Přejít na hlavní obsah

Architekt/Architektka

 

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace zřizovaná hl. m. Prahou, hledá do Sekce rozvoje města do týmu Kanceláře analýz města uchazeče/uchazečku na pozici:

 

ARCHITEKT/ARCHITEKTKA – URBANISTA/URBANISTKA

 

se schopností vytvářet urbanistické analýzy celoměstského měřítka a nadšením hledat vzájemné vazby a přesahy s dalšími tématy.

  

Jsme nově vzniklý multioborový tým lidí, které zajímá, jaké je město, ve kterém žijeme – díváme se na Prahu a její okolí pod mikroskopem. Máme nadšení pro hledání souvislostí a vazeb, vzorců, trendů a ukazatelů vývoje, pojmenování deficitů a hledání příležitostí. Jsme jedenáctičlenná kancelář architektů a urbanistů, geografů, demografa a ekonoma, při našich analýzách a prognózách tedy propojujeme témata a obory, hledáme společné závěry. Zajišťujeme datovou a analytickou podporu strategickému a územnímu plánování kolegů v kancelářích IPR, podporu rozhodování v území a plánování pro veřejnou správu města. Chceme, aby data a analýzy byly dobře dostupné a srozumitelné nejen odborníkům a politické reprezentaci, ale i širší veřejnosti.

Ilustrační obrázek aktuality

Tato práce je pro vás, pokud

  • vás fascinuje, jak mnohovrstevnatý organismus města žije, vyvíjí se, a jak se jeho jednotlivé aspekty ovlivňují
  • vás baví hledat, vytvářet a interpretovat užitečná data o městě
  • máte ambici používat současné analytické metody a nástroje
  • nabíjí vás energií koordinace projektů a týmů; spolupráci s kolegy berete jako nástroj k dosažení kvalitního výsledku
  • aktivně se podílíte na svých úkolech, iniciujete způsob a formu řešení
  • při práci postupujete systematicky a organizovaně; vaše výstupy jsou zodpovědné a objektivní
  • nové a neznámé berete jako výbornou příležitost se něco naučit
  • nebojíte se prezentovat práci; diskuzi i zpětnou vazbu pak využíváte ke zlepšení

Během vašeho běžného týdne budete

  • vytvářet urbanistické analýzy města a z nich zpracovávat srozumitelné a uživatelsky přívětivé výstupy – texty, mapy, grafy, diagramy, prezentace
  • koordinovat odborníky z IPR i externí při tvorbě odborného obsahu pro územně analytické podklady, pomáhat jim vytvořit profesionální a užitečné výstupy
  • diskutovat se specialisty na zpracování dat, jak nejlépe odborně i technicky vytvořit potřebné datové sady
  • hledat řešení a plánovat výstupy projektů společně s kolegy z jiných oborů, např. specialisty na městské strategie, plánování či dopravní a technickou infrastrukturu
  • představovat data a analýzy vytvořené v naší kanceláři kolegům i veřejnosti tak, aby je mohli co nejlépe využít
  • aktualizovat odborný obsah webového Portálu ÚAP a podílet se na jeho přípravě spolu s vývojáři aplikací IPR
  • odpovídat na dotazy od veřejnosti i kolegů z IPR ohledně území a dostupnosti dat

Co potřebujete, abyste mohli tuto práci dělat

  • ukončené vysokoškolské vzdělání architektonického, urbanistického či územně plánovacího směru
  • zkušenosti s urbanistickými analýzami města
  • přehled v územním plánování a stavebním právu ČR
  • pokročilé ovládání MS Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint), znalost grafických programů Adobe (zejména Indesign) a základní orientaci v prostředí GIS
  • znalost českého a anglického jazyka

Proč k nám?

 • zaměstnání s odměnou za vykonanou práci dle platových podmínek nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1, v platové třídě 11 + osobní příplatek
 • kvartální a mimořádné odměny
 • stravenky
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů plně hrazených sickdays
 • příspěvek na volnočasové aktivity a důchodové připojištění
 • možnosti jazykového a odborného vzdělávání formou školení, kurzů a seminářů včetně zahraničních konferencí
 • termín nástupu: dle dohody

Jak se ucházet?

 

Pokud se vidíte na správném místě v naší kanceláři, moc rádi vás poznáme.

Zašlete nám:

 • profesní CV
 • portfolio obsahující max. 5 referenčních prací souvisejících s náplní práce Kanceláře analýz města
 • motivační dopis a krátkou úvahu na téma „Jak může analýza města ovlivnit jeho budoucí rozvoj?“ (max. 1800 znaků včetně mezer)

 

Přihlášku s požadovanými přílohami zasílejte do 13. 8. 2021 vedoucí kanceláře Ing. arch. Zdeňce Havlové, Ph.D. na e-mail havlova@ipr.praha.eu. Vaše otázky k pracovní pozici rádi zodpovíme.

 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Ikonické stavby tak, jak je neznáte. CAMP vyhlašuje druhý ročník architektonického závodu Archirun 2024

Ilustrační obrázek aktuality

Jak si Praha stojí ve srovnání s jinými evropskými velkoměsty? Skvělá MHD, nárůst aut a dostupná práce

Ilustrační obrázek aktuality

Mariánské náměstí ožívá – výzva k pořádání kulturních aktivit

Všechny články