Přejít na hlavní obsah

Pražské mapy

Kompletní nabídka webových mapových aplikací s pražskou tematikou je k dispozici na Geoportalu Praha v sekci Pražské mapy.

Mapy zobrazují aktuální prostorové informace v Praze z nejrůznějších oblastí - územní plánování, doprava, životní prostředí, technická infrastruktura a řada dalších. Převážnou část z nich zajišťuje Sekce prostorových informací IPR Praha.

Mezi nejzajímavější aplikace patří:

Mapa on-line

Mapa on-line je základním prvkem Geoportálu Praha. Aplikace umožňuje zobrazování nejzajímavějších tematických map z nabídky hl. m. Prahy. Jde např. o témata dopravní a technické infrastruktury, vybavenosti města, informace o životním prostředí, obyvatelích nebo majetku. Zároveň nabízí odkazy na specializované aplikace pro vybraná témata.

Georeport

Aplikace poskytuje informace o vybraných jevech nacházejících se v zadaném území. Výstupem je zpráva s výčtem informací a přehledovými mapkami, kterou lze exportovat do PDF. Součástí reportu jsou i limity využití území, neboli významná omezení pro stavební činnost v území, která vyplývají z právních předpisů a dalších podkladů.

Dvě Prahy

Dvě Prahy umožňují srovnávat historii města se současností. Základním rysem aplikace je možnost v jeden okamžik prohlížet dvě mapy současně vedle sebe. V nabídce jsou historické ortofotomapy i císařské otisky Stabilního katastru z roku 1842. Dnešní stav Prahy je možné porovnávat s obdobími před 170, 80, 60, 40 a 20 lety. Více o projektu.

Územní plán

Aplikace obsahuje výkresy platného územního plánu Prahy, které slouží zejména jako informační podklad pro zájemce o výstavbu v území. Umožňuje zobrazovat informace o základních regulativech definovaných územním plánem i místa změn územního plánu.

Kromě platného územního plánu je k dispozici i Archiv map územních plánůStátní regulační komise pro Prahu a okolí.

Atlas životního prostředí

Atlas ŽP je soubor webových mapových aplikací, které prezentují informace o stavu a ochraně životního prostředí v hl. m. Praze. Tematicky je rozčleněn do oblastí ovzduší, krajina, voda, hluk a odpady. Mapy jsou aktualizovány na základě údajů Magistrátu hl. m. Prahy, IPR Praha a dalších městských a státních organizací.

Digitální mapa Prahy/Technická mapa

Digitální mapa Prahy je základní polohopisné mapové dílo v měřítku 1 : 500 pokrývající území celé Prahy. Mapa obsahuje zejména Digitální technickou mapu, zachycující podrobný stav polohopisu a také vedení sítí technické infrastruktury. Pro území, na kterých dosud není zpracována státní Digitální katastrální mapa, je k dispozici také informativní účelová katastrální mapa.

Cenová mapa

Cenová mapa stavebních pozemků umožňuje zjistit administrativní ceny stavebních pozemků na území hl. m. Prahy. Zobrazené údaje mají informativní charakter a při zjišťování administrativních cen stavebních pozemků je nutné postupovat dle jednotlivých ustanovení vyhlášky č. 32/1998 v platném znění k datu, ke kterému se cena zjišťuje. Mapová aplikace prezentuje grafickou část této vyhlášky.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Pražské ulice a náměstí už 10 let zlepšuje Manuál z dílny IPR. Byl přeložen do 3 jazyků a sbírá evropská oceněn

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Všechny články