Přejít na hlavní obsah

Inspirativní projekty 11. 11. 2020

V rámci projektů v Trojské kotlině a krajině řeky se inspirujeme zajímavými zahraničními projekty, které pracují s prvky protipovodňové ochrany. Organizujeme exkurze a zveme zajímavé odborníky z praxe a sdílíme tak zkušenosti.

Exkurze - realizace protipovodňové ochrany v Německu

IPR v listopadu 2019 zorganizoval exkurzi do Německa po stopách integrovaných projektů protipovodňové ochrany v kontextu krajiny a historických památek. Exkurze zahrnovala návštěvu sedmi realizovaných projektů, z nichž čtyři leží na řece Regnitz, další na řece Kronach a poslední na řece Muldě na území Saska. Exkurze se také účastnili představitelé pražského magistrátu, členové zpracovatelských týmů a pražské ZOO.

Report z exkurze

Referenční projekty a architektonická studia

Projekt revitalizace řeky Istar (Mnichov)

Projekt zahrnuje revitalizaci dříve kanalizovaného úseku řeky Isar v délce 8 kmv Mnichově (tzv. Isar pian). Na počátku 19. století byla řeka Isar typickou divokou alpskou řekou se štěrkovými náplavovými ostrovy a písečnými břehy neustále měnící své koryto. Avšak v polovině 19. století po opakovaných záplavách, které sužovaly části města Lehel, Au a Thal započala hydraulická regulace a řeka byla zkanalizována.

Hlavním cílem projektu bylo dosažení větší kontroly průběhu povodní, podpoření biodiverzity a rekreační­ho využití.

Projekt revitalizace řeky Isar na IPR Praha prezentovala také Daniela Schaufuss z odboru civilního inženýr­ ství Mnichovské radnice. V rámci její návštěvy proběhl také pracovní workshop a naši zaměstnanci se spolu s kolegy z Magistrátu HMP účastnili exkurze v Mnichově.

Harald Neu Architekt BDA

Hlavním zaměřením architektonické kanceláře Harald Neu Architekt BDA je interdisciplinární územní plánování zaměřené na ochranu před povodněmi a poradenství při projektech městské výstavby. Architekt Harald Neu jakožto odborník na tuto tematiku přijal naše pozvání a prezentoval projekty týkající se protipovodňové ochrany vCAMPu.

Zároveň u nás proběhl také interní workshop s projekčními týmy zaměřen na protipovodňovou ochranu Trojské kotliny, kterého se účastnili mimo jiné také představitelé pražské ZOO a zástupci Magistrátu HMP.

Prezentace

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze opět narůstá počet Airbnb. Novela živnostenského zákona hlavnímu městu umožní jeho regulaci

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze se staví! Hlavní město letos čeká zahájení výstavby veřejných projektů za desítky miliard

Ilustrační obrázek aktuality

3 roky Nakladatelství IPR Praha! Co má za sebou a co plánuje?

Všechny články