Přejít na hlavní obsah

Trojskou kotlinu a Císařský ostrov čeká proměna, představuje ji výstava Dotkni se řeky

Trojská kotlina s Císařským ostrovem, jedno z nejcennějších a největších přírodních pražských území, se postupně promění. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) připravil venkovní výstavu, která je věnována řece, její krajině a zejména lidem. V pěti zastaveních představuje minulost, přítomnost i budoucnost tohoto území. Výstava Dotkni se řeky, která je návštěvníkům přístupná kdykoliv od 1. srpna do 31. října, pojednává o plánovaných projektech v území. První krok k trvalé proměně ukazuje rychlá úprava před Trojským zámkem, kde místo parkoviště vznikl výtvarně pojatý a pobytový vstup k zámku. 

Ilustrační obrázek aktuality

IPR již od roku 2015 vytváří vizi celého území Trojské kotliny. Hlavní směr určil společně sdílený dokument: Koncepce Císařského ostrova a akční plán s konkrétními kroky k jejímu naplňování. Na tento základ město navázalo řadou dalších kroků, například výsadbou nových stromů, zlepšením údržby či odstraněním provizorních skládek. Výstava pojednává o třech nejvýznamnějších chystaných projektech, které byly ve spolupráci s řadou aktérů, jako je Povodí Vltavy, městská část Praha-Troja i městské organizace TSK, Zoo Praha či Galerie hl. m. Prahy,  připravovány poslední dva roky. Nyní na dokončené studie navážou další kroky, které projekty posunou blíže k realizaci. Ta by mohla začít za tři roky.

Prvním projektem a zastavením výstavy je protipovodňová ochrana zoologické zahrady a Trojského nábřeží. Cílem je zachovat a podpořit přírodu tak, aby byla ochráněna místní vzácná populace užovek, a zároveň zpříjemnit nábřeží i pro návštěvníky. Díky odstranění dnešního valu se rozšíří cyklostezka a vzniknou nové pěšiny. Protipovodňová zeď neslouží jen k ochraně, ale nabídne také nové pohledy na výběhy šelem do zoo. 

„Projekt přinese úpravy břehů, které budou v části od Trojské lávky k zámku přístupnější. Vzniknou zde nová schodiště, terasy i pěšiny. Zdejší přírodní peřeje, v Praze jedinečné, tak budou k vidění i zblízka. Parkoviště před zámkem se promění v příjemný prostor pro lidi a vstup do zámecké galerie,“ představuje Petr Hlaváček, I. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu. Právě předpolí Trojského zámku prošlo v minulých dnech již první provizorní úpravou.

Další část výstavy představuje vznik nových lávek z Bubenečského břehu přes plavební kanál na Císařský ostrov a přes hlavní koryto až do Troji. Přes trojské svahy tato cesta pokračuje dále směrem do Čimického a Ďáblického háje. 

Třetím velkým projektem je Divoká Vltava. „Projekt vytváří na Císařském ostrově povodňový park – nové rekreační centrum Trojské kotliny se dvěma potoky, brody a tůněmi. Vzniknou zde i nové pláže a místa pro odpočinek i sport na ostrově. Dalším cílem je zlepšení protipovodňové ochrany vytvořením tzv. řízeného přelivu přes povodňový park, který chrání ostrov před dalším protržením. Projekt podpoří také přírodu například malým rybím přechodem a novými biotopy, kterými budou rozmanité břehy, ostrovy, ale i samotný park,“ říká Jana Plamínková, náměstkyně primátora pro životní prostředí. Rozšíření koryta s novými ostrůvky bude mít pozitivní vliv na snížení hladiny řeky při povodni. Zvýší se tak stávající protipovodňová ochrana Troje, Holešovic i Karlína.

 

 

Výstava Dotkni se řeky na pěti zastaveních představuje zmíněné projekty a zároveň nabízí pohled do historie území. Inspiruje se také poezií Vítěslava Nezvala, který v Troji žil. Každé místo výstavy je doplněno o zábavné úkoly pro děti. „Dělat venkovní výstavy v místě, kterého se proměna přímo dotýká, nám přijde jako nejlepší způsob, jak představit široké veřejnosti plánované změny. Věříme, že interaktivní, naučná i hravá forma bude návštěvníky a kolemjdoucí bavit. Staňte se ,trojským chodcem' a projděte si výstavu, u které si můžete představit připravovanou proměnu místa,“ zve na výstavu ředitel IPR Ondřej Boháč. 

Partneři výstavy jsou městská část Praha-Troja a Galerie hl. m. Prahy s programem BioTroja. Realizaci dopravní úpravy předprostoru Trojského zámku realizovala Technická správa komunikací díky vstřícné dohodě se Zoo Praha.

Výstava je přístupná od 1. srpna do 31. října. První zastavení se nachází na nábřeží před Trojským zámkem. 

Bližší údaje o výstavě včetně mapky najdete zde. K výstavě je připraven také doprovodný program.
Další informace najdete i na webu projektu

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články