Přejít na hlavní obsah

Pražské mapy

Kompletní nabídka webových mapových aplikací s pražskou tematikou je k dispozici na Geoportalu Praha v sekci Pražské mapy.

Mapy zobrazují aktuální prostorové informace v Praze z nejrůznějších oblastí - územní plánování, doprava, životní prostředí, technická infrastruktura a řada dalších. Převážnou část z nich zajišťuje Sekce prostorových informací IPR Praha.

Mezi nejzajímavější aplikace patří:

Mapa on-line

Mapa on-line je základním prvkem Geoportálu Praha. Aplikace umožňuje zobrazování nejzajímavějších tematických map z nabídky hl. m. Prahy. Jde např. o témata dopravní a technické infrastruktury, vybavenosti města, informace o životním prostředí, obyvatelích nebo majetku. Zároveň nabízí odkazy na specializované aplikace pro vybraná témata.

Georeport

Aplikace poskytuje informace o vybraných jevech nacházejících se v zadaném území. Výstupem je zpráva s výčtem informací a přehledovými mapkami, kterou lze exportovat do PDF. Součástí reportu jsou i limity využití území, neboli významná omezení pro stavební činnost v území, která vyplývají z právních předpisů a dalších podkladů.

Dvě Prahy

Dvě Prahy umožňují srovnávat historii města se současností. Základním rysem aplikace je možnost v jeden okamžik prohlížet dvě mapy současně vedle sebe. V nabídce jsou historické ortofotomapy i císařské otisky Stabilního katastru z roku 1842. Dnešní stav Prahy je možné porovnávat s obdobími před 170, 80, 60, 40 a 20 lety. Více o projektu.

Územní plán

Aplikace obsahuje výkresy platného územního plánu Prahy, které slouží zejména jako informační podklad pro zájemce o výstavbu v území. Umožňuje zobrazovat informace o základních regulativech definovaných územním plánem i místa změn územního plánu.

Kromě platného územního plánu je k dispozici i Archiv map územních plánůStátní regulační komise pro Prahu a okolí.

Atlas životního prostředí

Atlas ŽP je soubor webových mapových aplikací, které prezentují informace o stavu a ochraně životního prostředí v hl. m. Praze. Tematicky je rozčleněn do oblastí ovzduší, krajina, voda, hluk a odpady. Mapy jsou aktualizovány na základě údajů Magistrátu hl. m. Prahy, IPR Praha a dalších městských a státních organizací.

Digitální mapa Prahy/Technická mapa

Digitální mapa Prahy je základní polohopisné mapové dílo v měřítku 1 : 500 pokrývající území celé Prahy. Mapa obsahuje zejména Digitální technickou mapu, zachycující podrobný stav polohopisu a také vedení sítí technické infrastruktury. Pro území, na kterých dosud není zpracována státní Digitální katastrální mapa, je k dispozici také informativní účelová katastrální mapa.

Cenová mapa

Cenová mapa stavebních pozemků umožňuje zjistit administrativní ceny stavebních pozemků na území hl. m. Prahy. Zobrazené údaje mají informativní charakter a při zjišťování administrativních cen stavebních pozemků je nutné postupovat dle jednotlivých ustanovení vyhlášky č. 32/1998 v platném znění k datu, ke kterému se cena zjišťuje. Mapová aplikace prezentuje grafickou část této vyhlášky.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

IPR přiblížil práci urbanisty pomocí storytellingu. Za svůj počin získal mezinárodní ocenění

Ilustrační obrázek aktuality

Tři čtvrtiny Pražanů vnímají klimatickou změnu jako hrozbu. IPR zjišťoval, jak jsou lidé spokojeni se životem v Praze

Ilustrační obrázek aktuality

Do první fáze krajinářsko-urbanistické soutěže na Příměstský park Soutok postupují týmy z Evropy, Asie i Ameriky

Všechny články