Přejít na hlavní obsah

Projednání technické novely PSP

Pražští radní rozhodli, že budou ihned zahájeny práce na dvou novelách Pražských stavebních předpisů. První z nich je technická novela, která již byla předběžně dohodnuta s MMR. Druhá novela je věcná. Co jsou Pražské stavební předpisy? >>

Návrh technické novely PSP se projednává od 20. února do 6. března 2014 včetně.

Doručení připomínek je možné elektronicky na adresu psp@ipr.praha.eu, případně písemně na adresu: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57,12800, Praha 2, označené zkratkou „PSP“.

Oznámení - ke stažení (0,3 MB | PDF)

Podle čl. 3 odst. 1 Pravidel pro přípravu návrhů obecných závazných vyhlášek a nařízení hlavního města Prahy projednává návrh technické novely její zpracovatel, tedy Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).

Předmět projednání - ke stažení (2,0 MB | PDF)

Konsolidovaný návrh technické novely PSP (nového nařízení), který je úplným navrhovaným zněním, a který je předmětem tohoto projednání.

Přehled změn technické novely - ke stažení (0,3 | PDF)

Přehled změn oproti platnému (a pozastavenému) textu nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (PSP), který je úplným soupisem změn, jež jsou předmětem projednávané technické novely.

 

Rozhodnutí MMR - ke stažení (5,0 MB | PDF)

Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o pozastavení účinnosti PSP z 16. 1. 2015.

 

Technická novela nařízení je zjednáním nápravy ve smyslu bodu II. rozhodnutí MMR čj. 830/2015 z 16. ledna 2015 a předmětem technické novely je reakce na výtky Ministerstva pro místní rozvoj ve výše citovaném rozhodnutí.

Rada hl. m. Prahy z důvodu urgentní potřeby řešit nastalou krizovou situaci v uplatňování stavebního práva v hl. m. Praze rozhodla svým usnesením č. 259 ze 17. února 2015 o zkrácení lhůty projednání technické novely PSP na 15 dnů.

Současně zahajujeme práce na věcné novele PSP, jejíž návrh bude dokončen v průběhu dubna. Předpokládáme, že poté bude projednáván v takové lhůtě, aby měl každý dostatek času se s věcnou novelou seznámit tak, aby mohl uplatnit své připomínky. Předpokládáme, že věcná novela PSP bude projednávána v květnu - červnu tohoto roku.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze opět narůstá počet Airbnb. Novela živnostenského zákona hlavnímu městu umožní jeho regulaci

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze se staví! Hlavní město letos čeká zahájení výstavby veřejných projektů za desítky miliard

Ilustrační obrázek aktuality

3 roky Nakladatelství IPR Praha! Co má za sebou a co plánuje?

Všechny články