MČ a městské organizace.

Mezi jinými tato kolekce zahrnuje témata: urbanistická data (sídelní struktura, využití území, morfologie zástavby atd.), krajina, doprava, technická infrastruktura, ochrana přírody, kvalita životního prostředí, demografie, památky a kulturní dědictví, ekonomie a mnoho dalších.

3) Další tematická data pro využití v agendách a informačních systémech hl. m. Prahy, městských částí a dalších organizací. Zajímavými tématy jsou:

 • Evidence územních rozhodnutí (Proces disponování územím)
 • Klasifikace majetkoprávních vztahů
 • Volební okrsky a volební místnosti
 • Vybraná data pro potřeby městské policie
 • Data pro potřeby ROPID

Mapové aplikace

Mapové aplikace slouží k prohlížení a práci s digitálními mapami nejčastěji formou on-line www systémů. Mezi nejdůležitější projekty a aplikace patří:

 • Geoportál hl. m. Prahy, hlavní informační rozcestník a zdroj informací o mapách, geografických datech a webových službách hl. m. Prahy
 • Mapa on-line, jednoduchá on-line prohlížečka nejčastěji využívaných map hl. m. Prahy
 • Mapový portál pro městské části, jednoduchá on-line prohlížečka vybraných map hl. m. Prahy upravená dle přání městské části

 • Cenová mapa, on-line prohlížečka Cenové mapy stavebních pozemků hl. m. Prahy
 • Územní plán, sloužící k přístupu k aktuálním výkresům a regulativům grafické části platného územního plánu hl. m. Prahy
 • Atlas životního prostředí, sdružující sadu on-line map o kvalitě životního prostředí v Praze (ovzduší, hluk, voda, atd.)
 • Digitální mapa Prahy, sloužící k prohlížení digitální technické mapy Prahy

Mapy

IPR Praha zpracovává také kartografické výstupy pro nejrůznější účely a zaměření, např.:

Mapa pražské památkové rezervace

 

Cyklistická mapa

 

Bezpečnostní mapa Prahy 1


Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Ilustrační obrázek aktuality

Kudy k volbám? Poradí naše aplikace

Všechny články