Přejít na hlavní obsah

V Praze se staví! Hlavní město letos čeká zahájení výstavby veřejných projektů za desítky miliard

Hlavní město v letošním roce čekají stavební práce na rekordním počtu veřejných staveb. Na více než desítce projektů z oblasti dopravní infrastruktury nebo veřejného prostoru se kromě města jako investor podílí také stát. Celkové investiční náklady jednotlivých projektů dosáhnou téměř 50 miliard Kč.

Ilustrační obrázek aktuality

„Letošní rok je nebývale významný z hlediska veřejné výstavby. Zahájeny budou stavební práce na několika zásadních projektech, díky kterým Pražané pocítí změnu. Energii z papíru letos přeneseme do města,“ uvádí náměstek pražského primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček. 

„Jako urbanisté a plánovači jsme zvyklí na dlouhodobé horizonty. Léta plánování, složitých řízení, dohod a koordinací. Někdy je proto těžké vidět světlo na konci tunelu. Je radost pozorovat, když se obrysy z vizualizací konečně zhmotňují i ve městě. Na příkladu Štvanické lávky se ukázalo, že po nových veřejných stavbách je mezi obyvateli velká poptávka a letos konečně posuneme i další zásadní a strategické stavby,“ doplňuje ředitel Institut plánování a rozvoje Ondřej Boháč.

Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA)

Záchrana nedostavěného torza radnice Prahy 8 a jeho transformace na centrum evropského kosmického výzkumu přispěje k rozvoji lokality. Hlavnímu městu přinese nová pracovní místa i zájem mezinárodních technologických společností.

 • Zahájení výstavby: léto/podzim 2024
 • Plánované dokončení: 2025
 • Investor: Hlavní město Praha
 • Investiční náklady: cca 2,5 mld. Kč  

Václavské náměstí

Revitalizace středu Pražské památkové rezervace byla v plánu od roku 2005, záměr byl doplněn o novou tramvajovou trať, která významně posílí pražskou tramvajovou síť. Na náměstí přibydou nová stromořadí a rozšíří se prostor pro pěší a cyklo dopravu. 

 • Dokončení výstavby – dolní část: 2023 
 • Zahájení výstavby – horní část: 2024 
 • Dokončení výstavby – horní část: 2026
 • Investor: Dopravní podnik Hl. m. Prahy
 • Investiční náklady – horní část: 1,2 mld. Kč

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Komplexní revitalizace náměstí, které bylo dlouhá léta i přes svou popularitu opomíjeno, přinese nová stromořadí, odolnou zeleň, systém hospodaření s dešťovou vodou, rozšíření předprostoru kostela a úpravy pěších vazeb. 

 • Zahájení výstavby: leden 2024
 • Plánované dokončení: 2027 
 • Investor: Hlavní město Praha
 • Investiční náklady: 478 mil. Kč včetně DPH

Negrelliho viadukt 

Na kompletní rekonstrukci viaduktu Správou železnic navazuje projekt zasklení prvního z oblouků, které je dalším krokem k oživení mostu i celé lokality. Vliv testovacího provozu na stav kulturní památky bude hlavní město monitorovat v kooperaci s památkáři. Výsledky měření budou sloužit jako podklad pro získání stavebního povolení na revitalizaci zbývajících oblouků. Budoucí zasklené oblouky by měly následně sloužit k dlouhodobým komerčním a kreativním pronájmům, ale také ke krátkodobým pronájmům pro start-upy.

Masarykovo nádraží

Dostavba nádraží kromě rekonstrukce, rozšíření a nutné modernizace nástupišť zajistí i jeho lepší propojení s městem. Nad prostorem kolejiště a nástupišť vznikne platforma, která zásadně rozšíří prostupnost lokality. 

 • Zahájení výstavby: únor 2024
 • Dokončení výstavby: 2027
 • Investor: Správa železnic
 • Investiční náklady: 3,4 mld. Kč

Terminál Smíchov

Smíchovské nádraží se promění v moderní dopravní terminál městské, příměstské i regionální dopravy. Správa železnic zahájila první etapu rekonstrukce nástupišť, v příštím roce započne i návazná městská výstavba.

 • Zahájení výstavby: únor 2024 
 • Dokončení výstavby: 2030
 • Investor: Hlavní město Praha, Správa železnic
 • Investiční náklady: Praha: 8 mld. Kč, Správa železnic: 4,9 mld. Kč

Metro D

Nová trasa pražského metra je klíčovou infrastrukturní stavbou a jedním z největších dopravních projektů, které v příštích desetiletích zasáhnou do života hlavního města. Nová 10,6 kmdlouhá trasa spojí celkem deset stanic. Během nyní probíhající první etapy je stavěn úsek Pankrác – Olbrachtova.

 • Zahájení: 2022
 • Dokončení - 1. etapy: podzim 2029 
 • Investiční náklady: 14 mld. Kč
 • Investor: Dopravní podnik Hl. m. Prahy

Nádraží v Bubnech a železniční trať

Během posledních měsíců pokračuje výstavba budoucího nádraží včetně železniční trati ze stanice Praha-Bubny do stanice Praha-Výstaviště. Projekt v budoucnu doplní i výstavba na přilehlém brownfieldu a výstavba Vltavské filharmonie. S ohledem na to vzniká i podjezd pod Negreliho viaduktem pro budoucí přeložku tramvaje.

Pražský okruh 511

Úsek leží mezi Běchovicemi a D1 náleží k dálniční síti, jeho výstavba je tedy rolí státu. Hlavní město přispívá k úpravě okolí, díky kterému stavba zapadne přirozeně do krajiny a nebude tvořit bariéru. Součástí 12,6 kmdlouhého úseku budou 2 tunely, 4 mimoúrovňové křižovatky, 5 mostů a 2 lávky pro pěší a cyklisty.

 • Zahájení: konec 2024 
 • Dokončení: 2027
 • Investiční náklady: 15,7 mld. Kč
 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic 

Libeňský Most  

Během letošní roku započne dlouho očekávaná rekonstrukce inundačního mostu, který se doposud nacházel v dezolátním stavu. Projekt počítá s celkovým nahrazením konstrukce, ale také s revitalizací okolí.

 • Zahájení výstavby: 2024
 • Dokončení: 2025
 • Investiční náklady: 2,2 mld. Kč
 • Investor: Hlavní město Praha 

Dvorecký Most 

Stavba Dvoreckého mostu se od založení jeho pilířů významně posunula a během roku 2024 budeme sledovat, jak propojí oba břehy. Následovat budou práce na dokončení mostovky a technologií. Most představuje nejen potřebné propojení Podolí a Smíchova, ale také zvyšuje potenciál plánovaných tangenciálních propojení tramvajové sítě. Kromě samotné dopravní funkce bude most nabizet i nově navržený veřejný prostor na obou předmostích. Na podolské straně vznikne kulturně-rekreační zázemí v podobě lezecké stěny, skateparku a amfiteátru. Na Smíchově vznikne park v podobě světelné zahrady, kam výtvarník Kryštof Kintera umístí pouliční osvětlení z celého světa.

 • Dokončení: 2025
 • Investiční náklady: 1,075 mld. Kč
 • Investor: Hlavní město Praha 

Barrandovský most

Barrandovský most bude zrekonstruován s předstihem. Jeden z nejvytíženějších mostů v České republice přichází do závěrečné fáze oprav.

 • Dokončení: 2024
 • Investiční náklady: 0,75 mld. Kč
 • Investor: Hlavní město Praha 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Ikonické stavby tak, jak je neznáte. CAMP vyhlašuje druhý ročník architektonického závodu Archirun 2024

Ilustrační obrázek aktuality

Jak si Praha stojí ve srovnání s jinými evropskými velkoměsty? Skvělá MHD, nárůst aut a dostupná práce

Ilustrační obrázek aktuality

Mariánské náměstí ožívá – výzva k pořádání kulturních aktivit

Všechny články