Přejít na hlavní obsah

Technická novela PSP - Informace pro městské části

Dne 27. 2. 2015 rozeslal Svaz provozovatelů venkovní reklamy (SPVR) e-mailem nedatovaný dopis na vedení městských částí. Tento dopis vyzývá městské části, aby se angažovaly v zájmu reklamních společností při projednávání technické novely PSP.

Komentář IPR Praha k nedatovanému dopisu Svazu provozovatelů venkovní reklamy (SPVR)

Předmětem návrhu technické novely nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy), dále jen PSP, jsou změny řešící namítaný rozpor PSP se zákonem č. 22/1997 Sb. a změny řešící namítaný rozpor PSP s ustanovením § 156 stavebního zákona. Tyto změny byly vyvolány rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) č. j. 830/2015 ze dne 16. 1. 2015, kterým byla pozastavena účinnost PSP. V odůvodnění rozhodnutí MMR byly popsány výše uvedené rozpory se zákonem č. 22/1997 Sb. a s ustanovením § 156 stavebního zákona. Požadavky týkající se staveb pro reklamu a reklamních a informačních zařízení nebyly rozhodnutím MMR zpochybněny.

Technická novela se tak týká ustanovení PSP, jež mohou stanovit vlastnosti výrobků, a ustanovení PSP, které se týká denního osvětlení, nikoliv však požadavků na stavby pro reklamu a na reklamní a informační zařízení.

Požadavky na regulaci staveb pro reklamu a reklamních zařízení se nemění a jejich případné úpravy nejsou předmětem technické novely. Jedinou změnou související s reklamou je přesunutí požadavků na stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení z části čtvrté do části páté PSP, což je motivováno lepší přehledností předpisu.

Dopis Svazu provozovatelů venkovní reklamy (0,4 MB | PDF)

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Dostavba Vítězného náměstí se o krok přiblížila, do finále postoupily české i světové architektonické špičky

Ilustrační obrázek aktuality

Autobusový terminál Černý Most zná svou novou podobu. Navrhlo ji studio re:architekti

Ilustrační obrázek aktuality

Kudy k volbám? Poradí naše aplikace

Všechny články