Přejít na hlavní obsah
Veřejný prostor

Letenský muzejní distrikt, Praha 7

Projekt úpravy veřejného prostoru v oblasti Národního technického a Národního zemědělského muzea. Účelem projektu je celkové zlepšení estetiky uličního interiéru, posílení komfortu pro nemotorovou dopravu a koordinace investičních záměrů v řešené oblasti. Záměrem je též v rámci pilotního participativního projektu zlepšení schopností úřadu v komunikaci s veřejností a osvojení si nových postupů v oblasti participace. Projekt otevírá diskusi s veřejností na téma přístupů k obnovám stromořadí.

Studie ke stažení
Veřejný prostor

Park U Vody, Praha 7

Architektonická soutěž pro nový park v aktivní záplavové zóně, reagující na nutnost adaptace na klimatickou změnu. V centrální části Prahy není mnoho příležitostí pro vytvoření nového parku. Oblast mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků v bezprostřední blízkosti řeky ležela dlouho ladem a je k záměru vytvoření nového parku vhodná. Cílem participativního procesu je kvalitně připravit realizaci projektu vzniku nového parku, který bude odpovídat potřebám a vnímání prostoru uživatelů a rezidentů dané oblasti a klíčovým aktérům. Návrh podoby budoucího parku vznikl z architektonické soutěže, která se opírala o výstupy participativního procesu.

Studie ke stažení
Strategie

Strategický plán rozvoje MČ, Praha 3

Participativní tvorba strategického plánu pro MČ Praha 3 v rozsahu, který je v českém prostředí ojedinělý. Proces byl nastaven tak, aby žádná z možných zainteresovaných stran nebyla opominuta či podreprezentována. Neméně důležitým cílem bylo také pozvednutí prostředí místní samosprávy k nejvyšším mezinárodním standardům tak, aby se Praha 3  stala v ČR průkopníkem participativního a strategického plánování.

Studie ke stažení
Strategie

Strategický plán rozvoje MČ, Praha-Lipence

Participativní tvorba strategického plánu s koncepční rozvahou pro MČ Praha-Lipence. Strategický plán rozvoje MČ Praha-Lipence, stejně jako dokumenty, které s ním souvisejí a také na něj navazují, ve čtyřech strategických směrech ukazuje, jaká by měla být tvář Lipenců v době, kdy budou současní žáci místní základní školy dospělými. Plán zprostředkovává komplexní a mnohovrstevnatý pohled na území MČ i její obyvatele a možnosti dalšího rozvoje.

Studie ke stažení