Přejít na hlavní obsah

Rekonstrukce Dvořákova nábřeží

Dvořákovo nábřeží projde rekonstrukcí. Důležitá komunikace tvořící hranici Pražské památkové rezervace je zejména vlivem povodní v letech 2002 a 2013 ve velmi špatném stavu. Oprav se dočká vozovka, chodníky i přilehlá veřejná prostranství. Podle dnešního rozhodnutí Rady hl. m. Prahy studii připraví Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), rekonstrukce je naplánovaná na rok 2017.

Současný technický stav Dvořákova nábřeží / Na Františku je na hranici životnosti a stejně tak přilehlá veřejná prostranství již neplní svoji původní funkci. Jejich neutěšený stav neláká obyvatele a návštěvníky k odpočinku ani k aktivitám. Cílem studie je tento stav zlepšit a zároveň navrhnout optimální architektonické, dopravní a provozní řešení ulice.

V nadcházejících letech jsou na nábřeží v úseku mezi Čechovým a Štefánikovým mostem připravovány i jiné záměry, které se IPR při přípravě studie chystá zohlednit a vzájemně zkoordinovat. Jedná se mimo jiné o úpravy dopravního režimu na náplavce nebo rekonstrukci Anežského kláštera a zpřístupnění přilehlých zahrad.

„Dvořákovo nábřeží projde zásadní rekonstrukcí. Důležitá komunikace tvořící hranici Pražské památkové rezervace je ve špatném technickém stavu, a proto bude rekonstruována. Značnou obměnou projde jak městských mobiliář, tak samotný veřejný prostor, který by měl být reprezentativnější a pro Pražany i turisty příjemnější a užitečnější,“ uvedla primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.

„Dvořákovo nábřeží“ nebo „nábřeží Na Františku“?

Dvořákovo nábřeží patří do historických stavitelských děl spojených s pražskou asanací. Stejně jako v případě ostatních pražských nábřeží bylo jedním koordinovaným stavebním zásahem dosaženo hned několika cílů: regulace řeky, odkanalizování Starého Města a vznik reprezentativní promenády kolem nových parcel pro paláce veřejných institucí.

Určitou zvláštností, která je kontrastem starého a nového, je samotný název nábřeží. Tato část Prahy se historicky jmeno­vala „Na Františku“. Vlastní technické dílo, tedy komunikace, říční regulace a nábřežní zeď s rampami, však dostalo název Dvořákovo nábřeží. Budovy stále nesou adresy Na Františku, ačkoliv je na jejich fasá­dách připevněna tabulka s názvem ulice Dvořákovo nábřeží. Jednoznačná pravidla jak používat oba názvy však neexistují.

„Nechci skončit jen u připravované rekonstrukce Dvořákova nábřeží. Ráda bych v příštím roce připravila výstavbu další části pražských náplavek. Počítám s těmito investicemi již v plánech na rozpočet roku 2017. Myslím si, že pražské břehy a jednotlivé náplavky si zaslouží další kultivaci a stavební rozvoj. Například na Klárově je dodnes nekultivované nábřeží. Ráda bych tedy upravila podchod pod Mánesovým mostem, aby se tak vytvořila přirozená vazba mezi Malou Stranou a letenskými schody. Stejně tak bych ráda vypsala architektonickou soutěž na propojení Podolského nábřeží s Rašínovým nábřežím pomocí náplavky, která by obcházela Vyšehradskou skálu a pěší i cyklisté by se tak vyhnuli přetíženému Vyšehradskému tunelu. Poslední plánem je kultivace Náplavky Smíchov u Železničního mostu a kultivace přilehlého okolí a napojení na místní ulice, zejména pak na ulici Hořejší nábřeží a přechod po Železničním mostě," dodala primátorka Krnáčová.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Ilustrační obrázek aktuality

Kudy k volbám? Poradí naše aplikace

Všechny články