Přejít na hlavní obsah

Koncepce živičných a dlážděných povrchů PPR

Hlavním cílem Koncepce živičných a dlážděných povrchů Pražské památkové rezervace (KZDP PPR) je nastavit pro dané území základní systém diferenciace jednotlivých uličních prostorů tak, aby pro jednotlivé kategorie uličních prostorů mohly být definovány „standardy“ řešení povrchů komunikací a chodníkových ploch, které budou určujícím a závazným východiskem pro údržbu a obnovu vybraných veřejných prostranství Pražské památkové rezervace.

Ke stažení

Usnesení RHMP

Koncepce (příloha č.1 usnesení)

 

Jaký je účel Koncepce?

Dokument deklaruje snahu samosprávy města cíleně posilovat kvalitu veřejných prostranství. Území Pražské památkové rezervace je zásadním obrazotvorným fenoménem, který má významný vliv na vnímání hlavního města Prahy, jak ze strany jeho obyvatel, tak ze strany návštěvníků města. Z tohoto pohledu je žádoucí usilovat o kontinuální zvyšování kvality tohoto hmotného statku. Kultivace veřejných prostranství je jedním z mnoha elementů, jak toho dosáhnout.

Komu je Koncepce určena?

Koncepce živičných a dlážděných povrchů PPR je určena všem aktérům, kteří jsou součástí správy, údržby a tvorby veřejných prostranství na území PPR.

Jeho primární cílovou skupinou jsou odbory MHMP při výkonu samostatné působnosti hl. m. Prahy, příspěvkové organizace a akciové společnosti s majetkovým podílem hl. m. Prahy čerpající finance z rozpočtu hl. města Prahy, které se aktivně podílejí na správě, údržbě a tvorbě veřejných prostranství Pražské památkové rezervace.

Na jaké dokumenty Koncepce navazuje?

Koncepce živičných a dlážděných povrchů Pražské památkové rezervace svým přístupem navazuje na Strategii rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy / návrh (KVP IPR, 2014) a na konkrétně vymezeném území uplatňuje formou koncepčního dokumentu principy obsažené v Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy (KVP IPR, 2014).


Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Ilustrační obrázek aktuality

Kudy k volbám? Poradí naše aplikace

Všechny články