Přejít na hlavní obsah
IPR Praha získal finanční prostředky z dotační výzvy Norských fondů s názvem „Bergen“ na projekt „Příměstský park – nástroj adaptace na změnu klimatu“. Tato iniciativa přispěje k plánování příměstského parku Soutok, který bude prvním svého druhu v České republice. Toto záplavové území o rozloze 1 300 hektarů v břehovém koridoru kolem soutoku Berounky a Vltavy v Praze v současnosti doplácí na administrativní a majetkovou roztříštěnost. Existuje vysoké riziko, že probíhající necitlivé a nekoordinované zásahy povedou k nevratnému poškození krajiny a životního prostředí.

V rámci úsilí o zřízení a institucionalizaci parku je zapotřebí dohodnout jeho vizi, strategický rámec a konkrétní implementační opatření. Díky finančním prostředkům z Norských fondů vypracuje Praha územní studii a koncepční dokumenty, které podpoří přestavbu záplavového území a také rozvoj a správu parku prostřednictvím vytvoření tzv. masterplánu.  Park by měl představovat přírodně orientované řešení podporující ochranu přírody a zahrnující adaptační opatření, jako je protipovodňová ochrana a regulace, přestavba záplavových území, řízení odtoku povrchových vod a snížení slunečního záření.

Vzhledem k tomu, že v České republice jsou zkušenosti s příměstskými parky poměrně omezené, navázal IPR Praha spolupráci s univerzitou AHO v Oslu a federací EUROPARC za účelem sdílení osvědčených postupů. Tento projekt úzce souvisí se Strategií adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, která upřednostňuje citlivý rozvoj přírodní krajiny prostřednictvím zakládání a správy příměstských parků.

Projekt byl zahájen v roce 2021 a bude realizován až do roku 2024.