Skip to main content

Časový harmonogram projektu

05/2023 - vycházky a přednášky
06/2023 – 1. kolo participace
10/2023 – 2. kolo participace
2024 – připomínkování ÚS
2024 – finalizace ÚS
Participace

Jak se můžete zapojit?

Místní obyvatelé i zdejší komunitní aktéři mají s oblastí Letňan jedinečné zkušenosti. Dobře znají hodnoty a problémy místa, které mohou být pro každou skupinu uživatelů jiné. Proto bude projekt návrhu územní studie plánován společně veřejností. Zapojte se i vy, rádi bychom slyšeli váš názor. 

Startujeme v červnu 2023, o akcích a událostech zde budeme včas informovat. 

Co se bude měnit?

Co se má stát?

  • V Praze se chystá nová, zcela udržitelná čtvrť. 
  • IPR Praha zpracovává územní studii této čtvrti. 
  • Dojde k úpravě zastavitelných ploch v územním plánu. 
  • Budou připraveny navazující infrastrukturní stavby. 
  • Začne příprava městské výstavby. 
Bližší informace

Detailnější popis projektu

Plánovaná nová čtvrť v Praze má být zcela udržitelná a energeticky soběstačná. Hlavním principem projektu je uhlíková neutralita při stavbě a provozu čtvrti, s cílem vyvážení vlastní energie a energie spotřebované z venkovních zdrojů tak, aby čtvrť nulově zatěžovala životní prostředí produkcí oxidu uhličitého.

Projektovým tým plánuje využit současné technologie chytrých sítí a další pokročilé technologie v nakládání s odpadem a vytváření vlastních energetických zdrojů. Cílí na využívání šedo/zeleno/modré infrastruktury a nízkoemisní dopravu s dominantně využívanou městskou hromadnou dopravou a sdílenou mobilitou. Plánovaná čtvrť má být v souladu s koncepčním rozvojem města a bude brát  ohled na udržitelné plánování a etapizovaný rozvoj oblasti. 

Nové Letňany budou inklusivní, neelitní a budou využívat nové inovace ke sdíleným principům konzumace veřejného prostoru, rozvoji komunitních aktivit obyvatel, kulturnímu rozvoji a vzájemné komunikaci mezi obyvateli a podnikajícími subjekty. Projekt také plánuje integrovat čtvrť do krajiny a životního prostředí s cílem podpořit nové živočišné a rostlinné formy a udržitelný, vzájemně prospěšný vztah přírody a člověka.

Co už jsme zjistili?

Řešené území

Než se pustíme do samotného navrhování a plánování, snažili jsme se území nové čtvrti a jeho okolí co nejvíce poznat. Důsledné pojmenování problémů a limitů, stejně jako hodnot a potenciálů, je důležitým základním kamenem pro úvahy o budoucím rozvoji území. Shrnutí našich zjištění si můžete prohlédnout zde:

Manažerské shrnutí

Shrnutí a zhodnocení provedených analýz řešeného území. Cílem dokumentu je identifikovat hlavní výzvy a možnosti pro budoucí rozvoj území.

Historie území

Analýza historie vývoje území, úvah o jeho využití a historie vývoje jeho sousedních celků pomůže lépe porozumění současné situace a podpoří debatu nad dalším osudem území.

Současný stav podle dat

Město představuje komplexní systém. Tato část analýzy přináší podrobnou zprávu o aktuálním stavu nejen řešeného území, ale i jeho širších souvislostí. 

Plánované záměry

V analyzovaném území je mnoho pozemků v kontaktu se stávající zástavbou a otevřenou krajinou, které jsou předmětem investorského tlaku na zástavbu. Cílem této části analýzy je zdůraznit nutnost pečlivé koordinace jednotlivých záměrů, aby se předešlo vzniku celkové nestability území.

Antropologická sonda

Dokument popisuje území z pohledu široké veřejnosti i jednotlivých klíčových aktérů v lokalitách. Data vychází z antropologického výzkumu, který proběhl v červnu a červenci 2022 formou rozhovorů v terénu a mapování klíčových aktérů. 

Nenašli jste odpověď na vaší otázku?

Kontakty

Zapojení veřejnosti – Lukáš hanus

Komunitní koordinátor

T: +420 XXX XXX XXX

E: lukas.hanus@gmail.com

 

Média, obecné daty – Marek Vácha

Tiskový mluvčí IPR Praha

T: +420 723 444 291

E: vacha@ipr.praha.eu


Manažer zpracování územní studie – Lukáš Houser

Architekt

T: +420 XXX XXX XXX

E: houser@ipr.praha.eu