Přejít na hlavní obsah
U příležitosti letního se v červnu 2022 konal pod Radotínským mostem třídenní Festival umění a přírody. Na akci se podílela Galerie hlavního města Prahy a v rámci programu Umění pro město se do festivalu zapojila více než desítku umělců. 

Konstrukce Lahovické estakády organizátorům poskytla důstojný prostor pro uspořádání instalací, uměleckých performancí a workshopů, které se vážou k atributům zdejší krajiny i zneklidňujícím výzvám současnosti. Festival kromě silných prožitků zdejší syrové příměstské krajiny přinesl i spoustu podnětů pro výzkum IPR Praha. Workshopy se věnovaly např. vzdělávacímu programu Pastva a nová divočina, který zde na přilehlých pozemcích hl. města Prahy zakotvil. Jedna z instalací - mobilní salaš Kozí dech - se stala zázemím interpretačního centra, které bylo následně prověřeno uspořádáním vzdělávacího modulu IPR Praha (EDU/CAMP) Poznáváme město - Soutok. 

Zvukový dialog

Instalace Zvukový dialog autora Martina Janíčka vznikla jako reakce na text básníka Víta Kremličky. Bývalý absolvent Radotínského gymnasia trávil mnoho času na rybách v oblasti soutoku. Své pocity zachytil v několika básních. Instalace sestává z plechových pramic postavených na záď. Tento způsob instalace umožní dvěma hudebníkům dialog přes řeku. Jedná se o reflexi textu básně, která byla citována na dně obou pramic.

 

 

 

 

Symfonie pro Berounku

Večerní jamování pod vedením kapely Zrní. 

Podívejte se na podrobný program, či sestřih z festivalového večera.

Interpretační centrum Pastva a nová divočina

Cílem akce bylo seznámit účastníky s pastvou zvířat v krajině, fenoménem nové divočiny a jejich vzájemnými interakcemi a to zejména v příměstském prostředí. Program se odehrával pod Radotínským mostem a jeho součástí byly i umělecké intervence salaš Kozí dech (O. Morys) a multifunkční pódium Laboratoř proměny (Atelier HRA)

  • Pastva ovcí a koz 

Ukázka zvířat s výkladem: jak se zvířata rozmnožují, jak pečují o mláďata, jak je pro ně důležité stádo. Prohlídka pastevního areálu – jak pomáhá pastva rozmanitosti přírody a jak brání zarůstání krajiny? 

  • Od ovce ke svetru

Co se všechno musí stát, aby se mohl uplést svetr? Ukázka řemesel a postupů zpracování ovčí vlny: stříhání, praní, vyčesávání, předení a pletení. Ukázka ručních výrobků. 

  • Nová divočina

Co je to nová divočina a čím je zajímavá? Zarůstající krajina na okrajích měst – nepořádek, nebo inspirace živelností přírody? Co tu roste, jak se to sem dostalo a co tu žije? Co dál s novou divočinou – máme z ní udělat park, máme se jí bát nebo chránit? Vycházky s lektory.

  • Salaš Kozí Dech – výtvarně vizuální funkční objekt

Návrh spojuje dva objekty symbolizující historické přístupy k hospodaření s krajinou - tradiční pastevectví ve formě salaše a intenzivní a mechanizované hospodaření prezentované vlečkou traktoru. Oba objekty jsou přeneseny v jejich původní podobě, restaurovány do míry zajišťující funkčnost a použity jako stavební komponenty určují estetiku přístřešku. Dominantním prvkem je stěna vyplněná izolačním dvojsklem, přispívající k atraktivitě obydlí. V symbolické rovině  je okno nejen meditativním výhledem bači do antropocenní krajiny, ale také do její budoucnosti.

Esence místa

Procházka, příprava a ochutnávka kvašených nápojů z místních bylin s Lenkou Kubelovou.

Video z procházky si můžete prohlédnout zde.

Taneční workshop

Skupinový taneční workshop s Adélou Márovou s Danielou Pasekovou s názvem Plynoucí společenství. Workshop zahájila rozcvička improvizovaného tance, účastníci následně pokračovali výukou jednoduchého lidového tance inspirovaného Balfolkem.