Přejít na hlavní obsah

Vstupní brány Výstaviště - ostatní návrhy

Návrh č. 1 - Odměna, Autorský tým: Ing. arch. Roman Chvilíček, Ing. arch. Přemysl Jurák, MgA. Peter Demek

Porota vyhodnotila návrh jako velkorysý s použitím odkazu na Bruselskou bránu Výstaviště. Toto řešení vstup monumentalizuje, ale vkládá rušivý horizontální prvek do hlavní osy Výstaviště. Vnitřní členění prostoru brány však v detailu prostupnost nenavyšuje. Porota oceňuje hospodárnost a jednoznačnost řešení. Předstoupení brány před historické objekty bez vzájemného odstupu a respektu adekvátního měřítka je nepřesvědčivé.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 2 - Autorský tým: Ing. arch. Jiří Gulbis, Ing. arch. Miroslava Tůmová, Ing. arch. Iveta Nekulová, Ing. arch. Dáša Tůmová

Návrh přetěžuje předprostor Výstaviště příliš výraznými a velmi nákladnými objekty tvořícími (včetně oplocení) bariéru v průhledu na Průmyslový palác.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 3 - Autorský tým: Ing. arch. Jiří Trojan a Ing. arch. Jiří Bláha

Návrh prezentuje velmi nákladné řešení, které vytváří výraznou fyzickou i vizuální bariéru ve vstupu do Výstaviště a potlačuje dominantu Průmyslového paláce. Není jasná koncepce umisťování komunikačních ploch.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 4 - Autorský tým: Ing. arch. Pavla Kordovská, Ing. arch. Jan Bárta, Ing. arch. Marek Fischer, Ing. arch. Žaneta Mlodzíková, Bc. Šimon Bierhanzl

Návrh vizuálně uzavírá předprostor Výstaviště a tvoří obtížně prostupnou a neprůhlednou bariéru. Při mobilním provozu pokladen je narušeno plynulé uzavírání areálu.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 5 - Autorský tým: Ing. arch. Michal Šourek, Ing. arch. Pavel Hřebecký, Ing. arch. Elena Monsalve, Ing. Arch. David Guisado

Navržená forma objektů není v kontextu se situací areálu Výstaviště. 

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 6 – postupující do 2. etapy hodnocení, Autorský tým: MgA. Marcela Steinbachová, spolupráce Ing. arch. Vít Holý

Návrh nepřetěžuje předprostor Výstaviště nemístnými prvky. Nesrozumitelná je manipulace se zelení. Diskutabilní je nabízená transparentnost objektů pokladen, které zároveň slouží k uskladnění posuvných polí oplocení. Navrhovaná úprava se stožáry omezuje volnost využití plochy před vstupem do Výstaviště.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 7 – Autorský tým: Ing. Peter Kytlica, Deltaplan spol. s.r.o., spolupráce Ing. Pavel Štěpán

Navržená nepřiměřená forma objektů není v kontextu se situací areálu Výstaviště. Silně narušuje průhled k budově Průmyslového paláce. Do navržených objektů jsou vkládány nadbytečné funkce.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 9 - Autorský tým: Ing. arch. Petr Doležal, spolupráce: Ing. arch. Tomáš Kulík, prof. ak. arch. Jindřich Smetana

Návrh byl porotou vyřazen z hodnocení z důvodu porušení anonymity a zveřejnění návrhu.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 10 - odměna, Autorský tým: Ing. arch. Karel Scheib,  Bc. Barbora Kopřivová, dipl. Ing. Bořek Němec, Ing. arch. Richard Zacpal, spolupráce: Ing. arch. Lukáš Taller

Porota kladně hodnotí celkovou koncepci kompozice prostranství, rozmístění jednotlivých multifukčních prvků. Nevyrovnaná je kvalita detailu a použitého tvarosloví jednotlivých funkčních prvků návrhu a reálnosti představené mobility navrženého oplocení.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 12 - Autorský tým: MgA. Ondřej Císler PhD., MgA. Matouš Lipus Bc., Miroslav Styk, Ing. arch. Filip Rašek

Návrh byl porotou vyřazen z hodnocení z důvodu porušení anonymity.

Soutěžní panely

Textová část

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články