Přejít na hlavní obsah
Jakým tématům ve veřejném prostoru se dále věnujeme? Pražské břehy, povrchy nebo hřbitovy jsou jen některé z nich.

Veřejná prostranství tvoří základní strukturu města. Prioritou je obytná kvalita veřejného prostoru. Obytné prostředí je bezpečné, zdravé, živé, komunikativní a krásné. Veřejný prostor města musí vybízet k pěšímu pohybu a k pobývání, základem jeho tvorby je lidské měřítko a lidské smysly. Kvalitativnímu standardu veřejných prostranství a jejich logice je třeba podřídit jak vedení dopravní i technické infrastruktury, tak jednotlivé stavby a stavební celky. Obecným východiskem je strategie jednoduchosti a realizovatelnosti v souvislosti s celkovou architektonickou a funkční koncepcí městského prostoru. Někdy stačí objemově malé úpravy se zásadním dopadem na celkovou kvalitu prostoru. Detail, změna dopravního režimu a priorit nebo i „pouhý úklid“.

Pražské hřbitovy

Pražské hřbitovy jsou doplňkem Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. Materiál pomáhá nastavit jednotný přístup k rozvoji hřbitovů i jejich bezprostředního okolí. Řídí se jím především příspěvková organizace Správa pražských hřbitovů při úpravách a péči o svěřené hřbitovy.

Pražské hřbitovy (PDF, 39 MB)Katalog pražských hřbitovů (PDF, 151 MB)

Umělecká díla na veřejných prostranstvích

Dokument Umělecká díla na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy se zabývá problematikou realizace výtvarných objektů ve veřejně přístupném exteriéru města.

Umělecká díla na veřejných prostranstvích (PDF, 12 MB)

Koncepce pražských břehů

Řeka je celoměstsky významný veřejný prostor. Městu však do roku 2013 chyběl koncepční dokument, který by mu umožnil plánovat rozvoj prostoru řeky v celoměstských souvislostech.

Koncepce pražských břehů (PDF, 290 MB)

Koncepce živičných a dlážděných povrchů PPR

Hlavním cílem Koncepce živičných a dlážděných povrchů Pražské památkové rezervace je nastavit pro dané území základní systém diferenciace jednotlivých uličních prostorů tak, aby pro jednotlivé kategorie uličních prostorů mohly být definovány „standardy“ řešení povrchů komunikací a chodníkových ploch, které budou určujícím a závazným východiskem pro údržbu a obnovu vybraných veřejných prostranství Pražské památkové rezervace.

Koncepce živičných a dlážděných povrchů PPR (PDF, 24 MB)

Koncepce povrchů tramvajových tratí

Koncepce povrchů tramvajových tratí slouží především městským organizacím při rekonstrukcích a nových stavbách tramvajových linek. Určuje, jaké povrchy používat v centru města, jaké naopak na jeho okrajích.

Koncepce povrchů tramvajových tratí (PDF, 16 MB)

Pravidla pro umísťování reklamy na sloupech

Pravidla pro umísťování reklamy na sloupech a stožárech sjednocují velikost všech reklamních nosičů. Na sloupy je v současnosti možné umísťovat pouze tři typizované velikosti reklamy. Pravidla taktéž definují, jakým způsobem umísťovat reklamu, aby v městském prostředí působila méně rušivě.

Pravidla pro umísťování reklamy na sloupech (PDF, 1 MB)

Pravidla pro přípravu investic na veřejných prostranstvích

Praha si uvědomuje význam veřejných prostranství pro kvalitu života ve městě i pro image Prahy a její konkurenceschopnost. Kvalita veřejných prostranství je proto jednou z hlavních priorit rozvoje města. S touto motivací Rada hlavního města Prahy schválila Pravidla pro přípravu investic na veřejných prostranstvích. Cílem těchto procesních zásad je zefektivnit čerpání městských financí při investicích do veřejných prostranství a zlepšovat stav parků, ulic či náměstí tak, aby Pražanům přinesly maximální užitek.

Související dokumenty ke stažení