Přejít na hlavní obsah

Architekt/Architektka

 

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace zřizovaná hl. m. Prahou, hledá do Sekce rozvoje města do týmu Kanceláře analýz města uchazeče/uchazečku na pozici:

 

ARCHITEKT/ARCHITEKTKA – URBANISTA/URBANISTKA

 

se schopností vytvářet urbanistické analýzy celoměstského měřítka a nadšením hledat vzájemné vazby a přesahy s dalšími tématy.

  

Jsme nově vzniklý multioborový tým lidí, které zajímá, jaké je město, ve kterém žijeme – díváme se na Prahu a její okolí pod mikroskopem. Máme nadšení pro hledání souvislostí a vazeb, vzorců, trendů a ukazatelů vývoje, pojmenování deficitů a hledání příležitostí. Jsme jedenáctičlenná kancelář architektů a urbanistů, geografů, demografa a ekonoma, při našich analýzách a prognózách tedy propojujeme témata a obory, hledáme společné závěry. Zajišťujeme datovou a analytickou podporu strategickému a územnímu plánování kolegů v kancelářích IPR, podporu rozhodování v území a plánování pro veřejnou správu města. Chceme, aby data a analýzy byly dobře dostupné a srozumitelné nejen odborníkům a politické reprezentaci, ale i širší veřejnosti.

Ilustrační obrázek aktuality

Tato práce je pro vás, pokud

  • vás fascinuje, jak mnohovrstevnatý organismus města žije, vyvíjí se, a jak se jeho jednotlivé aspekty ovlivňují
  • vás baví hledat, vytvářet a interpretovat užitečná data o městě
  • máte ambici používat současné analytické metody a nástroje
  • nabíjí vás energií koordinace projektů a týmů; spolupráci s kolegy berete jako nástroj k dosažení kvalitního výsledku
  • aktivně se podílíte na svých úkolech, iniciujete způsob a formu řešení
  • při práci postupujete systematicky a organizovaně; vaše výstupy jsou zodpovědné a objektivní
  • nové a neznámé berete jako výbornou příležitost se něco naučit
  • nebojíte se prezentovat práci; diskuzi i zpětnou vazbu pak využíváte ke zlepšení

Během vašeho běžného týdne budete

  • vytvářet urbanistické analýzy města a z nich zpracovávat srozumitelné a uživatelsky přívětivé výstupy – texty, mapy, grafy, diagramy, prezentace
  • koordinovat odborníky z IPR i externí při tvorbě odborného obsahu pro územně analytické podklady, pomáhat jim vytvořit profesionální a užitečné výstupy
  • diskutovat se specialisty na zpracování dat, jak nejlépe odborně i technicky vytvořit potřebné datové sady
  • hledat řešení a plánovat výstupy projektů společně s kolegy z jiných oborů, např. specialisty na městské strategie, plánování či dopravní a technickou infrastrukturu
  • představovat data a analýzy vytvořené v naší kanceláři kolegům i veřejnosti tak, aby je mohli co nejlépe využít
  • aktualizovat odborný obsah webového Portálu ÚAP a podílet se na jeho přípravě spolu s vývojáři aplikací IPR
  • odpovídat na dotazy od veřejnosti i kolegů z IPR ohledně území a dostupnosti dat

Co potřebujete, abyste mohli tuto práci dělat

  • ukončené vysokoškolské vzdělání architektonického, urbanistického či územně plánovacího směru
  • zkušenosti s urbanistickými analýzami města
  • přehled v územním plánování a stavebním právu ČR
  • pokročilé ovládání MS Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint), znalost grafických programů Adobe (zejména Indesign) a základní orientaci v prostředí GIS
  • znalost českého a anglického jazyka

Proč k nám?

 • zaměstnání s odměnou za vykonanou práci dle platových podmínek nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1, v platové třídě 11 + osobní příplatek
 • kvartální a mimořádné odměny
 • stravenky
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů plně hrazených sickdays
 • příspěvek na volnočasové aktivity a důchodové připojištění
 • možnosti jazykového a odborného vzdělávání formou školení, kurzů a seminářů včetně zahraničních konferencí
 • termín nástupu: dle dohody

Jak se ucházet?

 

Pokud se vidíte na správném místě v naší kanceláři, moc rádi vás poznáme.

Zašlete nám:

 • profesní CV
 • portfolio obsahující max. 5 referenčních prací souvisejících s náplní práce Kanceláře analýz města
 • motivační dopis a krátkou úvahu na téma „Jak může analýza města ovlivnit jeho budoucí rozvoj?“ (max. 1800 znaků včetně mezer)

 

Přihlášku s požadovanými přílohami zasílejte do 13. 8. 2021 vedoucí kanceláře Ing. arch. Zdeňce Havlové, Ph.D. na e-mail havlova@ipr.praha.eu. Vaše otázky k pracovní pozici rádi zodpovíme.

 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Dostavba Vítězného náměstí se o krok přiblížila, do finále postoupily české i světové architektonické špičky

Ilustrační obrázek aktuality

Autobusový terminál Černý Most zná svou novou podobu. Navrhlo ji studio re:architekti

Ilustrační obrázek aktuality

Kudy k volbám? Poradí naše aplikace

Všechny články