Přejít na hlavní obsah

Metro D - soutěž

Stavba nové trasy metra D je jedním z největších dopravních projektů, které v příštích desetiletích zasáhnou do života hlavního města a jeho obyvatel. Pražští radní proto zadali Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, aby vypsal architektonické, urbanisticko-architektonické a výtvarné soutěže na stanice metra linky D.

Stanicemi pražského metra denně projdou statisíce lidí. Rozhodnutí vystavět novou linku metra D tak představuje zásadní příležitost rozvoje, která může zvýšit celkovou úroveň života obyvatel metropole. Nejen samotné dopravní řešení, ale i architektonická a vizuální podoba této stavby bude tvořit významnou součást toho, jak bude úspěch projektu v budoucnosti poměřován.

Architektura a výtvarné ztvárnění stanic prvního úseku metra A, práce architekta Jaroslava Otruby, výtvarníka Jiřího Rathouského, jsou dnes předmětem zájmu turistů z celého světa. Praha zatím nedokázala na tento soubor navázat, naopak dochází k jeho postupné degradaci. Rada hl. m. Prahy považuje za nezbytné, aby Dopravní podnik formou otevřených architektonických soutěží zvýšil kvalitu celkového ztvárnění podoby nové linky metra, jakož i dalších dopravních staveb v hlavním městě.

 

Architektonické soutěže na stanice Náměstí bratří Synku a Náměstí míru

V návaznosti na usnesení č. 1685 ze dne 21.7.2015 požaduje RHMP, aby podoba nových stanic úseku Pankrác (mimo) - Náměstí Míru formou vzešla z otevřené architektonické soutěže o návrh. Podkladem pro tuto soutěž bude zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí.

Výtvarné soutěže na interiéry všech stanic metra D

Základním principem architektonické kvality stanic je jejich jasná architektonicko-výtvarná koncepce, která utváří jedinečnou identitu projektu a prohlubuje jeho charakter veřejné stavby.

Důležitou součásti navrhování nové linky D je sledování jednotné architektonické koncepce (arch. libreto) a zapojení výtvarníků do ztvárnění veřejně přístupných prostor všech nových stanic.

Nejtransparentnějším způsobem zapojení výtvarníků do ztvárnění vizuálních podob stanic je vypsání veřejných výtvarných soutěží a zapracování vítězných návrhů do projektové dokumentace. Projekt pro výběr dodavatele i samotná realizace musí vždy být v souladu s vítězným návrhem a konzultován s vítězem soutěže.

 

Urbanisticko-architektonická soutěže na Náměstí bratří Synků.

Veřejná prostranství Náměstí bratří Synků a ulice Otakarova, do nichž vstoupí nová stanice metra D, je nejdříve nutno komplexně zrevidovat z urbanisticko-dopravního hlediska.

Potřeba definovat novou podobu území vyjádřila městská část. Architektonická soutěž na stanici metra v dané lokalitě musí posléze navázat na tyto urbanisticko-dopravní záměry s cílem je maximálně podpořit a rozvinout.

Hlavním předmětem soutěže je přehodnocení dopravního schématu na Náměstí bratří Synků, které je v současné době zatíženo průjezdovou automobilovou dopravou, komplikovanými křižovatkami a trpí náročným bezbariérový pohybem napříč náměstím.

Druhým tématem je humanizace ulice Otakarova, jenž se v důsledku dopravních řešení 60. let stala rozsáhlým urbanistickým torzem. Ověření dostavby bloků na jižní hraně ulice, integrace vestibulu metra D do parteru nového objektu a doplnění potřebné vybavenosti v území je významným potenciálem dané lokality.

 

Projektová příprava nové trasy D pražského metra prošla dlouholetým vývojem. Uvádíme stručnou rekapitulaci základních milníků v pohledu do minulosti.

>>> Historie projektu a přípravy

 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Mariánské náměstí ožívá – výzva k pořádání kulturních aktivit

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze opět narůstá počet Airbnb. Novela živnostenského zákona hlavnímu městu umožní jeho regulaci

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze se staví! Hlavní město letos čeká zahájení výstavby veřejných projektů za desítky miliard

Všechny články