Přejít na hlavní obsah

Ostatní návrhy - zastávkový přístřešek

Rada HMP pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy přípravou jednacího řízení s uveřejněním na Nové prvky pražského mobiliáře – Design zastávkového přístřešku a zábradlí. Zadáním jednacího řízení bylo navrhnout takový přístřešek, který je funkční, kvalitní, reprezentativní a má univerzální a nadčasový design. Autorem vítězného návrhu je duo Michala Froňka a Jana Němečka ze studia Artěl, spol. s.r.o. První testovací prototyp bude uveden do provozu v říjnu 2019.

Návrh č. 1

Autoři: Byzance

Anotace návrhu:

Kubističtí architekti vyjádřili ve svých teoretických pravidlech požadavek na dynamiku, jež by převýšila hmotu i v ní obsažený klid skrze kreativní myšlenku tak, aby výsledek u pozorovatele evokoval pocit dynamiky a expresivní plasticity. Tato myšlenka se rozvinula do nového uměleckého směru obvykle označovaného jako kuboexpresionismus kombinujícího fragmentaci formy známou z kubismu s emocionalitou expresionismu. Abychom udrželi spojitost s historií pražské architektury, cílí náš koncept na práci s liniemi, která se blíží pojetí ve městě zrozeného kubistickému hnutí v architektuře. A v souvislosti s přístřeškem autobusové zastávky (pohyb, hýbat se) dává tento koncept ještě větší smysl, neboť se přímo pojí s mobilitou ve městě…

 

Hodnocení komise:

Návrh je z hlediska kvality designerského řešení svým charakterem až příliš expresivní, vizuálním odkazem na kubismus je esteticky nevhodný k dalšímu použití. Množství prvků a detailů zvyšuje riziko poruch a komplikuje údržbu přístřešku. Lavičky jsou z funkčního hlediska ergonomicky nekomfortní, nevhodná je rovněž pozice lavičky pod mapou. Diskutabilní je údržba a funkčnost oblých tvarů sedáků. Nevhodné je umístění, čitelnost a měřítko odjezdových panelů. Zábradlí nebylo navrženo ve variantě s plnou výplní. Nebyla řešena prevence kolizí s ptáky.

 

Výstavní panely

Textová část

Návrh č. 2 (postup do II. fáze)

Autoři: Ing. arch. Pavla Hradilová a Ing. arch. Nela Lišková

Anotace návrhu:

Návrh nového zastávkového přístřešku a zábradlí odráží historický kontext pražského prostředí a také navazuje na vítězný návrh mobiliáře z předchozí soutěže. Zastávkový přístřešek je rozdělen na jednotlivé funkční zóny – zóna informační (informace o dopravě, elektronické odjezdy, název zastávky) a zóna čekací s výhledem na přijíždějící dopravní prostředek MHD. Součástí návrhu je grafické ztvárnění potisku skla na prosklené bočnici. Každá pražská čtvrť bude mít svou vlastní grafiku, kde bude ztvárněna některá z důležitých dominant čtvrti pro lepší orientaci ve městě a také jako zdůraznění unikátnosti jednotlivých pražských čtvrtí. Verze na vizualizacích je navržena pro Prahu 2.

 

Hodnocení komise:

Z hlediska kvality designerského řešení vykazuje návrh vizuální i technická řešení, která lze označit za zajímavá a podnětná. Zadavatel oceňuje střídmý a čistý design, formální jazyk (pro jednotlivé varianty) a zajímavé detaily návrhu – např. grafické řešení bočního panelu zastávky se zohledněním umístění v rámci Prahy, který dodává projektu vlastní osobitost. Oceňujeme, oddělení čekací a informační čísti zastávky, z hlediska funkčnosti je však otázkou celková průhlednost prostoru, zejména plný roh, který působí nepřívětivě a zadavatel se obává, že bude vybízet k vandalismu. Řešení je možné rozpracovat a přikročit k sériové výrobě. Autor garantuje dodržení ekonomických vlastností navržených prvků, nicméně informace o ekonomických vlastnostech návrhu jsou nedostatečné.

 

Doporučení k dopracování: 
Návrh je nutné staticky ověřit. Kotvení přístřešku je viditelné, zadavatel požaduje variantu skrytého kotvení, včetně dořešení kotvení stříšky a kotvení zábradlí. Zadavatel doporučuje rozpracovat detaily konstrukcí a zvážit zpracování grafiky (vzhledem k případným změnám a opravám) a vzhledem k požadavkům na ochranu před kolizí s ptáky. Zároveň je nutné prověřit umístění odjezdového panelu v rámci zastávky, vzhledem k čitelnosti z různých úhlů. U zábradlí je nutné doplnit variantu s pevnou deskovou výplní a dodržet přibližné požadované rozměry. Název zastávky není vhodné řešit prořezem – špatně se udržuje a není zajištěna čitelnost z různých uhlů a vůči rozdílným pozadím.

 

Výstavní panely

Textová část

Návrh č. 3

Autoři: Byzance IT Solution s.r.o.

Anotace návrhu:

Technologicky Hight-Tech Spin-Off Startup z ČVUT navrhl moderní design vycházející ze

zkušeností jako dodavatel technologii pro smart-city v několika evropských metropoli. Cílem z

výzkumu bylo dramatické zjednodušení čistění, údržby a opravitelnosti veškerých částí maximálně

ve dvou lidech bez běžné techniky pro řádové snížení dlouhodobých nakladu. Protože hezké to má

být i po několika letech. Přístupný prostor pro elektroinstalaci, která by nenarušovala design. Styl byl inspirován výherním designem pražského mobiliáře pro vizuální sladění. V širším pohledu

využívá design ve velké míře skla, jakožto nadčasového materiálu při zachovaní maximální možné

míry modularity a integrovatelnosti.

 

Hodnocení komise:

Z hlediska kvality designerského řešení návrh nepřináší žádné inovační řešení, které by zlepšovalo vybavení současného městského prostoru. Diskutabilní je zapuštěný název zastávky uvnitř přístřešku, který není dobře viditelný ze všech potřebných pohledů a úhlů. Z hlediska funkčnosti je ve variantě zkráceného rozměru sezení umístěno nevhodně pod mapou. Skleněná střecha je nevhodná z důvodu údržby a zahřívání. Chybí parametry navrženého řešení prevence kolizí s ptáky. Není navrženo umístění požadovaných reklamních nosičů. Informace o ekonomických vlastnostech návrhu jsou nedostatečné.

 

Výstavní panely

Textová část

Návrh č. 4

Autoři: Studija promyshlennogo dizajna – Art. Lebedev Studio

Anotace návrhu:

Pražské parky nás vždy vítají s otevřenou náručí; staly se tedy proto zdrojem inspirace pro tento design. Tento design má splynout s okolím a zároveň do něj vnést elegantní prvky vypůjčené z přírody. Rám konstrukce osvětlení s dutým a vzdušným profilem připomíná mladý strom. Řešení kombinuje jednoduché a trvanlivé materiály, které zajistí jeho dlouhou životnost. Podpůrný rám z galvanické oceli je zformován a ještě před nanesením práškového laku ohnut a přetočen, aby bylo dosaženo šedé barvy připomínající grafit a saténového vzhledu. Dřevěná sedačka a podpůrný prvek dodávají teplý dotek, průsvitné prvky jsou vyrobeny z tvrzeného bezpečnostního skla a osazeny tónovanou střešní vrstvou poskytující ochranu před sluncem.

 

Hodnocení komise:

Návrh z hlediska kvality designerského řešení nekoresponduje s charakterem pražské zástavby, je až příliš expresivní. Návrh není celistvý, přístřešek není doložen ve variantě zúžená, mobilní a stříška. Zcela chybí návrh zábradlí. Z hlediska funkčnosti je diskutabilní koncepce sloupů v podélné ose a malý přesah střechy – zmenšuje se tak krytý prostor zastávky. Návrh není vhodný pro většinu aplikací na refýžích. Není prokázána možnost umístění jízdenkového automatu. Skleněná střecha je nevhodná z důvodu údržby. Nebyla řešena prevence kolizí s ptáky. Informace o ekonomických vlastnostech nebyly doloženy.

 

Výstavní panely

Textová část

Návrh č. 5 (postup do II. fáze)

Autoři: vin vin studio – Ing. Pavel Stejskal, Ing. Tomáš Paclík, MSc.

Anotace návrhu:

Středobodem návrhu zastávkového mobiliáře jsou lidé. Lidé, kteří v Praze žijí, pracují, cestují a používají MHD. Díky rešerši a pozorování chování lidí na zastávkách jsme zlepšili uživatelskou zkušenost. Typická pozorovaná aktivita je čekání. Chceme, aby lidé skrze mobiliář vnímali MHD jako nejlepší způsob dopravy a užili si čekání o samotě nebo při rozhovoru s ostatními. V analogii lze interakci lidí s mobiliářem vyjádřit jako čekání v Michelinské restauraci, než kuchař připraví Váš hlavní chod. Aby tato vize byla naplněna, iterakce musí být podmanivá, osobní, důvěryhodná a obohacující. Z toho nám vyplynulo, že mobilář musí působit profesionálně, organizovaně a do určité míry řemeslně.

 

Hodnocení komise:

Z hlediska kvality designerského řešení zadavatel oceňuje originálnost návrhu, který se vyznačuje jasným designem a jednoduchostí. Dále zadavatel oceňuje propracování detailů – harmonicky a koherentně se začleňuje k prvkům nového mobiliáře. Díky celistvosti a jednoduchosti navržených forem lze návrh dobře začlenit do různorodého charakteru města. Z hlediska funkčnosti zadavatel oceňuje umístění názvu zastávky, které je umístěno uvnitř přístřešku, ale doporučuje jeho vizuální zvýraznění. Prevence kolizí s ptáky je řešena komplexně v souladu se zadáním, chybí detailnější parametry. Modulace jednotlivých variant přístřešku je hodnocena kladně. Konstrukce solárního panelu by se měla méně vizuálně uplatňovat. Otázkou je dimenze svislého svodu pro odvodnění střechy. Odhadované finanční náklady odpovídají zadání. Řešení je možné rozpracovat a přikročit k sériové výrobě.

 

Doporučení k dopracování: 
Zadavatel doporučuje výškově harmonizovat uspořádání a dělení jednotlivých prvků v přístřešku – navržené dělení se zdá náhodné. Konstrukčních detaily je třeba zjednodušit. Zároveň doporučuje zvýraznit a zlepšit čitelnost mapy okolí zastávky. Je třeba sladit a zpřehlednit uspořádání grafiky
a design konstrukce. Výšková úroveň spodní hrany zad přístřešku by měla splňovat požadavky pro pohyb nevidomých a ochrany proti nepřízni počasí. Je třeba zvýraznit název zastávky. Vzhledem k  subtilnosti střechy bude požadováno podrobné statické vyjádření. Zadavatel požaduje dopracovat prodlouženou variantu dle doporučených rozměrů.

 

Výstavní panely

Textová část

Návrh č. 6

Autoři: SVOTT a.s.

Anotace návrhu:

Designový koncept zastávky pro Hlavní město Praha je založen na symbióze materiálů charakteristických pro městskou zástavbu.  Základní ideou je rozdělení zastávky na pevnou a flexibilní zónu. Pevná zóna je definována betonovým modulem, který je pevně uchycen k podkladu a podepřen svislou ocelovou trubkou, která tvoří zároveň osu rotace flexibilní zóny plastového přístřešku a prosklených stěn. Přístřešek je upevněn přímo k ocelové podpoře. Dalším prvkem flexibilní zóny je lavička. V základní verzi jsou přístřešek i lavička v paralelní konfiguraci s pevným betonovým modulem. Navrhovaný koncept umožňuje oba prvky rotovat a vytvářet nové architektonické konfigurace.

 

Hodnocení komise:

Z hlediska kvality designerského řešení je estetika návrhu velmi výrazná a nezapadá do pražského kontextu. Z hlediska funkčnosti je diskutabilní tvarové a dispoziční řešení, které vytváří mnoho míst komplikované údržby. Zábradlí nesplňuje požadavek na subtilnost. Variabilita navrženého systému je nevěrohodná. Nevhodné je umístění mapy nad lavičkou, stejně jako kotvení lavičky do země. Není doloženo opatření, které by zabraňovalo ležení na lavičkách. Prevence kolizí s ptáky není dostatečně doložená. Řešení odvodnění je komplikované na údržbu. Informace o ekonomických vlastnostech návrhu jsou nedostatečné, zadavatel se obává, že by náklady na realizaci a údržbu převýšily jeho finanční možnosti.

 

Výstavní panely

Textová část

Návrh č. 7 (postup do II. fáze)

Autoři: ARTĚL, spol. s.r.o.

Anotace návrhu:

Návrh nového zastávkového přístřešku a zábradlí se vztahuje k návaznosti na použití stávajících přístřešků, kde je možné dodržet stejné, nebo podobné parametry při osazování a dodržet zvyklosti z dosavadní praxe. Konceptem nebylo vytvořit zcela odlišné a výrazně jiné řešení, ale spíše dojít k co nejjednoduššímu komplexními systému v pokud možno co nejelegantnějším provedení. Stejně jako u městského mobiliáře jsme využili možností litého hliníku, který nám umožnil přistoupit k zastávkám podobným sochařským přístupem a vytvořit dva základní pohledové profily. Ty vytváří prvek napříč všemi sestavami zastávek a stříšek, které umožnují zjemnit racionálnost konstrukce návaznostmi v oblých plochách a “podebrání” pod střechou. Mimo dvou litých okrajových profilů je celá kostra montovaná z ocelových profilů a svařenců, aby bylo možná modularita všech řešení, při co nejnižší ceně. Oproti stávajícímu řešení jsme navrhli možnost zastávek s průchozí zadní stěnou, která v místech, kde není zastávka na otevřeném prostranství, umožní snadnější pohyb a přístup. Zábradlí také navazuje na pražský mobiliář svislými litými sloupky, které ve spojích umožňují vytvořit stejné přechody.

 

Hodnocení komise:

Návrh je z hlediska kvality designerského řešení zcela v duchu požadavků zadavatele. Návrh vytváří koherentní a jednotnou sadu, kterou bude snadné integrovat do všech pražských veřejných prostranství, obzvláště do historických zón. Návrh se dokáže odlišit od ostatních projektů, dokonalá modularita, designová čistota, invenčnost navrhovaných řešení. Navržený design lze snadno snoubit s dalšími prvky nového pražského mobiliáře. Z hlediska funkčnosti zadavatel kladně hodnotí možnost průchodu v delší variantě a tmavé sklo na střeše, je však nutné použít bezpečnostní fólií. Dále je kladně hodnocena čistota zpracování informačního systému. Elegantně je řešeno osvětlení. Prevence kolizí s ptactvem není dostatečně řešena. Ve variantě bez bočnic chybí informace o veřejné dopravě. Zadavatel je přesvědčen, že po podrobnějším prostudování detailů kotvení budou vyloučena některá statická omezení a lze přikročit k sériové výrobě. Náklady na údržbu jsou adekvátní zadávacím

podmínkám.

 

Doporučení k dopracování: 
Zadavatel doporučuje prověřit řešení hrany bočnice skla z hlediska bezpečnosti. Dále doporučuje prověřit řešení kotvení jednotlivých prvků a samostojnost mobilního přístřešku, včetně možnosti umístění samoregulační skla na střeše. Dále je třeba rozpracovat řešení a umístění solárních panelů. Řešení umístění reklamy na zkrácených bočnicích je atypické, požadujeme upřesnění tohoto řešení. Dále je třeba prověřit ergonomičnost prvku opěrky v přístřešku. Zadavatel požaduje doplnit informační panel do přístřešku bez bočnic. Dále doporučuje prověřit provozní stránku a údržbu odtoku v rohu střechy. Je rovně žádoucí, prověřit možnost umístění elektronických odjezdů tak, aby byly elektro odjezdy vidět i od označníku zastávky. Zadavatel požaduje upřesnit konstrukci a detaily spojení dvou segmentů zábradlí.

 

Výstavní panely

Textová část

Návrh č. 8

Autoři: Urban – furniture s.r.o.

Anotace návrhu:

Zastávkové přístřešky jsou řešeny modulově, za použití pouze tří základních materiálů: oceli, polykarbonátu a HPL (vysokotlaký laminát). Přístřešky je bez ohledu na velikost (počet modulů), možné libovolně osazovat požadovanými doplňky (solární panel, LCD informační panel, nabíjení mobilních zařízení, informační panel – nástěnka, různé velikosti bočních panelů, reklama). Kotvení samotných modulů je velmi jednoduché, s důrazem na snadnou instalaci a cenu. Veškerá elektroinstalace pro přístřešky s technologiemi je umístěna ve střešní konstrukci, tedy nedostupná pro běžného uživatele. USB porty pro nabíjení mobilních zařízení jsou poté umístěny buď v reklamním nosiči, nebo ve sloupku přístřešku. Celkový koncept vsází na jednoduchost a citlivý přístup k historickému okolí zastávkových přístřešků včetně zábradlí.

 

Hodnocení komise:

Z hlediska kvality designerského řešení působí návrh příliš historizujícím a masivním dojmem s nadměrným množstvím konstrukcí a hran. Řešení není vhodné pro umístění do různých charakterů zástavby. Nejednotná je navržená koncepce informačního systému. Velikost panelu pro informace o dopravě nesplňuje požadované rozměry. Diskutabilní je umístění a čitelnost odjezdového panelu umístěného uvnitř přístřešku, který není dobře viditelný ze všech potřebných pohledů a úhlů. Název zastávky není dostatečně výrazný. Nebyla řešena prevence kolizí s ptáky. Informace o ekonomických vlastnostech návrhu jsou nedostatečné, otázkou je údržba střechy a solárního panelu.

 

Výstavní panely

Textová část

Návrh č. 9 (postup do II- fáze)

Autoři: Bittercraft&Com s.r.o.

Anotace návrhu:

S respektem k více než 120leté historii elektrifikace městské hromadné dopravy v Praze jsou zastávkový přístřešek „zastávka“ i zábradlí pojaty jako urbánní entita současné informační real time dynamické sítě městské krajiny. Základní tvary jsou inspirovány původním vzhledem pražských přístřešků z doby prvorepublikového Československa i špičkovým designem 60. let a jejich zpracování odpovídá aktuálním trendům ve  veřejné dopravě. Přístřešek je navržen přímo pro hl. m. Praha. Během fáze studie byla reflektována specifika čitelná z jeho tvarové a prostorové různorodosti. Osobitý ráz hlavního města je patrný nejen ze samotné konstrukce, ale i z použité grafiky, která zrcadlí dominanty města Prahy.

 

Hodnocení komise:

Z hlediska kvality designerského řešení se jedná o elegantní a subtilní design, s formálními odkazy na historické zastávky, který lze umístit do pražského prostředí. Grafické pojednání na sklech je zajímavé a vhodně řeší prevenci kolizi s ptactvem. Název zastávky je originální a dobře viditelný, umístění odjezdového panelu v bočnici je přehledné a kladně hodnoceno. Možnost průchodu v oboustranné variantě přístřešku se jeví jako uživatelsky přívětivá. Kladně je hodnocena variabilita zábradlí. Po detailnějším technickém rozpracování je možné přikročit k sériové výrobě v rámci daného rozpočtu.

 

Doporučení k dopracování:
Zadavatel doporučuje autorům návrhu zapracovat na větší jednoduchosti navržených prvků, včetně konstrukčních detailů, které lze řešit elegantněji a jednodušeji. Kotvení přístřešku je viditelné, zadavatel požaduje variantu skrytého kotvení. Sklápěcí sedačky jsou náročné na údržbu a trvanlivost, zároveň je třeba řešení lavičky dále rozpracovat, tak aby neumožňovala lehání. Zadavatel doporučuje dále pracovat pouze s netransparentní variantou střechy a přesnou osovou vzdáleností 3900 mm. Rovněž doporučuje prověřit uspořádání informačních tabulí uvnitř přístřešku, tak aby nebyly umístěny ani částečně nad lavičkou. Dále je třeba pracovat s grafickým řešením na zadní straně přístřešku, aby se méně vizuálně uplatňovalo.

 

Výstavní panely

Soutěžní panely

Návrh č. 10 (postup do II. fáze)

Autoři: Studio Herrmann & Coufal

Anotace návrhu:

Návrh přirozeně splývá s Pražským prostředím, které je různorodé mnoha architektonickými styly. Hodí se do historické, moderní i panelové zástavby. Vyčnívá svou nenápadnou elegancí, přesto však na sebe příliš neupozorňuje. Návrh splňuje všechny nároky na funkce i normy. Hlavním cílem je služba obyvatelům i návštěvníkům Prahy. Je snadno vyrobitelný a lehce udržovatelný. Díky své modulárnosti a základním geometrickým tvarům je možné rozvinout přístřešek do dalších prvků veřejného prostoru. Potisk vytváří jednoduchou bodovou mřížku, přičemž jednotlivé body mohou být na různých zastávkách variantní podle typu lokality. Inspirace může vycházet z architektonických slohů, ze samotné lokality nebo z českých a pražských symbolů.

 

Hodnocení komise:

Z hlediska kvality designerského řešení se jedná o odlišný návrh od dalších projektů,
s minimalisticky radikálním a čistým designem. Zadavatel oceňuje eleganci ztvárnění a práci s prázdnými a plnými plochami. Kladně je hodnocena modulárnost variant, pečlivé zpracování ztvárnění detailů. Navzdory výraznému a současnému designu se tento projekt snadno začlení do pražského kontextu včetně historických částí města. Z hlediska funkčnosti zadavatel oceňuje technickou čistotu a jednoduchost. Otázky budí nevhodně dotažená zadní stěna zastávky k terénu – komplikovaná údržba, problém s realizací. Navržené řešení prevence kolizí s ptáky je adekvátní. Informace o ekonomických vlastnostech návrhu jsou dostatečné, po detailnějším technickém rozpracování je možné přikročit k sériové výrobě. 

 

Doporučení k dopracování
Zadavatel požaduje řešit spodní hranu zadní stěny přístřešku s odsazením od terénu (listí, sníh, nerovnost terénu, celková údržba), včetně přepracování ukotvení a proporce nosných prvků. Dále požaduje zpracování vizualizací všech požadovaných prostorových variant přístřešku. Je třeba detailněji rozpracovat řešení bočnice vzhledem k možnostem vandalismu (vylomení bočnice) a prověřit možnost umístění názvu zastávky na jiné místo, tak aby byl lépe viditelný. Rovněž doporučuje rozpracovat řešení osvětlení a prokázat životnost UV potisku. Prověřit výšku područky lavičky. Použití velkého LCD panelu v zastávce je otázkou vzhledem k jeho ceně. Celkově by mělo dojít ke zlepšení zpracování ploch pro reklamu – prokázat možnost osazení reklamy do bočnice a vizualizovat řešení zadní stěny přístřešku. 

 

Výstavní panely

Textová část

Návrh č. 11 (postup do II. fáze)

Autoři: DIVAN DESIGN s.r.o.

Anotace návrhu:

Hlavními designovými rysy návrhu všech typů pražských zastávkových přístřešků a zábradlí je oválný profil, plynulý přechod mezi montovanými díly a přiznaná dřevěná struktura na střešním podhledu přístřešku. Společně by měly vyvolávat pocit „uhlazené“ konstrukce zabydlené dřevěnými prvky. Celek, jak tvarově, tak i materiálově, odkazuje na vítězný návrh laviček, košů a stojanů na kola pro hlavní město Prahu.

 

Hodnocení komise:

Z hlediska kvality designerského řešení jde o čistý a střízlivý design, který dokáže vytvořit efekt jednotné řady s dalšími novými prvky mobiliáře, velká průhlednost umožňuje integraci do kontextu pražského prostředí, jednoduchost a subtilnost konstrukce je pozitivem – z hlediska údržby i financování. Návrh prokazuje vysoká vyzrálost z hlediska designu a adekvátní řešení z hlediska údržby, funkčnosti, estetiky, opakovatelnosti, výměny skel, atd., zároveň vykazuje přílišnou skromnost z hlediska designu – mohl se více prosadit. Z hlediska funkčnosti se jedná dispozičně funkční a přehledné řešení, v souladu s požadavky zadání je řešena prevence kolize s ptáky. Zadavatel oceňuje řešení individuálního sezení, chybí však řešení područky. Prostor pro zlepšení zadavatel spatřuje v ukotvení skel a návrhu zábradlí. Autor garantuje dodržení ekonomických vlastností navržených prvků, nicméně informace o ekonomických vlastnostech návrhu jsou nedostatečné.

 

Doporučení k dopracování: 
Dřevěný podhled představuje problém navíc (plísně, hmyz, údržba), zadavatel požaduje výměnu materiálu. Navržený systém osvětlení působí velmi výrazné – problém s hmyzem a čištěním. Zadavatel doporučuje zvýraznit název zastávky a zpracovat návrh područky lavičky. Zábradlí je příliš mohutné, zadavatel doporučuje zpracovat pouze ve dvou variantách s výplní a bez výplně. Ve zkrácené variantě přístřešku je část informací o dopravě umístěna nad lavičkou – zadavatel požaduje úpravu. Úchyty kotvení bočnic jsou příliš kontrastní, zadavatel požaduje skryté ukotvení a takové řešení, které zabrání vylamování bočnic. Řešení solárního panelu by se nemělo výrazně vizuálně uplatňovat. Zadavatel doporučuje zjednodušit grafiku elektronického odjezdového panelu a při prezentaci návrhu pracovat pouze s požadovanou barevností v RAL 7021 nebo čárami bez výplní – stávající schéma zobrazení je zavádějící.

 

Výstavní panely

Textová část

Návrh č. 12

Autoři: MgA. Roman Kovář a MgA. Anar Davaasambuu

Anotace návrhu:

Návrh designu kolekce zastávek a zábradlí OctoPort je inspirován významnými architektonickými styly, jež jsou s Prahou historicky spojeny. Rafinované propojení prvků gotiky, kubismu a purismu umožňuje tento typ přístřešků umístit do všech typů urbanizovaného prostoru (od památkových oblastí Prahy až po sídlištní zástavbu nebo venkov). Kolekce přístřešků umožňuje využití od 8 do 28 solárních panelů (dle typů zastávky), což nabízí praktické využití v místech s vysokou koncentrací cestujících obyvatel. V rámci návrhu bylo myšleno především na ekologickou úspornost, variabilní design, praktickou údržbu a samozřejmě maximální komfort pro cestující.

 

Hodnocení komise:

Z hlediska kvality designerského řešení je návrh svou střešní konstrukcí příliš expresivní, nezapadá do kontextu města. Solární panely by dle požadavků zadavatele měly plnit pouze doplňkovou funkci, nikoliv primární. V návrhu chybí varianta přístřešku zcela bez solárních panelů. Z funkčního hlediska je nevhodné umístění mapy nad lavičkou. Zároveň je snížen přístup k informačnímu panelu. Otázkou je údržba solárních panelů a lavičky. Prevence kolizí s ptáky není dostatečně doložená v případě zastávky. Informace o ekonomických vlastnostech návrhu jsou nedostatečné.

 

Výstavní panely

Textová část

Návrh č. 13

Autoři: Ars Fabrica, s.r.o.

Anotace návrhu:

Pražské mosty s pilíři jako pevnými nosnými body a z nich vybíhající oblouky jako významný architektonický prvek města, umožňující překonávat překážky, spojující břehy a místa. Přes ně a skrze ně vedou spojení, dopravní trasy. Zastávkové přístřešky se středovým „pilířem“ jako základní, pevné elementy oboustranně konzolové konstrukce, nosiče dopravních informací, místo orientace v prostoru a čase, součást systému, umožňujícího zkracovat dopravou limity časové. Strukturální body, propojující jednotlivé dopravní trasy. Abstrahovaná, do designu přístřešku přenesená tvarová, hmotová podoba mostních pilířů, barevné řešení konstrukce v kontextu s podobnými historickými prvky v metropoli, tvarová elementárnost prvků jako odkaz na moderní, funkcionalistické tradice architektury.

 

Hodnocení komise:

Z hlediska kvality designerského řešení je návrh příliš robustní, svou estetikou strhává příliš pozornosti. Integrace lavičky do boční konstrukce podporuje masivní výraz přístřešku. Z hlediska funkčnosti je diskutabilní koncepce středového pilíře, který tvoří prostorovou bariéru. Název zastávky není dostatečně výrazný. V případě varianty prosklené střechy bude náročná její údržba. Konstrukce je staticky nejasná, musely by být vybudovány masivní základy, což je ve většině případů v pražském prostředí nereálné. Problematické je způsob uchycení skleněných bočnic. Informace o ekonomických vlastnostech návrhu jsou dostatečné, otázkou jsou však náklady na údržbu a instalaci přístřešku.

 

Výstavní panely

Textová část

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Ilustrační obrázek aktuality

Kudy k volbám? Poradí naše aplikace

Všechny články