Přejít na hlavní obsah

Otevřená data / Open Data

Otevřená data (Open Data) jsou informace a data bezplatně a volně dostupná na internetu ve strojově čitelném formátu, pro jejichž využití nejsou kladeny legislativní či technické překážky. IPR Praha poskytuje data v tomto formátu od 1. dubna 2015.

Formát a struktura otevřených dat umožňuje jejich strojové zpracování, k  němuž vydavatel těchto dat poskytuje právní svolení. Díky tomu mohou být data dále volně zpracovávána a využívána pro výzkum, tvorbu analýz, ale i ke komerčním účelům pro využití k tvorbě internetových aplikací, čímž se zvyšuje jejich ekonomická hodnota a rozsah využití.

Open data IPR najdete zde.

Otevírání dat veřejné správy přináší pozitivní aspekty zejména v těchto oblastech:

  • Poskytování kvalitnějších služeb pro občany
  • Zvýšení informovanosti obyvatelstva
  • Podpora občanské společnosti
  • Zvýšení ekonomického potenciálu
  • Zvýšení transparentnosti veřejné správy
  • Efektivnější práce veřejné správy
  • Redukce administrativy a zátěže IT infrastruktury veřejné správy

Praha otevřela data

IPR Praha již od roku 2002 poskytuje geografická data Prahy formou webových služeb zdarma bez limitů využití. Jejich využívání se rozšířilo především v roce 2011 v souvislosti s rozvojem Pražského geoportálu.

Na základě nově schválených Pravidel pro poskytování dat a výstupů z datových souborů datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy (dále pravidla) zajišťovaných IPR Praha, která jsou účinná od 1. dubna 2015, jsou geografická data Prahy poskytována také formou dalších otevřených datových formátů a webových služeb.

Za otevírání dat získal IPR Praha v roce 2014 druhé místo v soutěži OTEVŘENO X ZAVŘENO za mapové aplikace a také cenu od firmy Arcdata za přínos v oblasti zpřístupňování geoinformací.

Podrobnější informace o poskytování otevřených dat na www.geoportalpraha.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

125 fascinujících informací o městě, které potřebujete znát. Nakladatelství IPR vydává novou knihu

Ilustrační obrázek aktuality

Praha se stává vlastníkem cenných pozemků u meandrů Botiče v Hostivaři, plánuje velkou revitalizaci celé lokality

Ilustrační obrázek aktuality

Město a investor zveřejnilo pět návrhů pro dostavbu pražského Vítězného náměstí. Vítěze soutěže vybere mezinárodní porota, zapojit se může i veřejnost.

Všechny články