Přejít na hlavní obsah
U příležitosti jarní rovnodennosti jsme byla uspořádána série akcí věnovaných řece a vitalitě krajiny. 

20. 3. 2022 se v Kulturně komunitním centru Koruna Radotín konala přednáška RNDr. D. Pitharta Živá řeka a prezentace aktuálního stavu projektu Příměstský park Soutok (Ing. arch. Z. Ent). Následovala výstava fotografických projektů FAMU a komentované prohlídky Řeka v minulosti a budoucnosti (V. Cílek), Spoutaná a osvobozená řeka (D. Pithart) a Řeka a hodná divočina (J. Sádlo). Akce byly věnovány tématům Živá řekaDiverzita krajiny a sloužily jako případové studie pro tvorbu interpretačních center a vzdělávacích programů.

Celý program slavnosti si můžete prohlédnout zde

Živá řeka a Projekty na soutoku

Přednáška Živá řeka byla věnována obnově říční krajiny v Evropě, České republice i v oblasti soutoku Berounky a Vltavy. Co jsme získali a zároveň ztratili regulací řek – jak se změnil odtok vody, odnos a ukládání písku a štěrku, jaká zvířata a rostliny ztratily domov a jak se řeka vzdálila i nám lidem? Jak se řeky proměnily v kanály a přestaly k nám mluvit? Tématem bylo, jak lze řeky znovu obnovit a kde se takové projekty daří realizovat. Zaměřili jsme se i na oblast, kterou všichni známe – na soutok Berounky a Vltavy. Co zde lze změnit a jak to zapadá do plánu Příměstského parku Soutok, který chystá Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy? Diskuze o prezentovaných tématech a názorech místních obyvatel na řeku a krajinu i o zapojení umění do interpretace krajiny.

Vycházka Spoutaná a osvobozená řeka

Procházka z Radotína do Černošic, během které RNDr. David Pithart otevřel témata Řeka a niva jako jeden celek, přívětivé rozlivy a zlé povodně, regulace a přeměna řeky v kanál, jak osvobodit řeku – renaturace a revitalizace, znečištění a samočištění řek a protipovodňový průleh u Černošic.

Vycházka Řeka v minulosti a budoucnosti

Procházka ve Zbraslavi, kde RNDr. Václav Cílek, CSc. otevřel tato témata: Jak Vltava vznikla z několika původně nezávislých řek, jak fungovala a jak může fungovat v budoucnosti, kdy očeká­váme např. skoro každoroční vysychání menších a středních toků. Důležitou, byť neviditelnou součástí řeky je hyporeál - voda proudící nivními sedimenty. Kolik jí je a jaký má význam pro celý tok?

Vycházka Řeka a hodná divočina

Procházka podél Vltavy na soutok s Berounkou, kde RNDr. Jiří Sádlo, CSc. otevřel téma Nová divočina v říční krajině jako přírodovědný a kulturní fenomén – kde se tu vzala, co v ní je a jak o ni pečovat?

Řeka říká - výstava fotografických projektů studentů FAMU

Ve výlohách Fajnové kavárny Kulturně komunitního centra Koruna v Radotíně byly vystaveny vybrané fotografické projekty studentů FAMU. Fotografie byla inspirované oblastí soutoku Berounky a Vltavy a vznikly v rámci projektu „Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím humanitních a uměleckých věd.