Přejít na hlavní obsah

Manuál participace v plánování města

Usnesením z listopadu 2016 schválila Rada hl. m. Prahy Manuál participace v plánování města, který zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy, úřadů městských částí i příspěvkových organizací města usnadní orientaci v zapojování obyvatel do současných procesů územního a strategického plánování a do tvorby veřejných prostranství a infrastruktury města.

MANUÁL PARTICIPACE: Jak zapojit veřejnost do plánování města

Manuál participace v plánovaní města se skládá ze tří častí:

  • - Část A představuje obecné principy, kterými by se měl řídit každý participační proces. Zároveň obsahuje praktický návod, jak krok po kroku připravit participační proces na míru.
  • - Část B představuje tzv. případové scénáře pro 6 plánovacích procesů včetně přípravy strategického plánu nebo změny územního plánu a 4 typizované projekty. Přehledná schémata ukazují, kdy je vhodné využít jednotlivé metody participace a jak je kombinovat.
  • - Konečně část C popisuje 22 participačních metod, pro každou uvádí postup, nezbytné zdroje a jejich časovou a finanční náročnost.

Oproti jiným příručkám o participaci tak tento manuál kromě představení metod klade důraz na sestavení celého participačního procesu v souladu s platnou legislativou a obvyklými postupy při stavebně projekční a urbanistické činnosti.

 

 Jak vznikal Manuál participace

Zapracování komentářů z konzultace

Komentáře od odborů MHMP, městkých částí a zástupců občanské společnosti byly následně zapracovány. Přehled všech došlých komentářů a jejich zapracování je ke stažení zde.

 

V rámci přípravy byla struktura Manuálu konzultována s odbornou veřejností na Metropolitní ozvučné desce, která proběhla 12. 6. 2015 na Nákladovém nádraží Žižkov.

Záznam diskuze naleznete ZDE.

Manuál participace byl představen městským částem ve středu 2. září 2015. Po zapracování podnětů a připomínek bude dokument předložen ke schválení Radě hl. m. Prahy.

 

Zpracovatelské podklady

Zhodnocení výchozího stavu: Praxe městských částí Prahy v začleňování veřejnosti do plánování města

V rámci přípravy Manuálu participace v plánování města proběhlo šetření mezi 9 vybranými MČ, které mělo za cíl zhodnotit praxi městských částí Prahy v začleňování veřejnosti do plánování města. Toto šetření pomohlo popsat klíčové oblasti, na které by se měl Manuál zaměřit, a stanovit navazující kroky.

Cílem analýzy bylo zmapování zkušeností a dosavadní praxe MČ v participaci a identifikování potřeb zaměstnanců a politického vedení obecních samospráv s ohledem na zapojování veřejnosti.

Zjištění výchozího stavu začleňování občanů do rozhodovacích procesů územního a strategického plánování navíc poslouží jako měřítko, vůči kterému se bude moci vývoj participace v hlavním městě posuzovat. Zprávu zhodnocení výchozího stavu naleznete ZDE.

Nástin struktury: Manuál participace v plánování města

Nástin struktury obsahuje účel Manuálu, jeho principy a strukturu. Jedná se o pracovní verzi, která bude dále rozpracovávána, mimo jiné po konzultacích s Pracovní skupinou složenou z externích a interních expertů na tématiku a s odbornou veřejností. Smyslem tohoto dokumentu je seznámit odbornou veřejnost s konceptem Manuálu participace v plánovaní města ještě během jeho přípravy.

Nástin struktury Manuálu participace v plánování města naleznete ZDE.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Dánští architekti promění pražské hlavní nádraží na Šťastný Hlavák

Ilustrační obrázek aktuality

Výtoňský most musí být tříkolejný, studie spolku Nebourat obsahuje závažné chyby

Ilustrační obrázek aktuality

Udržitelná čtvrť v Letňanech bude příležitostí i pro obyvatele sousedních částí města. Ti mohou nyní komentovat pracovní verzi návrhu studie

Všechny články