Přejít na hlavní obsah
Chceme pomoci jednotlivým radnicím a koordinátorům participace, aby se v participativním plánování neztratili. K tomu slouží sekce BaseCamp, která vám pomůže se v participativním plánování zorientovat a najít ideální řešení pro Vaše projekty.

Participativní plánování je sice relativně novou disciplínou, stává se ale nedílnou součástí každého městského projektu. Zapojovat veřejnost do procesů městského plánování nelze vždy stejným způsobem, podle jedné šablony. Každé město a dokonce i městská část mají svá specifika a stejně tak i jednotlivé projekty od revitalizace veřejných prostor až po strategické plánování vyžadují jiný participativní přístup. Proto je třeba mít přehled o všech možných metodách a procesech participace, které je možné využít. Najdete zde základní školení těch nejdůležitějších dovedností pro participaci, slovník nejpoužívanějších pojmů a výběr případových studií z České republiky a projektu pražských Koordinátorů participativního plánování, a dále i případové studie z jiných Evropských měst.

V případě obecných dotazů k tématu participace a nabídky spolupráce nás kontaktujte na participace@ipr.praha.eu.
 

Školení a metodiky

Ilustrační obrázek aktuality

Design participativních procesů

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

E-participace / Civic Tech

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Evaluace

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Facilitace

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Mapování stakeholderů

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

METODIKA: Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím umění a humanitních věd

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Participativní metody

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Projektové řízení pro participativní plánování

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Veřejné zakázky

Číst více

Manuál pro koordinátory participativního plánování

Stručný a přehledný popis průběhu participativních projektů. Najdete zde důležité podklady a příklady k přípravě jednotlivých aktivit, nástrojů, zadání, objednávek a dalších potřebných podkladů. Manuál Vám usnadní rozplánování projektů, sledování průběhu aktivit, hodnocení kvality výstupů a umožní efektivní komunikaci s týmem IPR Praha, organizacemi města a jejich dodavateli.

Manuál najdete zde

Parti.Hackathon

IPR Praha ve spolupráci s Participation Factory uspořádal první česko-slovenský participační hackathon. Na Parti.Hackathonu dochází k propojení a spolupráci úředníků z Čech a Slovenska se zájmem o participační plánování.

Jak to probíhá?

Případové studie z ČR

V České republice je participativní plánování na vzestupu a počet participovaných projektů s každým rokem narůstá. V této sekci najdete případové studie z pražského programu Koordinátorů participativního plánování. 

Rozcestník případových studií

Zahraniční případové studie

Inspirujte se příklady participativních projektů z jiných Evropských měst. V této sekci najdete případové studie participativního plánování strategií, investičních projektů, revitalizací veřejných prostranství, participativních rozpočtů a další.

Rozcestník případových studií

Slovník pojmů

Přehled nejpoužívanějších pojmů souvisejících s participativním plánováním. Najdete zde definice termínů, vysvětlení participativních metod a osoby, organizace a knihy týkající se tématu participace v rozvoji měst.

Slovník pojmů

Občanská shromáždění

Občanská shromáždění (OS) jsou formou deliberativní demokracie, kdy občané a občanky vytváří informovaná doporučení pro orgány veřejné správy a umožňují tak zapojení veřejnosti do rozhodování. Využívají se často u řešení témat, která zamrzla na mrtvém bodě a je pro ně těžké získat jednotnou politickou a veřejnou podporu. 

Více o Občanských shromážděních
Učební pomůcka

Participační hra Proluka (pro učitele)

Rolová participační hra pro žáky druhého stupně a středních škol, vhodná do předmětů základy společenských věd, občanská výchova nebo zeměpis. Hlavním cílem hry je, aby žák porozuměl konceptu participativního plánování a díky aktivnímu zapojení do diskuze prožil, jak může být náročné dojít ke shodě v rámci skupiny lidí s odlišnými názory a zkušenostmi. Hra rozvíjí schopnost řešení problémů, hledání shody, komunikační dovednosti a myšlení v souvislostech. 

Metodický list s pravidly hry (PDF)herní kartičky (PDF)

Jsme tu pro vás

Nabízíme Vám podporu při nastavení procesu zapojení občanů do vašich projektů, ať už se týkají územního, strategického plánování nebo tvorby veřejných prostranství. Dokážeme poskytnout podporu v těchto oblastech:

  • posouzení přínosu začlenění veřejnosti do projektu
  • definování účelu participace
  • vyhodnocení kontextu
  • výběr vhodné participační metody
  • příprava participace
  • metoda zpracování výstupů a jejich další použití

Kontaktujte nás na participace@ipr.praha.eu.

Konkrétní dotazy k aktuálním projektům směřujte na zaměstnankyně a zaměstnance Kanceláře participace:

kancelář participace