Přejít na hlavní obsah

Táborská - komentáře podle témat

Jméno a příjmení Město/Městská část Tématická oblast Napište Váš komentář Automobilová doprava Parkování Cyklistická doprava Pěší pohyb Veřejná doprava Trojúhelník - rušení parkování Táborská Návrh řešení ulice Na Pankráci Mobiliář a povrchy Vegetace Další
Petr Štádler Praha 4 Nusle Automobilová doprava Na většině vizualizací není sloup pouličního osvětlení, což je zajímavé nejen jako "světlo" ale i z hlediska jeho čísla pro Identifikaci místa. Vypadá to, že po stanici Palouček, bude hned po křižovatce s Lounských další zastávka? Proč jsou všude pruhy pro cyklisty po kterých projede "Kolik" a stále omezujete auta. Nerozumím zcela rozšiřování chodníků, cyklo pruhům a omezování propustnosti silnice pro auta. Sned by bylo lepší v tom projektu řešit tzv. dopravu v klidu než pruhy pro kola. Např. když pod schody do Táborské zrušíte cca 30 parkovacích míst tak to v naší oblasti vyvolá naprostý chaos a "žně" pro MP. Stejné jako smíšená zona za budovou Policie ČR. x x x x x x        
Petr Horák Nusle Automobilová doprava Vážení,
detailně jsem si prostudoval vaši navrhovanou studii a 16.3. jsem se informoval na několik nejasností/nelogičností této studie v informačním centru. Bydlím na ulici Petra Rezka, a proto se chci vyjádřit hlavně k fázím Táborská/Palouček.
Váš informační panel v několika bodech shrnuje, čeho si lidé cení / co lidem vadí. S těmi se ve velké části ztotožňuji. Proto vůbec nechápu, proč se těchto bodů nedržíte.
Lidem vadí špatná péče a úklid veřejných prostranství. Naprostá pravda. MČ Praha 4 se za posledních pár let stará čím dál hůř i o chodníky i o zeleň. Vaším řešením je tedy chodníky a zeleň rozšířit. Místo toho by stačilo, aby se MČ začala pořádně starat aspoň o existujících. Na to nestačí (nebo ještě hůře na to vyloženě kašle). Vaše téměř potěmkinova vesnice bude krásná rok, dva roky, než se rozkope kvůli poruše plynu, kvůli novému kabelu O2 apod. A úřad MČ bude na údržbu kašlat jako nyní.
MHD. Nástupní ostrůvek na Paloučku je potřeba odstranit (s argumentem, „každý den z něj spadne nějaký starý člověk“!). Zato před bývalou radnicí nový ostrůvek vznikne. Jaká je v tom logika? Bezbariérové zastávky jde vyřešit „vídeňskými zastávkami“. Jsou pohodlné pro tramvaje i autobusy.
Plánujete zrušit samostatné jízdní pruhy pro auta a všechnu dopravu vést tramvajovým pruhem. Máte na to dopravní studii, kolik aut denně projede, kolik jich bude stát na křižovatce a čekat než odbočí některé doprava, pokud bude dávat přednost chodcům na přechodu? Všechna tato auta budou zdržovat tramvaje, které než dojedou do zastávky, tak budou poskakovat několik minut v zácpě. Zde nejezdí jenom 18, ale i ostatní tramvaje do vozovny a autobusy. Z dalšího návrhu – odbočení tramvají do vozovny rovnou před soudem – mě napadá, že každou část návrhu dělal jiný člověk. Pokud před soudem navrhujete zkrácení/zrychlení trasy, proč v celém úseku Táborské vytváříte dopravní špunt jako je např. malostranský Újezd. Jako vrchol neúcty k MHD a lidem, kteří ji používají je potom navrhované zrušení mimoúrovňových křižovatek v dalších úsecích. MHD má mít samostatné pruhy a mimoúrovňová křížení, aby ji neblokovala auta.
Předpokládám, že žádná dopravní studie neexistuje, protože jinak byste ji zde měli vystavenou. Navrhovaná změna je proti plynulosti MHD a považuji ji za největší chybu studie.
Cyklostezka. Vítám rozšiřování cyklostezek, kde je to možné. Současné 6-7 metrové chodníky jsou dostatečně široké pro chodce i cyklisty. Snad poprvé v Praze je na severní straně Táborské vedena cyklostezka správně mezi chodníkem a parkováním, nikoliv silnicí. Potom nechápu, proč tak není vedena i na jižní straně. Tam ji architekt opět nakreslil do tramvajového pásu. V obou případech argumentujete bezpečností cyklistů. Vedení na jižní straně ulice opravdu nechápu, místa na vedení pruhu mezi chodníkem a zaparkovanými auty je dostatek.

Lidem vadí živelné parkování. Již nyní je v okolí nedostatek parkovacích míst! Vaším řešením je podstatné snížení existujících parkovacích stání. Takže parkování bude ještě živelnější. Jediné místo, které nabízí více míst – pod schody Pod Terebkou - plánujete proměnit na „místo pro pořádání různých akcí nebo jako příležitostné tržiště“. Už jenom tento popisek ukazuje, že je architekt zcela bezradný. Neví co s prostorem, ale funkční parkoviště je potřeba zrušit. Tím zanikne několik desítek míst. Předpokládám, že místa na vizualizaci jsou pro kanceláře v budově Hydroprojektu. A lidé, kteří v okolí bydlí, budou při hledání parkování dále kroužit minuty až desítky minut déle a výfukovými plyny čím dál více zamořovat okolí. Další parkovací místa šikmo k chodníku budou nahrazena vodorovným parkováním. Další úbytky parkovacích míst. To jde zcela proti přání obyvatel. Vámi deklarované snížení ze 139 o 41 míst je snížení o 30%! Na Táborské se nedá zaparkovat večer/v noci. To není kvůli dojíždějícím řidičům. Vy seberete 30% parkovacích míst místním. Bezdůvodně.

Ano, Nuslím chybí náměstí. Opravdové náměstí! Náměstí Bří Synků je ošklivý, neudržovaný parčík plný divných budek. Náměstí generála Kutlvašra je udržovaný park. Náměstí Hrdinů je vcelku nevzhledný park, kam stejně nikdo nechodí. Od „koncepční studie“ bych očekával, že bude řešit koncepci. Proč konečně neuděláte z Bří Synků nebo gen.Kutlvašra skutečné náměstí. Např vydlážděním rohu náměstí u radnice? Místo toho hned před nejkrásnější budovu v Nuslích zasadíte stromy. Hned před reprezentativní vstup! To aby nebyla radnice vůbec vidět? Pokud nyní nechcete/nemůžete řešit náměstí Bří Synků, tak byste opravdu měli něco udělat s prostorem kolem radnice. Ten travnatý roh náměstí se třemi keři a čtyřmi betonovými truhlíky je ideální začátek.
V celé vaší studii není zmínka o domluvě s plynaři, vodovody a kanalizacemi a ostatními firmami, které mají pod chodníky kabely. Pokud má mít jakákoliv rekonstrukce smysl, tak se musí současně vyměnit všechny rozvody; nebo plánujete při stavbě udělat pod silnicí kolektory? Každou chvíli je někde havárie vody, nebo se kope UPC nebo jiný kabel. Jestli myslíte rekonstrukci vážně, tak tímto se musí začít. Zcela nové rozvody všeho, aby to aspoň pár desetiletí vydrželo. Sázení stromořadí má smysl v ulicích, kde žádné nejsou. Vy plánujete obnovit stromořadí kolem parku/nám.gen.Kultlvašra. Níže v ulici Táborské, před budovami bývalé radnice ale žádné. Tam patří stromy, ale tam je nadáte. Taky zrušíte cca 8 parkovacích míst u křižovatky Táborské a Pod sokolovnou. Místo nich zasadíte strom. Všimli jste si, že druhá strana ulice je park Na Květnici? Prosím, zasaďte strom(stromy) do parku o pár metrů dál a nerušte další parkování.
„O něco výše – nad historickou Nuselskou radnicí - bude po obou stranách ulice doplněno stromořadí, které sníží hluk a vytvoří pod stromy příjemné prostředí pro posezení. Okolní obchody tak získají motivaci otevřít předzahrádky a podpořit aktivní život v ulici.“ Táborská 18-28 má tyto obchody: krmiva pro zvířata, čalounictví, květinářství, ordinace praktické lékařky, vitráže, potraviny. Můžete mi vysvětlit, jakou motivaci mají tyto provozovny k otvírání předzahrádek? Současný nad dimenzovaný chodník poskytuje dostatek místa pro stromořadí, cyklostezku. Prosperující Restaurace u Bansethů a pivovar Bašta mají cca 15metrový chodník, přesto nikdy předzahrádky neměli. Chyba tedy spíš bude jinde (v cenách záboru prostranství a chování úřadu MČ?) než nedostatku místa na ulici.
Křižovatku Petra Rezka a Táborské nepovažuji vůbec za nebezpečnou, ale líbí se mi navrhovaná úprava před restaurací a novým činžákem. Tam je vhodné místo pro stromořadí. Jenom se opět obávám, že nám pod okny budou stát kolony aut čekajících na semaforu. Ze dvou pruhů před křižovatkou uděláte jeden. Bude to stačit? Kdo na tuto křižovatku zpracoval dopravní studii? Auta vyjíždějící z garáží nového činžáku nyní mají semafor. Tento úsek budete řešit jak? Ve vaší studii je vjezd přes chodník a téměř v křižovatce. To mi připadá velmi nebezpečné. Zúžením křižovatky vznikne v části ulice Petra Rezka u vegetačně upravené špičky bezproblémové kolmé parkování. Zrušte navrhované vodorovné parkování, a udělejte kolmé. Takových míst je v plánu celá řada.
Všechna nová parkovací stání navrhuji řešit zatravňovací dlažbou nebo rohoží, aby se podpořil přirozený vsak dešťové vody. Stejně tak všechny současné i vysazované stromy by neměly mít žádné betonové obrubníky, ale měly by rovněž umožňovat odtok a vsakování dešťové vody. Jejich železná rohož by měla být pod úrovní chodníku a chodníky mají být vyspádovaná ke stromům. Toto prospívá nejen stromům, ale i lepšímu životu pro lidi. Byla by škoda opět celé ulice vyasfaltovat nebo vydláždit.
Mám za to, že i samotný prostor ulice Táborské, zejména kolem Nuselské radnice si zaslouží architektonickou soutěž (stejně jako si ji zaslouží náměstí Bří Synků). Nebo mělo být pro současnou fázi zpracováno více alternativních návrhů. Pokud se tedy nemá jednat o rychlé předvolební „opravování chodníků“, ale opravdu o koncepční změnu. Navrhovaná studie omezí plynulost MHD a bude mít katastrofální následky pro parkování místních.
x x x   x x     x  
Zbyněk Šetina Praha Automobilová doprava Lžete, když mluvíte o Táborské ulici pod magistrálou jako o nerůjezném a neprůchozím, zaprášeném prostoru. Jezdí tam auta, tramvaje a je tam chodník. Zasypáním podjezdu akorát vytvoříte obrovskou křižovatku typu I. P. Pavlova. Ta vám zaprášená nepřijde? Jak můžete mluvit o zvýšení bezpečnosti, když vyženete chodce na magistrálu? To je čirá demagogie.
Co se týká dalších ulic v okolí náměstí Hrdinů, při pohledu na vizualizace se nemůžu ubránit dojmu, že je zde velká snaha znevýhodňovat automobilovou dopravu - mizí parkovací místa, cyklopruhy přibývají. Možná jste si nevšimli, že na kole se po Praze téměř nikdo nedopravuje, preferuje se MHD, peší doprava a ta automobilová.
Mám pro vás jedno překvapení: v těch autech, které tak nenávidíte, jezdí lidé. Stejní lidé, kterými argumentujete, když představujete podobné nápady. Vyženete auta, vyženete lidi.
Upřímně doufám, že při oné revitalizaci a té tzv. humanizaci se nezapomene do ulic umístit dostatečné množství zelenobílých patníků a čenožlutých betonových barikád, jak je obvyklé. Pak to teprve bude ta opravdová nádhera.
x x x              
Michal Polák Praha 4, Nusle Automobilová doprava Vytváření cyklistického či pěšího koridoru spojující Kavčí hory a park Jezerka již existuje. A nefunguje. Protože není důvod, aby fungoval. Stejně jako není důvod propojovat Grébovku s Krčským lesem. Pokud by tedy měla řešit studie zlepšení pěší komunikace a bezbariérové propojení náměstí Hrdinů a ulici Na Veselí, lze toto snadno vyřešit úpravou věru nepohodlných kruhových schodišť před soudem v kombinavi s rampou a při zachování stávajícího podjezdu magistrály v ulici Táborské. Stačí rampa, pohodlné schodiště a opravit chodníky. Pokud studie má za účel zcela neúčelně urbanisticky řešit uměle vygenerovaný problém, pak je velmi zdařilá. Jaksi mimochodem představa, jenž je prezentována ve vizualizaci křížení ulic Na Veselí a Soudní, kde se v tramvajovém tělese pohybují nadstandatrně šťastní cyklisté a jásající spoluobčané právě sesednuvší ze svých kol, je věru povedenou parodií na skutečný stav a reálnou dopravní situaci. Připouštím však, že studie zcela změní sortiment potravinářského sortimentu v obchodu, jenž se zde nalézá. Všichni radostně pro energetický nápoj a cereální tyčinku a potom hup - pod tramvaj.
K chodníkům ulice Na Veselí - Soudní a V občanském domově -tato část řešeného prostoru jistě potřebuje úpravu, avšak nikoliv na úkor dopravy v klidu, jenž je v této části prioritní. Chodníky, až na vyjímky jistě potřebují opravit, nikoliv však měnit a argument, že se lidé musí vyhýbat parkujícím vozům je pravdivá pouze částečně a platí pro ulici V občanském domově, nikoli Soudní a je výsledkem aktuálního nedostatku parkovacích míst v lokalitě a dle studie by se měl stav ještě dramaticky zhoršit. Proč ??? Linie kaštanů v ulici Soudní určitě má být doplněna o chodník s městským mobiliářem. Budiž, ale kdo bude tento prostor využívat, stejně jako prostor točky tramvají? V bezprostřední blízkosti lokality je park Jezerka. Napadá mne že snad jen někteří vyznávavači trainspottingu, v tomto případě trampottingu. A jistě i pár bezdomovců občasně se válejících na zastávce.
Je mnoho témat se studií spojených, jenž by stály za komentář, ale v obecné rovině práce architekta či urbanisty má být ku prospěchu obecnému, který samozřejmě nemusí být každým vnímán stejně, ale bezesporu musí být ku prospěchu majority. V tomto případě se jedná o záměr naprosto jdoucí proti zájmu drtivé většiny obyvatel v lokalitě bydící. Snad jen mimo bohulibé snahy vysázet pár stromů a opravit povrchy komunikací, doplmit městský mobiliář, starat se o již vysázenou zeleň atd., což by snad mělo být zájmem a vlastně i povinností Městské části Praha 4 obecně a netřeba vypracovávat studie, které nic přínosného neřeší. Naopak. Vygenerují problém, který se pak snaží nějak vyřešit. Dopravní řešení a řešení dopravy v klidu však vykazuje naprostou neznalost lokality, tedy pokud není zájmem utratit maximální množství veřejných prostředků a napáchat co možná nejvíce škod a paralyzovat dopravu na jakkoliv diskutabilní magistrále. Ostatně opakované pokusy již nastaly - viz protihluková stěna u Kačerova, snížení rychlosti a její opětovné zvýšení apod. Mimochodem úrovňové křížení a trojí přechod u soudu je skutečnou dopravní lahůdkou hodnou velkého tvůrce. Opravdu rád bych věděl, kdo je tím dopravním specialistou, abych z důvodu profesní příbuznosti měl možnost se mu vyhnout. Tato studie velmi zdárně navazuje trend katastrofálního diletantského přístupu, jenž pouze z důvodu trestně-právní nepostižitelnosti autorů může být jako studie či koncept vůbec prezentována.

ing.arch.Michal Polák
V občanském domově 3/776, Praha 4
x x   x       x    
Václav Větrovský Říčany u Prahy Automobilová doprava Jsem jednatel obchodní společnosti (realitní kanceláře vykonávající mj. i správu několika desítek domů), která má v ul. Táborská podnajaty prostory. Již nyní naši klienti, ale i řemeslníci jezdící si pro klíče od domů či bytů, kde je nutno provést nějaké opravy, jen obtížně parkují v rozumné vzdálenosti od naši kanceláře.. Zrušení trojúhelníku parkoviště před budovou bývalého Hydroprojektu by znamenalo snížení počtu parkovacích míst a zhoršení této situace.
Díky společné tramvajové zastávce před Tescem, kde staví i harmonikové autobusy, již nyní dochází často k dlouhým frontám aut směrem k Náměstí bratří Synků. Opatření na zastávce MHD před Tescem, kdy by i auta měla jezdit po kolejích tyto fronty jen prodlouží.

Na magistrále ze směru od Brna by se díky dalším semaforům potřebným pro tramvaje,vzniklým při zasypání podjezdu zásadně prodloužilo stání v koloně v ranní špičce. Příjezdová kolona již nyní obvykle dosahuje až na úroveň původní vodárny za Bauhausem !
x x     x x        
MUDr. G. Vodička v Praze 4 Automobilová doprava Samozřejmě vítáme snahu autorů kultivovat prostředí v předmětné oblasti. Způsob, kterým toho má být dosaženo, však považujeme za zcela nevhodný a nepřijatelný. Zásadně nesouhlasíme se záměrem zrušit mimoúrovňové křížení tramvajové dopravy se severojižní magistrálou (dále jen SJM). Existuje pro to řada nezpochybnitelných důvodů.
1) Již v současné době je průjezdnost SJM, zejména směrem do centra na velmi špatné úrovni, každý zásah (např. oprava Nuselského mostu) ji dále zhoršuje. Důsledkem je přesun části dopravy do ulice Na Pankráci, kde je větší část dne hustota provozu na stupních 3-4. Vytvoření dvou úrovňových křižovatek a několika přechodů pro chodce přes SJM by tuto situaci dále podstatně zhoršilo.
2)Pomalu se posouvající kolony vozidel v důsledku zhoršení průjezdnosti obou komunikací znamenají zvýšení hladiny hluku a zvýšení emisí výfukových plynů, protože oba zdraví škodlivé jevy se stupňují při neustálém brzdění a rozjíždění vozidel.
Další zhoršení průjezdnosti znamená i záměr zvýšení počtu semaforů v úseku Na Veselí - Palouček na 5 oproti současným 3.
3) Protože platí přímá úměra mezi hustotou provozu a počtem dopravních nehod, je evidentní i tento negativní dopad návrhu. Za přímé ohrožení zdraví a životů občanů lze považovat záměr vytvoření několika přechodů přes šestiproudou SJM.
4) Do doby vybudování přímého nájezdu tramvají z Paloučku do vozovny (má být až v poslední etapě) budou vyjíždějící a zajíždějící tramvaje v době začátku a konce denního provozu tvořit před křížením se SJM kolony, protože v té době jezdí několik souprav za minutu.
5) Představa, že zasypání tramvajových podjezdů umožní vytvoření přátelštějšího prostředí pro pobyt a komunikaci občanů na předmětných ulicích je mylná a naivní. Málokdo touží po pobytu v zápachu výfukových plynů a rámusu z projíždějících dopravních prostředků.

Nyní k ulici Na Pankráci:
1) Vítáme přesunutí sdružené stanice na Náměstí hrdinů. Protože zde existující křižovatky jsou poměrně složité a vyžadují v zájmu průjezdnosti více jízdních pruhů, stojí za úvahu, zda by stanice nebylo vhodnější umístit na úroveň Finančního úřadu.
2) Naopak další stanici před odbočkou do ulice Na Veselí považujeme za zcela zbytečnou, tím spíše, že další stanice je u OC Arkády. Zbytečná hustota autobusových zastávek (zde 3 stanice cca po 300 metrech) dále zvyšuje množství exhalací a hluku.
3) Navrhujeme zrušit zvýšení tramvajového pásu, což by znamenalo potřebné rozšíření vozovky na dva jízdní pruhy od ulice Na Veselí k Náměstí Hrdinů, ty zachovat i v části od Arkád dolů. Stávající zúžení parkujícími automobily vytváří neustálé kolizní situace, vedoucí k častým nehodám a samozřejmě i kolony.
4) Navrhované železné sloupky považujeme nejen za zbytečné plýtvání prostředky, ale zároveň za nebezpečí pro chodce. Dnešní robustní těžká SUV nezadrží, naopak po jejich přeražení ohrozí životy osob v okolí kolize.
5) Pokud autoři návrhu chtějí zlepšit prostředí, měli by prosadit likvidaci duplicitních sloupů tramvajového vedení a veřejného osvětlení. V ulici Na Pankráci je nesmyslně mnoho sloupů, často jen 1 mod sebe.
6) Nesouhlasíme s legalizací parkování podél zeleného pásu ve směru dolů. Hustota provozu ve směru dolů je výrazně vyšší než směrem nahoru, proto je třeba zachovat průjezdné dva jízdní pruhy. Již dnes neukáznění řidiči najíždějí ve špičkách na tramvajový pás. Jen nevyužitá parcela na SJM (pod ul. Na Veselí) má vyšší kapacitu než podélné stání v ul. Na Pankráci, další rezervy jsou na poloprázdných parkovištích MV.
7) Za zcela zbytečný a nepřijatelný považujeme záměr obnovení tramvajové dopravy v úseku od ul. Na Veselí směrem k Budějovickému náměstí. Znamená nesmyslnou triplicitu, protože tudy jezdí nejen metro, ale i autobusové linky. Zvyšování komfortu občanů za rozumnou mez je kontraproduktivní, populace potřebuje daleko více trochu víc pohybu než tramvajovou zastávku před domovním vchodem. Hlavně by tím ale ubyly rozsáhlé parkovací plochy právě na středním dělícím pásu po bývalých tramvajových tratích. Již dnes parkují v okolí Pražského povstání řidiči běžně na chodnících. Zlikvidování parkování od ul. Na Veselí na Budějovické náměstí by zásadně zhoršilo situaci na Pankráci.

Shrnutí: řada navrhovaných změn v okolí Náměstí hrdinů prostředí nejen nezlepší, ale naopak zásadním způsobem zhorší, jak zvýšením dopravního rizika, tak zvýšením dlouhodobé zdravotní zátěže občanů. Proto se výbor našeho SVJ shodl na nesouhlasném stanovisku k návrhu z výše uvedených důvodů. S doplňováním zeleně, chybějících chodníků a zřizováním pruhů pro cyklisty samozřejmě nemáme problémy.

Další komentář: Formulář umožňuje zvolit pouze jedno téma a jeden úsek, což nevhodně omezuje.

S pozdravem MUDr. G. Vodička
x x     x     x    
Patrik Machek Táborská 6,Praha 4 Automobilová doprava Můj komentář se týká zase celku, všech ulic. Po dnešní návštěvě veřejné debaty mám další pripominky. Zástupci IPR se odvolávají na nutnost rozšíření chodníku kvůli zprovoznění zavřených provozoven,např. Třeba v ulici Táborská levá strana jsou pouze cca.tři možné provozovny k podnikání. Na pravé straně jich je sice podstatně víc ale všechny jsou otevřené a prosperují i bez rekonstrukce této ulice. Dále argumentují hlučnosti v podjezdech. Pokud DP hlmP nebude provozovat staré typy tramvají - což by mu mělo snížit náklady na provoz i na údržbu jinak přetěžováne tr.tratě je přestavba mimoúrovňového křížení absurdni a proti zájmu obyvatel těchto míst. IPR navíc před vypracováním všech návrhu rekonstrukce zmíněných ulic neudělali zadne setření ve smyslu ziskani informací o skutečném stavu provozu aut a pohybu obyvatel v lokalitě Pankrác a Nusle s předpokladem navyšování dopravy díky rostoucí výstavbě administrativních budov. Tuto výstavbu povolil Magistrát hlmP a stavebni odbor Prahy 4 bez ohledu na negativní dopady které to přinese pro místní obyvatele a teď opět rozhodují o osudu obyvatel bez ohledu na jejich názor. Nikde se v projektech neobjevil kruhový objezd aby zlepšil a zrychlil dopravu. Nikde se nepočítá s výstavbou garážových domů aby se opravdu smysluplné mohly ulice zrekonstruovat bez aut. Parkování mají podle IPR vyřešit zóny???!!! Zóny neřeší parkování pouze přináší další finanční zátěž pro místní obyvatele ale neřeší to problém parkování. Se zelení to bude taky trochu jinak. Třeba vysazování nových stromů musí být v souladu s ing.sítěmi jinak bude docházet k jejich narušení, také tedy není jasné kolik stromů se ve skutečnosti vysadí. Třeba IPR na náměstí Hrdinů neudělal nic pro zvětšení parku třeba tim, se zruší sjezd z 5.května směr Kavčí hory. Co se ale zrušit má je linka Buš c.193 který spojuje dnes již min.10 pražských čtvrtí a je páteřní linkou mezi tramvajovou křižovatkou Otakarova, poliklinika Táborská, nákupní centrum Arkády, poliklinika a nákupní centrum Antala Staska s UMC Praha 4, FTN Krč, ústav mateřství, IKEM a příměstské městské části. Je to další nekoncepční a zvrácený zásah do fungování zmíněné lokality s přihlédnutím k úmyslu snížit aut.dopravu a donutit obyvatelé jezdit MHD. Otázka je kterou když bude zrušena. Prostě celý projekt je neprofesionální, diletantsky, nemoderní, antizeleny, nevychází z potřeb obyvatel a pripravy rozpočet o několik miliard které se postupem času budou navyšovat při realizaci nápravných opatření a dalších rekonstrukci již provedených rekonstrukci. IPR zřejmě nepochopili zadání a nebo selhal zadavatel... x x     x          
Zuzana Angelovicova Nusle Automobilová doprava Dobrý den, vzhledem k omezenému parkovacimu prostoru nesouhlasím s rozšiřováním pěších prostoru. Naopak ty se mi zdají i jako pěšáku dostatečné. Nerozumím proč Praha omezuje dopravu a tím vytváří zbytečně kolony.
Na Táborské je problém v administrativní budově z které firmy parkují na Táborské nejen v pracovní době, ale i dlouhodobě. Jde o odstavené nepoužívaná auta.
Co se tyče tržnice ta postačuje na Kubani nebo Naplavce. Tady je dostatek příjemných krámků.
x x       x        
Ing Miloš Brejcha Praha 4, Táborská ul. Automobilová doprava I. Doprava v klidu
a) Podle studie dochází v dotčených oblastech ke snížení počtu parkovacích míst oproti současnému stavu a zcela chybí údaje jak bude jejich redukce náhradně řešena. Ve studii se neuvažuje ani se zřízením parkovacích domů či podzemního nebo nového povrchového parkování.
b) Studie nekoresponduje s připravovanými parkovacími zónami v Praze 4 a redukuje počty stání.
c) Ve studii pro oblasti dotčené navrhovanými úpravami chybí údaje
- o potřebách na parkování stanovené dle ČSN či Nařízení HMP 11/2014
- o současném stavu parkovacích míst (počty)
- o počtech stání dle studie a řešení početních diferencí oproti současnému stavu.
Předpokládali jsme, že cílem studie je zlepšení stavu, nikoliv jeho zhoršení
d) Stávající parkovací místa a parkoviště, které jsou v prostoru před bytovými domy Táborská 41,39 a 31(administr. budova) a bytovými domy ul. Pod Terebkou č, 11,13 a vč. přilehlých parkovacích stání podél vozovky ul Táborská, mají současnou kapacitu 75 stání. Podle sdělení zástupce zpracovatele studie p. Hendricha má být tento počet redukován na 32 stání tj. redukce o cca 60% (!) s tím, že v tomto místě má být zřízena plocha pro komunitní akce a trhy. Současně nebylo sděleno, kde budou náhradní stání neboť ve studii vůbec není koncepčně řešeno.
Dostatečnou klidovou zonou je protilehlý park. Prostor pro komunitní akce je nepotřebný. Na blízkém nám. Bří. Synků je i dostatek prostoru pro případné trhy či akce. S řešením podle studie zásadně nesouhlasíme ( společný názor rezidentů bytových domů Táborská 41,43 a 39 se kterými jsem hovořil)
e) Nároky na dopravu v klidu v Táborské ul v oblasti Nuselské radnice se oproti současnému stavu v krátkém výhledu zvýší o potřeby uživatelů nově přestavovaných domů na byty (Táborská 38,40,42,44 a Svatoslavova 7), které před tím nebyly užívány. Studie by měla zohlednit i vývoj potřeb rezidentů v lokalitě.

Závěr : Považuji za nutné
1) Studii doplnit o chybějící údaje podle bodu c) výše, kvantifikovat případné redukce stávajících stání a dopracovat studii o řešení diferencí tj o zřízení nových parkovacích kapacit. Případná redukce míst a zřízení nových parkovacích kapacit by měla být časově zkoordinována.
2) Rozšířit studii i o výhledové řešení (parkovací domy, parkoviště) podle vytipovaných míst
3) Zřízením parkovacích zon regulovat parkování v lokalitě tzn uvést studii v soulad s připravovanými zónami a možností stání pro rezidenty
4) Vyloučit záměr na zřízení komunitní plochy s redukcí parkovacích míst dle bodu d) výše a zahrnout do studie maximální využítí tohoto prostoru pro stání vozidel rezidentů.
5) Přepracovat studii tak, aby byla zlepšením současného stavu a nikoliv záměrem na jeho zhoršení.

II. Křížení ul Táborská s Magistrálou v ul 5.května
Záměr na „zasypání“ podjezdu v místě křížení s magistrálou a jeho nahrazení úrovňovým křížením tramvajové a silniční dopravy v Táborské ul. s provozem na Magistrále považuji za technický nonsenc. Jeho, jak doufám hypotetickou realizací, by došlo jak ke zvýšení dopravních bezpečnostních rizik, výraznému zhoršení průjezdnosti v obou ulicích a i ke zhoršení ovzduší od čekajících vozidel.
Ze strany zpracovatele studie byly sděleny důvody, které jej vedli k tomuto návrhu, který nebyl v zadání zadavatele. V rámci obsáhlé diskuze s přítomnými nebyly důvody za strany zpracovatele obhájeny s tím, že dílčí úpravou současného stavu lze zajistit přijatelný stav bez zasypání podjezdu a bez budování úrovňového křížení (zřízení 1 přechodu pro chodce, příp. zřízení chodníku i na druhé straně ulice v podchodu – přítomnými nebyl požadován- stačí využít stávající na druhé straně podchodu.) Pro úspornost podrobnější údaje neuvádím.

Závěr : Ze studie vyloučit záměr na provedení úrovňového křížení ul Táborské a Magistrály 5. května a ponechat funkční podjezd pod Magistrálou

III. Úpravy v místě zastávky Palouček v Táborské ul.
V současnosti je zastávka pro TRAM a BUS řešena ostrůvkem s dopravně průjezdným pruhem mezi chodníkem a ostrůvkem. Ve studii je záměr propojit chodník s ostrůvkem s tím, že doprava bude vedena po kolejích.
Navrhované řešení považuji za nevhodné, neboť výrazně komplikuje průjezdnost ul, Táborská. Zastavením autobusu či tramvaje na zastávce nebo porucha tramvaje či výpadek proudu, blokuje silniční dopravu. V rámci úprav situačně přemístnit vodorovné značení přechodu pro chodce, které je v místě stávajícího stromu (detail)

Závěr : Ve studii uvažovat v místě zastávky Palouček s průjezdným pruhem podél ostrůvku a s příp. instalací retarderu
x x       x        
Michal Rejzek Nusle Automobilová doprava Dobry den,
musim uznat, ze jsem to povazoval za jakysi vtip, ale nebyl April, tak asi ne. Predpokladam, ze pan Stepanek uplne neprisel o rozum, tak se ptam proc? Je to nejaka lacine verze, ktera vznikla za dve hodiny kresleni nebo se opravdu celym navrhem nekdo seriozne zajimal. Nikde neni zohlednen dopad na provoz magistraly, ktera jiz dnes je temer neprujezdna a pridani dvou tramvajivych krizeni a mnoha prechodu ji zastavi prakticky uplne. Vse se krasne vydlazdi a udelaji se pesi zovy, ale neresi se parkovani, viz treba prostor pod schody vedle Hydroprojektu. Chcete mit Nusle zive a plne perspektivnich lidi, tak pro ne neco udelejte.
MR
x x       x        
Kateřina Davidová Praha 4, Nusle, Soudní Automobilová doprava Vážení,

jistě nejsem sama komu se grafické zpracování nové podoby na první pohled líbí. Více stromů, nová dlažba, bezúrovňové chodníky a oprava stávajících komunikací i chodníků jsou jistě výborný nápad, avšak pokud jsou s těmito nutně spojeny i veškeré další navrhované změny pak jsem zásadně proti.

Parkování
Již od počátku, a to i na setkáních s občany, bylo totiž týmu sdělováno, že jedním z nejpalčivějších problémů každodenního života v této lokalitě je nedostatek parkovacích míst. Aut s ohledem na počet přibývajících mladých rodin a opravě bytů i půdních prostor neustále přibývá, ale počet parkovacích stání naopak neustále klesá. Výsledkem je každodenní podvečerní 20 min. objíždění lokality s parkováním 300 a více m od domu, což je už nyní špatný stav. Navrhovanými úpravami však bohužel dle laického propočtu přijdeme cca o 20-30% dalších parkovacích míst, a to jen proto, že se vytváří další chodníky pro neexistující chodce (konkr. lokalita ulice Soudní je absolutně jinou než zde žijící veřejností nevyužívaná), bezbariérová náměstíčka pro nikoho (Na Veselí/Soudní) a spousta podélných stání namísto příčných jen z důvodu nových cyklostezek po kterých projede 1 cyklista za týden a to jen 5 měsíců v roce. Chodníky jsou v této lokalitě tak široké, že by cyklostezky mohly být klidně jejich součástí a budování nového chodníku na ul. Soudní podél věznice, pokud je naproti min. 6 mširoký chodník, kde navíc téměř nikdo nechodí, považuji za plýtvání veřejnými prostředky. Kolem soudu je na parkovištích namalováno tolik stromů, že opět reálně berou mnoho park. stání, navíc není nikde závazně stanoveno, že tyto budou sloužit pouze veřejnosti a nikoli orgánům justice (soud, věznice), neboť není zřejmé, kdy si tyto orgány dobudují vlastní parkování uvnitř areálu a zda vůbec. Za neuvěřitelné považuji vybudování „komunitního centra“ na ul. Táborská, kde namísto mnoha park. stání pro místní obyvatele má být vybudován vydlážděný plac pro nikoho, přičemž hned přes ulici je velký park s dětským hřištěm, takže pokud má někdo chuť zrelaxovat a povykládat si, jistě nebude stát uprostřed ničeho a půjde do kavárny či parku. Veškeré tyto nápady berou desítky parkovacích míst místním obyvatelům, přičemž nová místa v projektu nevidím. Modré zony nic nevyřeší, ty nás jen zatíží povinným poplatkem za který stejně nebudeme mít kde zaparkovat, takže opět stav pro běžného občana jen zhorší.

Považuji tedy za stěžejní provést propočet počtu stávajících obyvatel v lokalitě a počet stávajících parkov. míst a naopak projekt vymyslet tak, aby těchto oproti souč. stavu přibylo. Pokud by se mělo skutečně realizovat zasypání podjezdů pod magistrálou, pak minim. na nám. Hrdinů navrhuji vybudovat podzemní parkoviště popř. odkoupit v této lokalitě či přilehlé lokalitě městské části pozemek či nemovitost a tyto přeměnit na velký park. dům.Zasypání podjezdů a překřížení magistrály tramv. tratí a přechody pro chodce.
Nejen pro mě velmi nepochopitelný krok, který bude znamenat ohromné investice a zničení stávajícího bezpečného a pružného fungování dopravy. Nám. Hrdinů je bez problému přístupné jak schody do podchodu tak bezbariérově a jistě jde tento podchod zkultivovat, rekonstruovat a udržovat tak za nepoměrně nižší náklady, aby byl podstatně příjemnější než dnes. Křížení magistrály způsobí jen problémy všem do centra a z centra přijíždějícím, ale také místním. Kolony jež jsou dnes jen ve špičce budou po celý den s tím, že dnes svižně či alespoň pomalu projíždějící vozidla budou trvale stát a vyfukovat emise v dané lokalitě, což místním obyvatelům jen zhorší živ. prostředí. Pokud si bude moci 1 chodec zastavit hlavní dopravní tepnu Prahy, pak jde o absurdní opatření. Na nám. Hrdinů navíc nevidím neprojektovanou nějakou zásadnější pozitivní úpravu, která by jeho zelenou část činila pro občany atraktivnější- nové chodníky, stromy, hřiště apod. Jako matka s dětmi si neumím představit, že je po těchto nebezpečných úpravách nechám jít samotné např. do knihovny či pěšky na metro, kam dnes mohou bezpečně podchodem. Krom zvýšení emisí, nervozity řidičů i místních, nebezpečnosti a ohromné fin, nákladnosti projektu na tomto skutečně nevidím nic pozitivního.


Možnost odbočení z magistrály do ulice Na Veselí.
Pro veškeré obyvatele této lokality jedno veliké zlo znamenající ucpání ulice Na Veselí a všech přilehlých ulic každodenní dopravou, kdy řidiči nemající trpělivost s neustálým stáním na semaforech v důsledku překřížení magistrály začnou volit únikové trasy přes Nusle. Z naší klidné lokality se tak může stát náhradní dopravní tepna nebezpečná pro všechny chodce i děti. Nevím potom, proč se tu plánují cyklostezky či navýšení chodníků, když v takové lokalitě se o to více nebudou mít lidi zájem jakkoli pěšky pohybovat.


Skutečné problémy


Byla bych ráda pokud by namísto těchto ohromných investic do řešení, které občany v dané lokalitě poměrně zatíží a znepříjemní jim život, Městská část za podstatně méně financí opravila stávající chodníky, tram. tratě, zastávky- ostrůvky a podchody, doplnila stromy tam, kde nebudou zavazet a jinak zvelebila místa dnes již k odpočinku určená např. park na Jezerce, kde naprosto chybí průběžný úklid, lavičky a obč. vybavenost, přitom jde o velmi pěknou lokalitu jež mnoho lidí skutečně využívá. Bez reálného řešení plánovaného úbytku park. míst a z důvodu výše uvedených nemohu s projektem v této verzi souhlasit.
x x       x        
Petr Háka Praha 4 - ulice V Zálomu Automobilová doprava Dobrý den,

prošel jsem si studii hlavním kamenem úrazu je pro mne křížení magistrály a tedy zastavující auta na této dopravní tepně. Postávající auta a celkové zkomplikování dopravy v této lokalitě pro většinu projíždějících vozidel mi přijde jako krok zpět. Bydlim v ulici V Zálomu, takže situaci v oblasti dobře znám,

Druhou záležitostí je parkování v ulici Táborská. Už nyní je tam situace kritická (na denní bázi se tam pohybuji a občas se i snažím parkovat) a ubrání 40 parkovacích míst není dobré řešeni.

Prosím o zvážení připomínek a lepší řešení situce.

Děkuji a dtžím palce

S pozdravem

Ing. Petr Háka
x x       x        
Tereza Barteková Praha 4 Automobilová doprava Dobrý den,
mrzí mě, že není možné zaškrtnout více políček v tomto dotazníku, jelikož můj komentář se týká skoro všech. Abych to velmi zkrátila: vypadá to, že se chystáte investovat obrovském množství peněz do úprav, které pro obyvatele přinesou buď naprosto minimální pozitivní změny a nebo ve většině případů velké množství velmi negativních změn. Dle vašeho návrhu dojde k zásadnímu zhoršení průjezdnosti v ulici 5. Května a bude to nepříjemnost pro úplně všechny řidiče v tomto okolí.
Zároveň opravdu nepotřebujeme další pobytové prostory-k tomuto účelu je v okolí poměrně velké množství parků a další betonové plochy, kde se lidé budou scházet nejsou k ničemu. Lidé se tam budou scházet maximálně k prodiskutování toho, že nemají kde zaparkovat a také aby si ujasnili, kdo odsouhlasil stavební úpravy takto nepřátelské k rezidentům, aby ty dotyčné již nikdy a ani omylem nezvolili do zastupitelstva. Což je přesně to, čím se nyní jdu zabývat já.
Pokud chcete udělat něco užitečného, co ocení lidé, kteří v této oblasti bydlí, využijte peníze k navýšení parkovacích míst (nad/pod zemní garáže) a k opravení zastávek a laviček atd. Ale zasypávat podjezdy je opravdu úplná hloupost.
x x       x        
Zuzana Faltusová Taborska 924 (zamestnani) Automobilová doprava Jsou tam dle mne 3 záležitosti, které mi vadí:

* snížení počtu parkovacích míst v Táborské + předělání parkoviště před budovou na náměstíčko - není zde už teď kde parkovat
* kvůli přímé odbočce z magistrály zvýšení dopravy v oblasti - procházka do restaurace, přestávka v práci atd - proč mezi velkým množstvím aut
* kvůli vytvoření křižovatek na magistrále zvýšení hluku a emisí - viz předchozí bod

Děkuji
x x       x        
Josef Kratochvíl Praha 4 - Nusle Automobilová doprava Jako spoluvlastník pozemků a domů při ulici Táborská vyjadřuji tímto zásadní nesouhlas s prezentovaným konceptem. Společně s dalšími vlastníky žádáme zpracovatele o návrh, který nevyústí ve zhoršení již tak kritického nedostatku parkovacích míst v lokalitě. Postrádáme koncepční řešení problematiky parkování, které je běžné jinde v Evropě. Plochy při Táborské ulici je k takovému řešení přitom dost - prostor před budovou Táborská 31 přímo nabízí možnost zřízení podzemního parkoviště, jednopatrová budova hned vedle, která je v majetku města by možná byla k úvaze na přestavbu na parkovací dům apod.
Úrovňové křížení TRAM a BUS s magistralou (obě navržená) považujeme za vrchol absurdity, cestu směrem zcela opačným než jak postupují jinde.
x x       x        
        x x                
Patrik Machek Táborská 6,Praha 4 Automobilová doprava Komentář je k celé oblasti. Nejsou budovány kruhové objezdy, nejsou budovány parkovací domy. Naopak se bezhlavě dovoluje developerum stavět pořad dal a víc administrativních center na strašně malém prostoru,který nemá vyresenou obslužnost. Navíc je lokalita z větší části obydlená a pro obyvatelé se pouze plánuje placené parkování,zhoršená prujezdnost a nemožnost parkování. Nejdřív by musel přijít zákaz vjezdu do Prahy všem kdo tu nemá trvaly pobyt, to znamená žádný pohyb vozů se značkou jinou než A. Zákaz další komerční zastávby na území Praha 4. Výstavba parkovacích domů nejlépe se začleněním do zastavby(zmizí auta z ulic). Následuje budování cyklostezek parku a pěších kolonad. Do malých krámku se zase vrátí živnostníci a Praha 4 bude celoevropský vzorem - jak změnit životní prostředí tam kde to není možné. Tento návrh v této podobě je finance utopický, a stal by v užitné hodnotě několika násobné víc než tunel Blanka. O podrobnosti si můžete napsat,děkuji. x x                
Radim Vojtíšek Praha 4 - Nusle Automobilová doprava 1. Naprosto nesouhlasím se zrušením mimoúrovňového křížení ulic Na Veselí a 5. května. Hrozí ucpání ulice Na Veselí díky možnosti odbočení z magistrály. Současně s tím vznikne prostor pro zvýšení emisí škodlivin z výfuků stojících vozidel na nově vzniklých křižovatkách na 5. května a současně od vozidel, která budou opouštět tuto komunikaci přes ulici Na Veselí a dále přes Soudní a pod Lázní do ulice Na Jezerce směrem do Nuselské. Rovněž dojde ke zdržení tramvají MHD na křížení s magistrálou podobně jako na nám I.P.Pavlova, a to na obou křižovatkách (Na Veselí i Táborská).
2. Už jsem psal, že studie neřeší problém parkování. Dnes jsem se ale dověděl, že dokonce počet parkovacích míst klesne. Modré zóny pro rezidenty budou jen tahat peníze z kapes rezidentů, ale problém neřeší. POTŘEBUJEME ZVÝŠIT KAPACITU PARKOVACÍCH MÍST V OBLASTI NA VESELÍ X SOUDNÍ!!! A NEJEN TAM!
x x                
Oldřich Kassl P4 nám. Hrdinů 728 /10 vedle soudu Automobilová doprava Na parkovišti vedle soudu denně parkuje asi 150 vozidel od MSVS, soudu a rezidentů kteří zde bydlí. Kde veme p. Štěpánek a jak nahradí tuto parkovací kapacitu?
Jsou to starší občané P4 a zdravotně postižené či invalidní. A ty na kolech nejezdí.! A přetnout magistrátu tramvajemi je totální zastavení provozu na magistrále. A co třeba nehoda auto+tramvaj? /v křižovatce magistrály / tak by nejelo nic co? Je to prostě hazard s bezpečnostními předpisy. Ano dříve tu jezdila tramvaj povrchově, ale Vážení to nebyla magistrála...!
V době kdy nejsou peníze se pustit do zbytečné investice to nemá logiku. Jsem Nuselák od malička, také jsem pracoval pro Nuselskou radnici, ale tento plán je silně NEBEZPEČNÝ i pro chodce.
Prosím Vás zvažte tuto připomínku lidským rozumem jako to dělá pan prezident...
DĚKUJI.
x x                
Ondrej Höfer Nusle Automobilová doprava Dobrý den.

Místem, kterého se projekt týká se pohybuji denně, ať už pěšky, mhd nebo autem. Po prostudování materiálů musím konstatovat, že zával podjezdu Táborská zkomplikuje (zašpuntuje) ulici Táborská, už kvůli křížení s magistrálou. Čímž zkomplikuje dopravu na místech kde je i ve špičce relativně bezproblémová průjezdnost. Prosím, zabývejte se věcmi, které zlepší aktuální stav. Např. revitalizace podjezdu, nebo schodů křížení Táborské ulice 5.května. Neničte fungující dopravní infrastrukturu. To, co dané místo potřebuje nejvíce jsou parkovací domy.

Děkuji
Höfer
x x                
Jiří Ferenc Praha 4 Podolí Automobilová doprava Dobrý den,překvapuje mě,že někdo vymyslel takový projekt,Jsem proti tomu, z mého hlediska, zhoršení dopravní situace v našem okolí.
Nerozumím zpomalení dopravy(více přechodů,semafory) doprava má jezdit a né, aby auta smrděla a stála v ulicích, což tímto teď děláte.Naopak lepší průjezdnost ,plynulost dělá lepší životní prostředí.Magistrála tady je a bude
a zaplať pánbůh,že tu je, jak asi by to dnes jezdilo.
Projekt Táborská je kosmetická záležitost bojujeme s parkovacíma místama a vy je jenom snižujete. žádný projekt o vytvoření nových parkovišt ,žádné úpravy chodníků k parkování radnice nepředkládá bez řešení. Parkovací zóny to neřeší . Zóny tahají pouze peníze z lidí,ale neslouží obyvatelům Prahy spíše denně nervují.
Navrhuji parkovací kartu pro pražáka na celou Prahu.
x x                
        x x                
Tomas David Nusle Automobilová doprava Všechny fáze návrhu jsou jen o tom, jak otrávit a zkomplikovat žití obyvatelům dotčených částí, nebál bych se to nazvat sociálním inženýrstvím. A to nikdy nefungovalo.

Redukce stávajících počtu parkovacích míst bez nabídky jiné alternativy způsobí pouze to, že občané budou pokutování Městskou policií za parkování na místech na která byli zvyklí, ale která již k parkování nebudou dostupná.

Přerušit magistrálu úrovňovým křížením nemůže napadnout nikoho, kdo je při smyslech. Snaha o otevření prostoru, či humanizaci se naprosto bude míjet účinkem, protože to bude znamenat v důsledku další překážku plynulosti provozu. Bylo by možná dobré vzít při vytváření takových plánu do úvahy to, že za magistrálu není v lokalitě žádná náhrada. Jejím přehrazením nedocílíte umenšení dopravy, ale jen naštvání všech lidí, kterých se to bude týkat - jak řidičů, tak i rezidentů.

Dopravní situace náměstí Hrdinů bude podstatně zhoršena oproti stávajícímu stavu. Všichni budou čekat na všechny, což způsobí nárůst kolon, exhalací, atd.

Otevřít magistrálu ve směru do centra odbočkou Na Veselí dopravu v této lokalitě nezklidní, ale naopak drasticky zhorší. Bude to využíváno jako objízdná trasa z důvodu přehrazení magistrály semafory, tramvajemi a přechody.


Návrh by měl smysl teprve tehdy, pokud by doprava na magistrále byla převedena do tunelu v ose Muzeum - Pankrác.

Náklady ve smyslu veřejných prostředků budou na realizaci tohoto záměru gigantické. Pomohlo by, pokud by nepoměrně méně prostředků bylo investováno do oprav chodníků, vozovek a parku Jezerka.

Závěrem bych chtěl podotknout, že ve jménu nového lepšího řešení by neměla být ta stávající dobrá rušena.
x x                
Václav Stehlík Praha - Nusle Automobilová doprava Dobrý den,
vyjadřuji hluboké překvapení a hrůzu nad vašimi plány.
Jsem proti zrušení podjezdů, jak na ulice Na Veselí tak na ulici Táborská.
V hodně částech města, se pracně, draze někteří snaží vystavět mimoúrovňové křížení silnic a tady na P4 je budeme draze rušit?

Současný stav umožňuje díky podjezdům, projet autem, na kole, pěšky a hlavně bezpečně a nerušeně pod "Magistrálou" a současně provoz na "Magistrále" může plynout oběma směry.
Používám tyto podjezdy jako chodec, cyklista i jako řidič a vnímám je jako skutečnou výhodu v pražském dopravním marastu.

A snižování parkovacích míst, když teď již je jich nedostatek?

Prosím zvažte plány a zachovejte podjezdy!
Děkuji.
Ing. Václav Stehlík
x x                
Adam Mikulic Taborska 752/7 Automobilová doprava Dobry den,

cely projekt velmi ocenuji a vitam, nicmene vnimam v cele koncepci jednu slabinu, ktera je nejvyraznejsim argumentem vsech odpurcu projektu, a to je snizeni poctu parkovacich mist. Jako reseni bych si dovolil navrhnout vyuziti prostoru v podjezdu magistraly u nam. Hrdinu pro vybudovani podzemnich parkovacich stani. Jestli to spravne chapu, tento prostor by se mel zasypavat, coz je podle me skoda.

S pozdravem

Adam Mikulic
x x                

 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Pražské ulice a náměstí už 10 let zlepšuje Manuál z dílny IPR. Byl přeložen do 3 jazyků a sbírá evropská oceněn

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Všechny články