Přejít na hlavní obsah
Ve spolupráci se skauty a Okrašlovacím spolkem Zbraslav byla dne 6. 12. 2022 uspořádána na vrchu Závist slavnost věnována svátku sv. Martina. 

Slavnost byla věnována tématu Duchovní rozměr krajiny a jejím cílem bylo zažít noční krajinu a interpretovat kulturně-historický kontext místa. Slavnost byla součástí seriálu akcí, který mapoval zkracování dnů a ubývání světla v krajině (Samhain, sv. Martin, sv. Mikuláš, sv. Lucie), a vrcholil slavností zimního slunovratu, kdy se dny začínají prodlužovat a světlo vracet. 

Program

U ohně, nedaleko arcibiskupského altánu, proběhlo vyprávění o svatomikulášských legendách a historii zaniklého opida Závist. Martin Zet roztavil olovo a jako připomínku archeologické vykopávky odlil symbol keltského vládce blesku a hromu – boha Taranise. Poté se účastníci se zapálenými pochodněmi vydali husím pochodem dolů na Zbraslav. 

 

Podívejte se na podrobný program večera