Přejít na hlavní obsah

Praha má novou příručku, jak sázet stromy v ulicích

Rada hl. města včera schválila nový Standard pro stromořadí, který definuje, jak se starat o stromy v pražských ulicích, popisuje správné způsoby jejich výsadby i jejich konkrétní umístění. Tento městský dokument, jenž vznikl v návaznosti na Adaptační strategii hl. m. Prahy na klimatickou změnu, bude závazný pro organizace zřizované městem i odbory magistrátu.
Ilustrační obrázek aktuality

Pracovní skupina pro stromořadí, kterou zřídil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vytvořila rozsáhlý dokument, který má dvě části. První z nich popisuje potřebu stromořadí pro celoměstské plánování, jejich správu a standardy kvality a péče. V druhé části jsou již konkrétní technické a kvalitativní požadavky, které mají sloužit jako praktická příručka pro městské organizace či správce a projektanty při plánování a zadávání konkrétních stromořadí. 

„Městský standard pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí je důležitým prvkem modrozelené infrastruktury. Stromy v pražských ulicích potřebujeme a chceme, protože ochlazují okolí, pohlcují prach, v parném létě poskytují stín a také zlepšují vzhled ulic. Ostatně i proto jsme si dali ambiciózní cíl vysadit během osmi let milion stromů a ten se nám daří plnit. Schválené zásady nám pomůžou naplno využít potenciál, který zeleň ve městě má,” říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. 

 „Potřeba jednotného městské standardu pro stromořadí v ulicích vychází z dlouhodobě zhoršujících se podmínek pro stromy, dopadů klimatické změny a s tím související potřeby uzpůsobit péči o stromořadí v ulicích. Městský standard tak představuje souhrn nezbytných zásad pro kvalitní plánování, výsadbu i péči o stromy ve městě,“ komentuje Petr Hlaváček, I. náměstek primátora.

Stromy v ulicích jsou dlouhodobě vystaveny velkému stresu z náročných podmínek jako je vysoká teplota, dlouhodobé sucho, špatné půdní a prostorové podmínky, kolize s technickou infrastrukturou a dalšími. Správa a péče o stromořadí je v Praze navíc rozdělena mezi několik subjektů, které mají různé vnitřní standardy. Výsledkem je pak dlouhodobě neudržitelný stav stromů i péče o ně.

„Správa a péče o stromořadí je v Praze rozdělena mezi několik subjektů. Nový městský standard tak pomůže všem aktérům i při nezbytné koordinaci výsadeb a péče o stromy s připravovanými investicemi v ulicích města. V návaznosti na Klimatický plán a Adaptační strategii a společně s novými Standardy hospodaření s dešťovou vodou jde o praktické dokumenty, které pomohou s přizpůsobením města změnám klimatu. Nezbytné je podpořit péči o stromy a zeleň i finančně, proto usilujeme o navýšení rozpočtu v příštím roce,“ říká Petr Hlubuček, náměstek primátora pro životní prostředí.

Společně se Standardem pro stromořadí vznikl i Standard pro hospodaření s dešťovou vodou, který pro Prahu zajistil Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Oba dokumenty na sebe navazují a společně mají přispět k tomu, že stromy budou lépe zavlažovány a celkově budou lépe prosperovat.

„Je důležité, že oba standardy vznikaly v úzké spolupráci s dotčenými městskými organizacemi, které se stromy v ulicích pracují – jako je například Technická správa komunikací. Zajistili jsme tím co nejhladší přijetí metodik a jejich skutečné využití v praxi,“ komentuje Adam Scheinherr, II. náměstek primátora.

„Největším problémem stromů ve městě je to, že nemají dostatek vody a mají nevhodné podmínky pro kořeny. Nový Standard je zaměřen na to, aby stromy lépe odolávaly přicházející klimatické změně, což prozatím žádný dokument neřešil. V současnosti už nestačí vykopat díru a dát do ní strom, jako se to dělalo dříve, příručka nám nově říká, jak a kde strom zasadit, aby mohl růst a prospívat,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Důležitou následnou aktivitou je implementace Městského standardu napříč městskými organizacemi, aby bylo zajištěno jeho praktické používání při projektování a péči o stromy, a spolupráce s dotčenými městskými částmi. Dalším krokem bude i klíčové části dokumentu implementovat do Pražských stavebních předpisů, které jsou právně závazné.

 

Městský standard pro stromořadíMěstský standard pro stromořadí - technický dokumentstandard hospodaření se srážkovými vodamiMetodika HDV v praxi

 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články