Přejít na hlavní obsah

Nové Dvory

Lokalita Nových Dvorů je klíčové území pro rozvoj města. Může zde totiž vzniknout nová čtvrť u budoucí stanice metra D Nové Dvory, a také místa pro rekreaci a sport. Lokalita řešená územní studií se nachází především na území dvou městských částí: MČ Praha 4 a MČ Praha 12 (okrajově pak na území MČ Praha-Kunratice a MČ Praha-Libuš).
Ilustrační obrázek aktuality
Co nás čeká?

Na začátku roku 2022 proběhne projednání návrhu územní studie, v rámci kterého lze podávat písemné připomínky. Návrh územní studie, lhůta projednání a termín „veřejného jednání“ budou zveřejněny na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy. Doručené (písemné) připomínky budou následně vyhodnoceny a předány zpracovateli územní studie k zapracování. 

Územní studie

Zadání územní studie bylo dokončeno v březnu 2021 odborem územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy po konzultacích s dotčenými městskými částmi, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, a Pražskou developerskou společností. V dubnu 2021 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele, kterým se stali UNIT architekti s. r. o. Územní studie bude tvořena dvěma částmi – analytickou a návrhovou.

V návaznosti na územní studii jsou dále rozpracovávány konkrétní projekty hl. m. Prahy – více informací lze dohledat na webu Pražské developerské společnostiDopravního podniku hl. m. Prahy

Zapojení veřejnosti

ve dnech 1. – 6. 6. 2021 jsme se setkali v „participačním kontejneru“, ve kterém jsme sbírali podněty k řešení v územní studii. Děkujeme za návštěvu, diskuze a účast na vycházkách, které se uskutečnily ve čtvrtek 3. 6. 2021 a v neděli 6. 6. 2021.

Výstupem z těchto setkání je shrnující zpráva popisující zájmové území z pohledu jeho obyvatel, jejíž součástí je i pracovní mapa zahrnující zákres podnětů získaných v participačním kontejneru od obyvatel.

Během července 2021 probíhalo i reprezentativní sociologické šetření, jehož výsledkem je dokument shrnující názory na život v lokalitě Nové Dvory

Prohlédněte si také video-pozvánku a video s orientací po území.
_____________________________________________________

Proces pořízení územní studie se nyní nachází ve fázi zpracovávání návrhu, který bude předložen k připomínkám veřejnosti a dalším významným aktérům v území, 1Q/2022 (předpoklad).

 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Jak se plánovala Praha ve druhé polovině 20. století? Napoví první kniha z nového nakladatelství IPR

Ilustrační obrázek aktuality

Zveme Vás na přednášku Rohanský ostrov Vaším pohledem

Ilustrační obrázek aktuality

Zapojte se do plánování a vyplňte dotazníky

Všechny články