Přejít na hlavní obsah

Integrované územní investice - veřejné projednávání

Veřejné projednání koncepce „Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti“ a jejího vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změnách některých souvisejících zákonů, se uskuteční v pondělí 28. 12. 2015 od 14 hodin v budově Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2, ve Velkém sále budovy A. S návrhem dokumentu se můžete seznámit na stránkách www.iprpraha.cz/iti nebo na http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP202K.

Ilustrační obrázek aktuality

Integrované územní investice (ITI)

Integrované územní investice (ITI) jsou novým nástrojem k realizaci územních strategií, který Evropská komise navrhla pro programové období 2014–2020. Členským státům umožňují komplexně naplňovat cíle operačních programů slučováním finančních zdrojů z několika prioritních os jednoho nebo více operačních programů.

 

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti - PDF (pracovní verze | 6 MB)

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti - DOC (pracovní verze | 7 MB)

Připomínkový list Strategie ITI (0,1 MB | DOC)

Podpůrná analýza Strategie k ITI (6 MB | PDF)

 

 

Integrované investice se soustředí na velké strategické projekty s prokazatelně pozitivním dopadem na propojené regiony jednotlivých metropolitních oblastí, které vyčlenila Strategie regionálního rozvoje, přičemž Praha spolu se Středočeským krajem spadá do Pražské metropolitní oblasti.

Prvním krokem pro čerpání prostředků v rámci ITI je vytvoření Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti, jejíž implementace zajistí kvalitativní rozvoj a intenzivnější spolupráci v daném území. Memorandum o vzájemné spolupráci hl. m. Prahy a Středočeského kraje na přípravě této Integrované strategie podepsali primátor Tomáš Hudeček a hejtman Josef Řihák dne 19. 6. 2013. Po široké debatě s partnery v území PMO a s odkazem na relevantní strategické dokumenty obou klíčových partnerů byla identifikována základní témata ITI, která byla označena za pilíře budoucího rozvoje území a řešení stěžejních problémů, které tomuto rozvoji mohou bránit. Patří mezi ně zejména doprava a mobilita, kvalita životního prostředí a regionální školství.

 

Zajištěním samotné tvorby Integrované strategie ITI byl dne 22. 1. 2014 pověřen Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále IPR Praha), který pro tyto účely zřídil Projektovou kancelář ITI, která zodpovídá za podporu Řídícího výboru, metodické vedení a řízení přípravy strategie a za koordinaci jednání s relevantními partnery ITI.

Na vymezení funkčního území Pražské metropolitní oblasti, především s ohledem na vybraná věcná témata ITI, a na analytické části strategie  spolupracuje IPR Praha s Urbánní a regionální laboratoří Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Strategická a intervenční část je připravována spolu s externími odborníky na evaluaci, analýzu a přípravu projektů kohezní politiky EU.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Ilustrační obrázek aktuality

Kudy k volbám? Poradí naše aplikace

Všechny články